دعوت به بیعتی دوباره با حضرت ساقی 2

کرامت دوم:
2 سالی از رفتنم به هیئت می گذشت و مسائل مختلفی باعث تعطیلی مؤسسه شده بود از جمله تغییر رویه من از همرنگ جماعت شدن، ایستادگی در برابر مافیاهای مختلف، نه گفتن به برخی پیشنهادات وسوسه انگیز مالی، و ... القصه این بیکاری بر کار همسرم هم تأثیر گذاشت. ایشان که از پزشکان حاذق و بنام بودند دچار بیکاری و عدم حوصله برای یافتن کار مناسب شده بودند. در شبی از شب های هیئت از مولایم عباس خواستم برای این بانوی فداکار و پزشک صدیق گشایش به عمل آورد. ناگهان دستی مصنوعی بر روی دستم گذاشته شد سخت و سرد ولی با افتخار و پر صلابت. چیست مشکلت مرد؟ فردی جاافتاده و باوقار این پرسش را از من کرد، گفتم نمی دانم، دلم گرفته، همسرم حمایت لازم دارد. پزشک است و تلاشگر ولی زمانه کنارش گذاشته.
 
 
 آن مرد کارتی از جیبش بیرون آورد و گفت تماس بگیر و رفت. در روشنایی بعد ازمجلس دیدم کارت ریاست حراست یکی از ادارات مرتبط با وزارت بهداشت است و با مراجعه بعدی به ایشان و چند روز فاصله امروز همسرم در بخش بسیار مقدسی خدمتگذار ایثارگران و سلحشوران دفاع مقدس است. او اکنون یکی از چند مدیر نمونه کشور در پنج سال اخیر می باشد که بارها نشان لیاقت را دریافت کرده است. سپاس از کرم پروردگار کریم و بذل توجه آقایم.
و همچنان داستان ادامه دارد ...
نوبت شما رسیده، بسم الله ...
 
خادم العباس، دکتر کاوه ذوالفقاری، مدیرمسئول سایت اکشف کربی 133

تعداد بازدیدکنندگان:2588
تاریخ بارگذاری:1392/7/23

کلمات کلیدی

7