کیمیای صبر- صحیفه سجادیه

هو الله ربی

کیمیای صبر - صحیفه سجادیه

بزرگوارانی که در حماسه کربلا شهید شدند به دیدار معشوق شتافتند، اما امام زین العابدین،  سید الساجدین، علی بن حسین (ع)، باید برای انجام رسالتشان صبر می کردند، پدر و عموهای بزرگوارشان در برابر دشمن در حال رزمی سنگین و اهل بیتشان در خطر اسارت بودند و ایشان بیمار و ناتوان به حکمت خداوند باید صبر می کردند، توصیف میزان درد و رنج این بزرگ مرد در طی حماسه کربلا و وقایع پس از آن امکانپذیر نیست. تمام این مصائب شاید برای این بود که به خواست خداوند معجزه ای به نام صحیفه سجادیه به دست مبارکشان برای تمام تاریخ و بشریت هدیه شود.

صد هزاران كيميا حق آفريد كيميايي همچو صبر آدم نديد

در اینجا لازم است از شیرزن کربلا، خانمم حضرت زینب (س) یاد کنم که نشان دادند یک بانو چقدر می تواند با وجود لطافت طبعش به هنگام ضرورت بار سنگینی را تحمل کند. عزیزتر و دردانه تر از این بانو نمی تواند دختری به دنیا آمده باشد از مادری که حوریه انسیه است و پدری که مظهر العجائب است، خاندانی که بهانه و سبب آفرینش است و برادرانی که پهلوانان و بزرگ مردان تاریخند، ایشان در حماسه کربلا و پس آن، چه مسئولیت سنگینی داشتند و چه رنجی را باید تحمل می کردند. این را به خودم و دیگر بانوان یادآور می شوم که هنگام ناملایمات اعتراض می کنیم، اگر فقط اندکی به این بزرگ بانو فکر کنیم مطمئناً از بی تابی و اعتراض شرمگین خواهیم شد
در طی مشکلاتی  که برایم پیش آمده بود ذکر کاشف الکرب می خواندم و به حضرت ابوالفضل (ع) متوسل بودم. ماه رمضان بود رفتم نمایشگاه قرآن در مورد صحیفه سجادیه زیاد شنیده بودم اما لیاقت داشتنش را نداشتم توجهم به نسخه ای از کتاب صحیفه سجادیه جلب شد ترجمه بسیار روان و خوبی داشت خریدمش بعد از نماز به امام سجاد (ع) سلام دادم و از ایشان خواستم دعایی برای آن روز من بکنند کتاب را که باز کردم نتوانستم اشک هامو کنترل کنم به قدری با فصاحت و کامل تمام آنچه که آن لحظه نیاز به خواندش را داشتم، دیدم که باورم نمی شد بعد از آن روز هر بار که متوسل شدم جواب گرفتم. اگر سخنورترین آدم جهان هم بودم هرگز نمی توانستم اینطور کامل و فصیح دعا کنم و آنچه که در دلم بود را بیان کنم. دعایی که وقتی می خوانی انگار یک مرهمی می شه روی دردت چون این کتاب توسط طبیبی نگاشته شده که خودش سخت ترین دردها و رنج ها را تجربه کرده مطمئناً حضرت ابوالفضل (ع) من را به سمت کتاب برادرزاده بزرگوارشان هدایت کرده بودند، و در مشکلی که اصرار به حلش داشتم دعوت به صبر کرده بود و برای اینکه بتوانم صبر کنم باب صحیفه سجادیه را معرفی کرده بودند. حالا دوست و مشاوری را پیدا کردم که مرهم هر دردی را دارد. تو اکثر مشکلات نمی شه یا حتی نمی دونی که چطوری دردت را بگی و یک وقت هایی هم حرفهایی هست که فقط می خواهی به خدا بگی
 دوستان عزیز این موهبت را از دست ندهید یک صحیفه سجادیه که ترجمه اش به دلتون می شینه تهیه کنید باور کنید که معجزه زنده و جاری بودن این کتاب را خواهید دید آنقدر این امام بزرگوار مهربانانه همدردی می کنند که با تمام وجودت حس می کنی یک مونس و همدمی داری که از خودت به خودت نزدیکتره

خادم العباس فرزانه غنی زاده

تعداد بازدیدکنندگان:3438
تاریخ بارگذاری:1392/7/30

کلمات کلیدی

15