مهر دو جادو

مهر دو جادو

 ای ساغر خونین جگر شاه حسینم/

ای یاور مظلوم تن و یار حسینم

ای شاه وفا وصف تو چون روی بهشتم/

جانم به فدای عطش و عشق حسینمامروز به سودای غمت پرده دریدیم/

فردا چه کنیم از سر غوغای حسینم

شاهی و دل بنده خویشت به غمی خر/

آن غم که بود مهر دو جادوی حسینم

یا رب چه تهی گشت زمین از تن خورشید/

آن روز که کشتند زمین را به حسینم

ما غرق غم و شاد ز کردار حسینیم/

دولت بر ما شادی و غم نیز حسینم

گفتیم و نوشتیم و نبودیم در آنجا/

هیهات که بی یاور و بی یار حسینم

رویا خاتون

تعداد بازدیدکنندگان:2508
تاریخ بارگذاری:1392/8/19

کلمات کلیدی

5


نظرات شما
رویا

گفتیم و نوشتیم و نبودیم در آنجا هیهات که بی یاور و بی یار حسینم