برخیز

برخیز جهان به خواب رفته
هنگامه ی کارزار گشته

برخیز خدا در این حوالی است
اما اثری ز یارها نیست

برخیز حسین تشنگی شد
پایان جهان بخردی شد

برخیز هوا هوای سردی است
خورشید بمان که رمز هستی است

برخیز سکوت را کران شو
آواز نویی ز جاودان شو

برخیز زمانه در نشیب است
با نام علی چو در ستیز است

برخیز ندای بیکران باش
حی بودی و صاحب الزمان باش

رویا خاتون


تعداد بازدیدکنندگان:2360
تاریخ بارگذاری:1392/2/21

کلمات کلیدی

11


نظرات شما
رویا

بیت آخر قلبم رو میلرزونه