رمزهاى موفقيت از نگاه امام على (ع) (2)

رمزهاى موفقيت از نگاه امام على (ع) 

در بخش نخست اين مقاله، پنج مورد از رمزهای موفقيت از نگاه امام علی عليه السلام مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مقاله، شش رمز ديگر از رمزهای موفقيت بيان می‌شود.
داشتن هدف
داشتن همت
داشتن دوست خوب
استفاده از تجربه‌ها
مشورت
نظم و برنامه ريزی


تعداد بازدیدکنندگان:2306
تاریخ بارگذاری:1392/4/8

کلمات کلیدی

9