*نفسانیات

بسم الله الرحمن الرحیم


133 مطلب در مورد نفسانیات


گردآورنده: فرزانه غنی زاده

1- پنج نفسانیات: 

1- شهوت، 2- طمع، 3- خشم، 4- وابستگی، 5- خودستایی

2- شهوت:

شامل خواسته هایی می شود که از حد معمول تجاور می کند و به زیاده خواهی در لذت بردن اطلاق می شود و باعث سقوط انسان تا مراحل حیوانی می شود.

3- تجلیات شهوت بر افراد مختلف گوناگون است. از تجلیات شهوت اعتیاد به مواد مخدر، توتون و الکل، پرخوری برای لذت بردن از طعم غذا، تمایل به فحاشی و بازگو نمودن سخنان ناپسند، به بازی های غیرمفید پرداختن، عادت کردن به بیکاری و بی هدفی و اتلاف وقت و هر چیزی را به شدت آرزو کردن

4- شکستن هر عادتی مبارزه با شهوت است و زیاده روی در آن موجب سقوط انسان به مقام حیوانی است. هر چه ذهن به آن توجه کند آن را جزئی از خود می داند.

5- طمع (زیاده خواهی):

توجه آدمی به مادیات مانع حرکت او به سوی ارزش های برتر است و چنین فردی به تدریج سنگدل می شود. طمع از سمی ترین نفسانیات می باشد.

6- حسد، دروغ، دورویی، تظاهر، سرقت، حیله گری برای مال اندوزی، عهد شکنی و تقلب، جعل، رشوه گرفتن از تجلیات طمع است.

7- راه مقابله با طمع، قناعت کردن است. قناعت مقدار احتیاج واقعی را به دست آوردن و بیش از آن را نخواستن است.

8- خشم:

سومین از نفسانیات است و از بین برنده عشق و تمرکز و سفر روح است. خشم فقط با انهدام کردن ارضا می شود. نیروی خشم همیشه به سوی دیگران هدف گیری می کند اما بیش از هر کس خود فرد را تحقیر می کند. خشم را سرطان ذهن می گویند.

9- از تجلیات خشم تهمت زدن، غیبت و بدگویی، ف، عیب جویی، زود رنجی، ستیزه جویی، حق به جانب بودن، لجاجت، بدخلقی، حسادت، نفرت، انتقاد منفی، غرور، مجادله به خاطر شکست طرف مقابل، حالت تدافعی گرفتن، گلایه و شکوه کردن، افسردگی و نا امیدی، افکار بد نسبت به دیگران داشتن، تحریک پذیری، حالت تهاجمی داشتن، بی حوصلگی، انزجارو ریشخند کردن دیگران.
10- خشم در اثر قضاوت دیگران نسبت به شخصیت فرد و یا هر گونه احساس خطر در برابر شخصیت ساختگی نفس ایجاد می شود.

11- راه به تعادل رسیدن خشم این است که در درون ود وجود واقعی مان را بشناسیم و اعتماد به نفس داشته باشیم.
12- وابستگی:

شیفته دنیا بودن و دلبستگی موهوم داشتن، شیدایی حاصل از اغوا است. این بیماری از پنهان ترین نفسانیات است و در غالب ارزش های کاذب و نادرست ظهور می کند. وابستگی باعث می شود فرد به جای پرداختن به توسعه معنوی خود گمان کند چیزهایی مثل مسئولیت های شغلی، خانوادگی، اجتماعی، امرار معاش و امثال آن در درجه اول اهمیت قرار دارند.

13- وابستگی با لباس احترام و شخصیت ممتاز و دوست شما بودن ظهور می کند و موجب دور شدن فرد از مسیر شده و فرصت از دست می رود. به وابستگی سلطان مسامحه نیز می گویند.  با مسامحه کردن فرصت از دست رفته و سرمایه عمر زایل می گردد.

14- وابستگی به دو قسم است: 

یا من به دیگران وابسته ام که در این حالت برای نگهداری آنها کنار خودم باید انرژی زیادی صرف کنم تا آنها را خشنود سازم. در این نوع وابستگی افراد باید با عشق با یکدیگر روبرو شوند و از طرفی در عشق همبستگی وجود دارد نه وابستگی. بنابراین وقتی از وضعیت وابستگی خارج شویم با همبستگی به تعادل می رسیم. در حالت دوم ما وابسته دیگران نیستیم و می توانیم هر تصمیمی داریم عملی کنیم ولی دیگران به ما وابسته هستند. این نوع وابستگی خطرناک تر است.

15- منیت (خودستایی): مهلک ترین انحرافات ذهنی بوده و مانند ذهن کشنده است.از طفولیت شروع می شود و لحظه ای دست بر نمی دارد. از تمام مکانیزم های ذهنی استفاده می کند و همه چیز را برای خود می خواهد. ذهن می گوید من از دیگران برترم پس باید از امکانات بیشتری برخوردار باشم. کسی که به این بیماری دچار می شود می گوید حق با من است و هر چه با من مخالف است باطل است و باید نابود شود. همین نفسانیات موجب ستیزه جویی بین مذاهب است.

16- خودنمایی، تعصب، قیافه حق به جانب گرفتن و رئیس مآبانه سخن گفتن، نکوهش دیگران، تلاش برای تنبیه دیگران، اعمال قدرت به زیردستان، با صدای بلند و مداوم حرف زدن، صحبت دیگران را قطع کردن، علاقه به سخنرانی کردن برای همه، دوست داشتن مدرک و افتخارات، عشق به شهرت، نمایش چهره مذهبی، تظاهر به زهد، موعظه دیگران با جار و جنجال از تجلیات منیت و خودستایی است.

17- برای مقابله کردن با منیت به این بیندیشیم که همه ما از یک آگاهی بزرگ جدا شده ایم پس هر کس دارای سهمی است که خداوند برایش قرار داده و تو نیز برای آگاهی های دیگر یکسان هستی و صرفنظر از موقیعت هایی که در جهان داری.

18- پنج نفسانیات (شهوت، طمع، خشم، وابستگی، خودستایی) از مهمترین راههای ورود شیطان است.

19- تا زمانیکه در کالبد فیزیکی هستیم نمی توانیم هیچیک از نفسانیات را نابود کرد بلکه هدف به تعادل رساندن آنهاست و به عبارتی پایان تجربیات جهان فیزیکی توانایی به تعادل رساندن نفسانیات است.

20- نفسانیات به صورت پنهانی عمل می کنند و فرد به سختی تشخیص می دهد که اسیر آنها شده است.


تعداد بازدیدکنندگان:1932
تاریخ بارگذاری:1393/3/18
3


دانستنی ها

پیامبرانی که درایران دفن هستند آناهیتا؛ ایزدبانوی آبها قواعد کار
سبلانقلب معنویریتم طبیعی بدن
بلور نمک اوصاف مؤمننفسانیات
بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان