امام حسين علیه السلام الگوى زندگی

امام حسين علیه السلام الگوى زندگی

خداوند متعال برای سهولت پيمودن راه هدايت و رسيدن به قله‌ های سعادت، علاوه بر دستورات و كتابهای آسماني، الگوهای عملی را نيز معرفی فرموده است تا مردم با اقتدا به رفتار آنها راه حقيقت و راستی را به درستی و آسانی بپيمايند. تمام انبيا از اين افراد می‌باشند و در راس همه، پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله قرار دارد.
قرآن كريم در مورد اقتدا به پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمود: «ولكم فی رسول الله اسوة حسنة‌» ؛ (1) «برای شما در [رفتار] رسول خدا الگوی نيكويی است.‌» 
بعد از پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله اسوه‌های امت، امامان معصوم عليهم السلام و اهل بيت آن حضرت می‌باشند، و يكی از اين اسوه ها، سرور شهيدان، حسين بن علی عليه السلام است. 

اخلاص و خدامحوری
امام حسين عليه السلام و رضايت الهی
و...


تعداد بازدیدکنندگان:1444
تاریخ بارگذاری:1392/4/8

کلمات کلیدی

8