*عناصر اربعه

بسم الله الرحمن الرحیم


133 مطلب در باب عناصر اربعه


گردآورنده: فرزانه غنی زاده


1- ما در جهانی از ماده زندگی می کنیم ویژگی ماده و تعریف متمایزکننده آن از غیر ماده، آنچه که او را در حصار زمان قرار می دهد را برایش معنا می کند که در ارتباط مستقیم با حرکت است و زمان ظرف مکان است.

2- ماده نیروی حیاتی حرکتی خود را از عناصر جاری در طبیعت می گیرد که قدما آن را شامل چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش می دانند. در ترکیب فراماده ای عناصر با لحاظ  این چهار عنصر، عنصر پنجم یعنی اتر یا اثیر یا خلاء نیز وارد ماجرا می شود و تعاریف دیگری را در کنار ماده یعنی شبه ماده و فراماده را رقم می زند.

3- از آنجا که ما در جهان ماده زندگی می کنیم چه بخواهیم چه نخواهیم از نیروهای حاکم بر طبیعت مادی متأثر می شویم و آن را تحت تأثیر قرار می دهیم. در جهان بدوی تر ادوار گذشته که انسان ها با طبیعت و عوامل مرتبط با آن دست به گریبان بودند این مسئله تأثیر بیشتری داشت.

4- شاید در حال حاضر برای ما که به ندرت در کنار کوه سرافراز تنفس عمیق داریم یا برای گرم شدن آتش می افروزیم و برای به دست آوردن غذا زمین را شخم می زنیم فرصت این تماس ها و تعامل ها به قدری کم شده که حتی نمی توانیم ابعاد تأثیرات این عناصر را روی خودمان درک کنیم. ما در عصر سیمان و بتن و شیشه و آهن زندگی می کنیم و به علت همین تفاوت در سبک زندگی همه چیز متفاوت شده است.

5- در گذشته انسان ها با هر نژاد، تفکر، آئین و مسلکی به دو گروه یکتاپرست و غیریکتاپرست تقسیم می شدند.

6- تمدن هایی که به الهه ها و خدایان متعدد اعتقاد داشتند از نظام یکتاپرستی تبعیت نمی کردند. آنها سلسله مراتبی از خدایان را برحسب نوع عناصر حاکم بر آنها و تداخلشان با نوع آن عنصر برای پرستش، اظهار نیاز، اعمال جادویی، نفرین، شکرگزاری، برکت دادن و نیایش تعریف کرده بودند.

7- الهه آب آناهیتا، خدای زمین گایا، خدای آتش آذر یا هیستا (اوستا)، وستا (رومیان)، تسئووانگ (چینیان)، خدای باد یا هوا یا وایو یا وَیو vayu (ایرانیان)، فوجین (ژاپنی ها).

8- لازم به ذکر است واژه پریست به معنای نگهبانی است و نه پرستش و به احتمال زیاد این گروه ها نیز عناصر را نمی پرستیدند بلکه از آنها به عنوان مظاهری از خداوند نگهبانی و نگهداری می کردند و به آنها احترام می گذاشتند و به غلط واژه پرستیدن به جای پریست به کار رفته است. 

9- گروهی که متمدن تر بودند جزو ادیان الهی یکتاپرستی بودند که شامل میترائیان یا مهر پریستان، زرتشتی ها، یهودیان و مسلمانان می شدند.

10- با باور به احدیت و قبول سلسله مراتب خدایان غیرموحدین در غالب فرشتگان و ملائک کنار اورنگ الهی که واسطه های فیض و دستان خدا با همان کارکرد هستند می توان گفت همگی مکاتب به این واقعیت اذعان دارند که ما برای اداره کردن و رشد کردن و تعالی و حتی سقوط یا تباهی مان در عالم ماده به این نیروهای جاری و ساری از منبع اصلی حیات وابسته به این عناصر چهارگانه نیازمندیم و باید از آنها در مقام اشرف مخلوقات و نیروی برتر زمین به طور بهینه استفاده کنیم.

11- آب نماد حیات و آگاهی و پاکی است.

12- آتش گرمای نیک سرخ، نماد الهی و تطهیرکننده است و حیات بشری با ظهور آتش بوده است.

13- در تمام مکاتب خاک را سمبل زایندگی و رشد می دانند.

14- باد نشان حرکت و جنبش و تداوم و جابه جایی است.

15- هراکلیتوس فیلسوف قرن پنجم قبل از میلاد می گوید آتش از فنای خاک باد از فنای آتش آب از فنای باد و خاک از فنای آب است.

16- عناصر اربعه یا چهارگانه را ارکان اربعه و یا چهار ارکان، چهار آخشیج، اجساد اربعه، امهات اربعه یا چهار گوهر نیز می نامند.

17- چهار عنصر را صوفيان به چهار نفس تشبيه كرده اند: آتش را نفس امّاره، باد را نفس لوّامه، آب را نفس ملهمه و خاك را نفس مطمئنّه نامیده اند.

18- عناصر اربعه را به دو دسته تقسيم كرده اند: 1. عناصر خفيف 2. عناصر ثقيل. دو عنصر آتش و هوا (باد) را به سبب قرار گرفتن بالای دیگر عناصر، عناصر خفیف، و آب و خاك را به سبب حركتشان به سوي پايين، عناصر ثقيل  نامیده اند.

19- از نظر طبع نيز آتش گرم و خشک است و آب خنک و مرطوب، و هوا (باد) گرم و مرطوب و زمین (خاک) خنک و خشک است. آتش و هوا به سوی بالا میل دارند و زمین و آب در پایین جای می گیرند.

20- به گفته گالن (Galen) عناصر اربعه توسط هیپوکراتوس (پدر پزشکی مدرن) برای توضیح بدن انسان به عنوان چهار نوع مزاج گوناگون به کار رفته است: صفرای زرد (آتش)، صفرای سیاه (خاک)، خون (هوا) و بلغم (آب).

21- ارسطو که با اعتقاد به اینکه آب، باد، هوا و خاک عناصر زمینی و فساد پذیر هستند، ستارگان را از عنصر پنجم اثیر یا اتر می دانسته، اثر (Aether) در یونانی از ریشه Eternity به معنای ازلی و ابدی گرفته شده است. در هندوئیسم و در سنت های ژاپنی عنصر پنجم فضا (Space) و تهی (Void) نامیده شده است.

22- لازم به ذکر است که بعضی متخصصین امور خفیه امروزی این چهار عنصر ابتدایی را نمادی قدیمی از چهار حالت ماده دانسته اند. خاک برای جامد، آب برای مایع، هوا برای گاز و آتش برای پلاسما.

23- محققان درباره مشابهت این چهار عنصر بنیادین در بسیاری از فرهنگ ها تذکر داده اند که این چهار عنصر پایه حیات برای انسان ها بوده اند. خاک، غذای ما را تامین می کرده، آب و هوا لازمه ادامه حیات ما بوده اند و خورشید و آتش، گرما بخش زندگی بوده اند پس طبیعی است که بسیاری از گرایش های دینی، مفاهیمی خاص برای این چهار عنصر ابداع کنند یا حتی فلاسفه این چهار عنصر را عناصر اولیه جهان بدانند.

24- خاک یا زمین یکی از عناصر اربعه جهان باستان در فرهنگ یونانی و بسیاری از دیگر فرهنگ های باستانی است. خاک سرد و خشک است و بر اساس نظر افلاطون با معکب مرتبط است. در سنت ویکا (ویکان: نوعی رجعت مدرن به ادیان چند خدایی جهان پیش از مسیحیت) خاک با جهت شمال، فصل زمستان و رنگ سبز مرتبط است. خاک معمولا با مربع سبز، طبل، پوست حیوانات، سکه، طلسم پنج گوش، شیر، ضربان قلب، جواهرات، استخوان و چوب بلند نمایش داده می شود. خاک نمایش دهنده قدرت، وفور، پایداری و زنانگی است. در مناسک خاک از طریق دفن کردن اجسام در آن، گیاهان یا ساخت اشکال با چوب یا سنگ حضور پیدا می کند.

25- تجلی عنصر خاک معمولا به شکل گیاهان و درختان، کوه ها، جنگل، غار و باغ است. در میان حیوانات نیز گوزن، گاو نر، خوک ماده، خرس و مار و تمامی حیوانات زندگی کننده زیر خاک یا نقب زن (مثل موش کور و خرگوش) نمایندگان عنصر خاک هستند. موجودات علوی ای همچون فاون یا ساتیر (موجود نیمه بز و نیمه انسان)، دیو و گورزاد و حوری و جن جنگلی نیز با این عنصر مرتبط هستند.

26- مکان خاک در پنج ضلعی (پنتاگون) در سمت چپ پایین است. در چین و ژاپن عنصر زمین توسط لاک پشت، در آزتک ها با خانه، در هندو با نیلوفر آبی، در یونان با چرخ و در مسیحیت با گاو نر نشان داده می شود.

27- حضور نماد خاک، نشان دهنده امور مالی، تجاری، پولی، خانه، فامیل و امنیت فیزیکی است. مشخص است که اطمینان مالی نیز بخشی از امنیت دنیای فیزیکی به شمار می رود. لازم به ذکر نیست که عنصر زمین، بخشی از مادر زمین است و به همین دلیل کاملا مرتبط با طبیعت و هر چیز که شکلی مادی داشته باشد بخشی از این طبیعت به شمار می رود. 

28- آب یکی از چهار عنصر کلاسیک یونان باستان و بسیاری دیگر فرهنگ های جهان است. آب سرد و تر طبقه بندی می شود و بنا بر نظر افلاطون، با بیست وجهی مرتبط است.  در سنت های ویکا آب با جهت غرب، فصل پاییز و رنگ آبی مرتبط است. این مفهوم گاهی با یک هلال آبی، جام، زنگ، صدف، سنگ صفیر و لاجورد، اشک و دیگ های بزرگ بازنمایی می شود.

29- آب در علوم سری نشان دهنده هیجانات و احساسات، علم، روح و زنانگی است. در مناسک آب معمولا با ریخته شدن روی اشیای دیگر، دم کردن، جادوهای شفا بخشی، حمام های رسمی و رها سازی اشیا در تلاطم آب کاربرد پیدا می کند. در اندیشه تائوئیستی آب بازنمای هوش و فرزانگی است اما حجم زیاد آن می تواند باعث مشکل شدن انتخاب و پیگیری امور شود.

30- عنصر آب به راحتی می تواند بر عنصر آتش فایق شود ولی خود تحت سلطه عنصر خاک است. آب به شکل رود، دریا، اقیانوس، دریاچه، فوران، مه، نوشیدنی ها و باران ظاهر می شود. در میان حیوانات دلفین، فوک، لاک پشت و انواع ماهی نشان دهنده آن هستند. همچنین موجودات علوی ای همچون پری دریایی، حوری دریایی و اژدها و ماردریایی نیز با آب مرتبط هستند.

31- در پنج ضلعی (پنتاگرام) مکان آب در سمت راست بالا است. در چین و ژاپن لاک پشت سیاه، در دین آزتکی، عصا و در هندوئیسم یک جام خون نماد آب است.

32- آتش در سنت ویکا با جهت جنوب فصل تابستان و رنگ قرمز مرتبط است. این عنصر معمولا با مثلث قرمز، خون، شمع، گیتار، یاقوت و بخور نشان داده می شود. آتش نماینده انرژی، هیجان و مردانگیست. آتش با سوزاندن اجسام، جادوهای عشق، آشپزی و روشن کردن شمع و آتش حضور می یابد.

33- ظهور این عنصر توسط خورشید، صاعقه، آتشفشان و یا هر شکلی از نور امکان پذیر است  و اعتقادی وجود دارد که هر شکلی از گربه  مخصوصا شیر یا ببر  ماهیت آتشی دارند و همچنین تمام موجودات درنده مثل گرگ و موجودات علوی مثل سمندر و عنقا، اژدها و شاهین. در چین و ژاپن  آتش با یک  پرنده سرخ، آزتک ها با سنگ چخماق، هندو صاعقه، یونان ترکه سیب و مسیحیت شیر نشان داده می شود.


34- حضور نماد آتش  نشان دهنده اراده، شخصیت و رشد و توسعه انرژی است. آتش معمولاً با جاه طلبی، رضایت، هماهنگی و تعادل مرتبط است و اراده واقعی را نشان می دهد.

35- هوا در سنت ویکا با جهت شرق، فصل بهار، بخار و رنگ زرد مرتبط است. هوا معمولا با دایره زرد، فلوت، پر، پنکه، شیشه، زنگ، ناقوس، الماس و سوت و بخور و شمشیر نشان داده می شود.

36- هوا نشان دهنده هوش و فرزانگی و ارتباطات، نیروهای ذهنی  و مردانگی است. در مناسک ها هوا از طریق قرار دادن اشیا در معرض باد،  آوازها و معلق کردن اشیا نمود پیدا می کند.

37- تجلی های عنصر هوا عبارتند از باد، آسمان، طوفان، ابر، آواز پرندگان و بخصوص عقاب و باز و هر چیزی که پرواز می کند نماینده هوا است. موجودات علوی شامل جن های هوایی، پری ها و شیر دال ها هستند. هوا در چین و ژاپن  با اژدهای آبی در آزتک و انیکاها با خرگوش و در هند و یونان شمشیر و در مسیحیت با عقاب نشان داده می شود

38- حضور عنصر هوا معمولاً نماد امور روحانی، رشد فکری، منطق گرایی و الهی است. حوزه های اندیشه مانند علم منطق و نو آوری های مرتبط با ارتباطات نوشتاری و گفتاری نیز تحت سلطه عنصر هوا هستند با این وجود هر عملی انجام شود عنصری از هوا در خود دارد چرا که در هر لحظه به شکل حرف و یا فکر وجود دارد.

39- در مراجع دیگری آتش با جهت شرق، خاک با جهت جنوب، باد با جهت غرب و آب با جهت شمال مطابقت دارد.


40- در بينش يونيان باستان كه به احتمال زياد اصول و مباني تمدن و دانش و حكمت خويش را از ملل باستاني مشرق زمين يعني مصر و سوريه و كلده و ايران و هندوستان گرفته اند نيز اعتقاد به طبايع عناصر از جهت گرمي و سردي و خشكي و تري وجود دارد.

41- انكسيمندروس شاگرد تالس از حكماي يوناني معتقد بوده است بر اينكه اصل موجودات چيزي است غير متعين و غير متشكل بي پايان و بي آغاز و بي انجام و جاويد و جامع اضداد خشكي و تري و گرمي و سردي و هرگاه اضداد از يكديگر جدا مي شوند ظهور و بروز و تولد و حيات روي مي دهد و چون باز باهم مجتمع مي گردند مرگ و كمون و در واقع رجوع به اصل مي شود و از آن ماده غير متشكل از تأثير سردي و گرمي عناصر ساخته مي شود. خاك سرد و آتش گرم و آب متمايل به سردي و هوا متمايل به گرمي و هيأت عالم از اين چهار عنصر ساخته شده كه به ترتيب روي هم جا گرفته اند.

42- يكي ديگر از فلاسفه برجستة آن زمان انباذ قلس است كه عالم را تركيبي از عناصر چهارگانه آب و باد و خاك و آتش مي داند و جمع و تفريق عناصر را كه مايه كون و فساد عالم است نتيجه مهر و كين مي خواند.

43- در خصوص آفرينش آسمان و زمين در تفسير كشف الاسرار ذيل تفسير آيه 190 از سوره آل عمران به روايت از ابن عباس، آمده است: ربُّ العزّه جل جلاله اول نوري بيافريد سپس ظلمتي و آنگه از آن نور جوهري سبز بيافريد؛ چندانكه هفت آسمان و هفت زمين آنگاه آن جوهر را بر خود خواند. جوهر از هيئت و سياست نداي حق بگداخت آبي گشت مضطرب و لرزنده و تا قيامت همچنان مضطرب خواهد بود. اين آب كه تو مي بيني كه در روش خود مي لرزد و مي جنبد از هيبت و سياست آن نداي حق است؛ پس رب العالمين باد را بيافريد و آب بر پشت باد به قدرت بداشت پس عرش عظيم بيافريد و بر آب نهاد "و كان عرشهُ علي الماء" پس از آب آتش را پديد آورد تا آب برجوشد و از آن دخان (دود و توده گازي شكل) برآمد و كفي بر سر آورد. رب العزّه از آن دخان آسمان را بيافريد و از آن كف زمين را بيافريد. اختلاف است ميان علما كه اول كدام را آفريد؟ و درست تر آن است كه اول جوهر زمين را آفريد و سپس قصد آسمان كرد و آسمان ها را بيافريد.

44- در مخالفت عناصر آمده است كه ميان آب و آتش و ميان هوا و خاك نيكويي كردن و ياري دادني نيست مر يكديگر را؛ بلكه بازداشتن است از هر يكي مر آن بيگانه خويش را از خاص فعل او بدانچه مر ديگران را منكران و بيگانه اند، و چون اوفتادن آب اندر آتش و باد اندر خاك زشت است و از آن فساد همي حاصل آيد. خداي تعالي بدين تركيب كه اندر ترتيب عالم است، آتش را از آب بازداشته است، بدانچه هوا را به ميان آب و آتش جاي داده است تا فساد نكنند و همچنين مر باد را از خاك بازداشته است بدانچه آب را اندر ميان هوا و خاك جاي داده است تا فساد نكنند كه اندر اوفتادن آتش با آب و خاك با باد منكر است و فاحش. 

45- شاعران پارسي گوي هر كدام به نوعي خاص به چهار عنصر نگريسته اند؛ بعضی فساد جهان را از چهار عنصر می دانند، گاهی شاعران به تضاد این عناصر اشاره کرده اند، بعضی هم نظام جهان و پایداری عالم را به هماهنگی و سعی چهار عنصر می دانند، گاهی طبع ناملایم انسان به سبب وجود عنصری او دانسته شده است.

46- همچنين آدمي به سبب اينكه وجود عنصري دارد و از چهار عنصر تركيب شده خوي و صفات عناصر را نيز داراست. گاهي آتش مزاج است و گاهي خاك نهاد، گاهي باد غرور و كبر در سر دارد و گاهي لطافت و نرمي آب روان در اوست.

47- شاعران در تركيب قرار گرفتن عناصر متفق القولند: برترین عنصر آتش است و باد (هوا) و آب و خاک به ترتيب زير آن قرار دارند.

48- اسامي عناصر در شعر شاعران پارسی گو: آخشیج، آخشيجان، چار آخشیج، چار آخور، چار ارکان، چار اژدها، چار اسباب، چار اصل، چار امهات، چار بالش، چار بالش اركان، چار بالش چرخ، چار بسيط،چاربنیان، چاربیخ حیات، چار پای بند، چار جنگ انگیز، چار جوهر، چار حمّال، چار خصم، چار خواهر، چار دیوار جهان، چار دیوار عناصر، چار ركن، چار زن، چار زنجیر، چار سفلی، چار شهر طبیعت، چار صفه اركان، چار طاق عناصر، چار طبع، چارعنصر، چارفرع، چارقبله، چارقهرمان، چارگلخن، چهارگوهر، چار لاشه، چارمادر، چارماما، چارمخالف، چارمفرد، چارمیخ دهر،  گوهران، مادران.

49- آب به شکل بخار بی شکل است در آسمان پخش بدون گذاشتن ردی از خودش.

50- آب در شکل دوم یا میانه مایع است و اصراری به داشتن شکل خاص ندارد با این حال شکل پذیر است.

51- آب در حالت سوم یخ است سرسخت مثل سنگ و با شکل مشخص. انسان اگر یخ بزند سرد و سخت و لجوج می شود. اوج سرسختی و یخ زدگی انسان به جهل منجر می شود.

52- در حال حاضر ما به شکل آب در حالت مایع آن هستیم یعنی کسی که به بیداری کامل نرسیده ولی به شکل های مختلف به آگاهی دست پیدا می کند و شکل هر جایی که در آن قرار دارد را به خود می گیرد. وقتی انسان در این حالت است در مرحله جویندگی قرار دارد و جویندگی مرحله ای است که یخ شدن متوقف می شود و آماده بخار شدن می شود.

53- انسان هایی که کاملاً بیدار شده اند حالت بخار دارند و منزل بخار آسمان مقدس است اما آدم های عصر کنونی عمدتاً بی بخارند.

54- تا تهی نشوی پر نشوی و آنگاه که تهی شدی میهمان وارد می شود بی شکلی بعد از شکل دار بودن بهترین حالت است. بی شکلی جایی آغاز می شود که شکل به انتها برسد یعنی در بند شکل نباشید.

55- رابطه انگشتان دست با عناصر و اعضای بدن:
انگشت شصت با مغز و عنصر آن اتر است.
انگشت اشاره با ریه ها و عنصر آن باد است.
انگشت میانی با روده ها و عنصر آن آتش است.
انگشت حلقه با کلیه ها و عنصر آن آب است.
انگشت کوچک با قلب و عنصر آن خاک است.

56- در قرآن در سوره مرسلات به چهار باد که در طبیعت وجود دارد، اشاره شده است.

57- مرسلات باد گرم و نرم بهاری: باعث سبز شدن باغ ها، نشاط درختان و آراستن دشت و کوه و آشکار شدن نهانی های زمین می شود و زمین سرد زمستان را زنده می کند.

58- عاصفات باد گرم و خشک تابستانی: زمین را خشک می کند و میوه ها و دانه ها را می رساند.

59- ناشرات باد نرم و سرد پاییزی: بادی است که برگ ها را می ریزد و طبع زمستانی را شروع می کند.

60- نازعات باد سرد و خشک زمستانی: زمین را به سبب سرما باز می گشاید و عفونت را از خاک برمی گیرد. خزینه ها و ذخایر درختان را مهر و موم می کند و خواب زمستانی ایجاد می کند.

61- این بادها پیدا نیست از کجا می آیند و چگونه فرو می نشیند نرمتر از آب گرمتر از آتش و سخت تر از سنگ بی رنگ و بی بو.

62- بادهای 73 گانه: باد سیاه، باد سفید، باد خام، باد روح، باد استسقا، باد شقاق، باد خارش، باد نزله، باد گرم، باد سرد، باد مبارک، باد دیو، باد پری، باد رنج، باد رعشه، باد شل، ...

63- اول پیدایش چون بسم الله الرحمن الرحیم نازل شد بادها آرام گردید و دریاها موج هایشان آرام شد و نام خداوند آرامش دهنده همه چیز گردید و آنگاه هر کلمه ای از این چهار کلمه نام یکی از آن عنصرها را جمال و کمال داد: بسم: باد، الله: آتش، رحمان: آب، رحیم: خاک.

64- آفرینش از این چهار عنصر وجود یافته و از بدو آفرینش تا آخرالزمان ترکیب این چهار عنصر است که طبیعت را سبب ساز است و در هر دوره تاریخی قدرت یکی از این عناصر غالب بوده و غلبه یکی از این طبایع یا ترکیب برخی از آنها موجب پیدایش انواع بلاهای آسمانی شده است: در زمان هود (ع) باد (صرصره)، در زمان نوح (ع) آب، در زمان موسی (ع) خاک، در زمان یونس (ع) شراره های آتش. در زلزله خاک غلبه دارد و در رعد و برق باد و آتش.

65- سه عنصر باد و آب و خاک در طبیعت معلوم و موجودند ولی آتش به طور دائم و ثابت در طبیعت وجود ندارد.

66- متولدین ماه های فروردین، مرداد و آذر،  طبع آتشی، رنگ نارنجی

67- متولدین ماه های خرداد، مهر و بهمن، طبع بادی (هوا)، رنگ سبز

68- متولدین ماه های اردبیهشت، شهریور و دی، طبع خاکی، رنگ قرمز

69- متولدین ماه های تیر، آبان و اسفند، عنصر آب، رنگ آبی

70- طبع برج های حمل و اسد و قوس آتشی می باشند.

71- طبع برج های ثور و سنبله و جدی خاکی می باشند.

72- طبع برج های جوزا و میزان و دلو بادی می باشند.

73- طبع برج های سرطان و عقرب و حوت آبی می باشند.

74- روش پیدا کردن طبع هر فرد بر اساس بروج فلکی:

ابتدا عدد ابجد نامتان را با ابجد نام مادرتان جمع کنید و عدد حاصل را بر 12 (تعداد برج های هر سال) تقسیم کرده و اگر باقیمانده برابر با 1 شد حمل،۲ ثور، 3 جوزا، ۴ سرطان، ۵  اسد،۶ سنبله، 7 میزان، 8 عقرب، 9 قوس، ۱۰ جدی،  ۱۱ دلو و ۱۲ حوت است.

75- طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد و همیشه بدن او حرارت دارد و تشنه است و زود جنگ را شروع می کند. اگر تعادلشان به هم بریزد کف دستشان عرق می کند.

76- طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت و احترام با دیگران رفتار می کند.

77- طبع بادی همیشه مغرور و تندخو است و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک و کینه ای می باشد.

78- طبع آبی همیشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست و زبان به عذاب می افتد.

بررسی رفتار متقابل عناصر با هم (سازگاری متولدین ماه ها با هم)
79- آتش با آتش: حرارت بيشتر و شعله هاي قوي تر در مورد هدفشان موفق تر ولی ممکن است دیگران را بسوزاند. فقط بايد ديد اين شعله ها يك روز سرد زمستاني را حرارت مي بخشند، يا يك شب تاريك را روشن مي كنند و يا صرفا با بيشتر سوختن، منبع اصلي را تمام مي كنند و به هدر مي دهند. انتخاب به طور مساوي به عهده طرفين است.

80- هوا با هوا: دو هواي یک سطح مي توانند يكي شوند و امكان بيشتري براي تنفس و تفكر و حركت آزادانه در فضا بوجود آورند. در اين حالت روحيه ها عالي و قدرت پرواز زياد مي شود ولي اگر بادهاي بهاري با وزش خود هوا را تغيير ندهند و تنوعي در وضعيت آن بوجود نياورند هوا بسته و آلوده و خفه كننده مي شود. گاهي نيز هوا مي تواند به طوفان وحشتناكي تبديل شود. انتخاب به طور مساوي به عهده طرفين است.

81- خاك با خاک: خاك با خاك مي تواند كوه مقاومت و استقامت و قدرت را به وجود آورد. به شرط آن كه تبديل به بيابان خشك و بي آب و علف نشود. زمين لرزه هم نوع ديگر آن است كه مي تواند خانه خراب كن باشد. انتخاب به طور مساوي به عهده طرفين است.

82- آب با آب: در ملاقات آب با آب هيچ نوع مقاومتي وجود ندارد. باران به جويبارها و درياها يكسان مي بارد. رودخانه ها به درياها و درياها به اقيانوس ها ملحق مي شوند و جريان دائمي آرزوها و احساسات را سبب مي شوند. به شرط آن كه نگذاريم سيل به راه بيفتد. انتخاب به طور مساوي به عهده طرفين است.

83- هوا با آتش: آتش براي سوختن به هوا نياز دارد. هوا در دل آتش ذوق و شوق به وجود مي آورد ولي آتش زياد اكسيژن موجود در هوا را كاملا مي سوزاند و از بين مي برد. هواي طوفاني هم آتش را خاموش مي كند و يا شعله هايش را هراسان بر پيكر زندگي مي كوبد و همه چيز را مي سوزاند. طرفين ماجرا به طور مساوي در انتخاب موثرند.

84- هوا با آب: هوا با آب تماس برقرار مي كند. آن را به هم مي زند. در روي آن امواج را به وجود مي آورد. بر او مي غرد و راهش را مي كشد و مي رود. آب در اين زمينه كنترلي ندارد. آب تلافي مي كند. به صورت رطوبت در هوا نفوذ مي كند و آن را سنگين و بي حوصله مي كند اما ممكن است در نتيجه باران بهاري سر بگيرد و طبيعت را شادابي بخشد و دوباره زندگي آغاز شود، معجزه اي كه هوا را دوباره پاك و فرح بخش مي سازد. در اين زمينه هواست كه كنترل ندارد، پس فقط تقدير و سرنوشت است كه يكي از دو راه را پيش پاي شما خواهد گذاشت.

85- هوا با خاک: هوا در خاك وجود دارد و خاك به هوا احتياج دارد ولی نه خاك در هوا وجود دارد و نه هوا به خاك محتاج، خاك محكوم است در جاي خود بماند مگر اينكه هوا قدري او را حركت دهد ولي هوا آزاد است به هر كجا مايل باشد برود و مرتباً بالاي سر خاك در حركت است. خاك مي تواند اگر هوا اجازه دهد با آرامش و كاملا مستقل زندگي كند. نتيجه بستگي به توافق طرفين دارد.

86- آتش با آب : آتش زياد آب را خاموش مي كند و از بين مي برد. آب زياد آتش را خاموش مي كند بنابراين اين دو پيوسته در حال ترس و نگراني نسبت به يكديگر قرار دارند مگر اين كه با قرارداد دو طرفه و احترام متقابل در كنار هم به صلح و صفا برسند. براي شروع قرارداد دو جانبه با ضامن معتبر لازم است. آب به خاک صفا می دهد و آنرا مرطوب می کند و قابل فعالیت فقط دقت کنیم گل نشود.

87- آتش با خاک: آتش قوي از دل خاك برمي خيزد و آتش فشان به راه مي اندازد. خاك زياد آتش را خفه مي كند و مي كشد ولي اگر هر دو ملايم باشند بنيان يك حركت دائمي و گرم كننده روح و جسم گذاشته مي شود. انتخاب به طور مساوي به عهده طرفين است.

88- آب با خاك: خانه آب درون خاك ساخته مي شود. آب به خاك صفا مي دهد و آن را مرطوب و قابل فعاليت مي كند. آب خاك را قادر مي كند كه مادر تمام گياهان و سبزه ها و گل ها و درختان باشد. بدون آب، خاك مي ميرد. هين دو در طبيعت به هم محتاجند و بدن هم بي فايده به شرط آن كه با تركيب غلط آب و خاك به گل تبديل نشوند. نتيجه بستگي به توافق طرفين دارد.

89- طبایع حروف الفبا:
ا ه  ط م ف س ذ طبع آتشی
ب و ی ن ظ ت ض طبع بادی
د ح ل ع خ ش طبع خاکی
ج ث ز ص ق ک ر غ طبع آبی 

90- در فنگ شویی روابط بین عناصر و روابط آنها با محیط و کائنات بررسی می شود و درلغت به معنای باد و آب است، یک فلسفه و فن باستانی در چین است و برای پیدا کردن دکوراسیون مناسب و چیدمان درست اشیا در ساختمان های مسکونی، تجاری، باغ و غیره استفاده می‌شود تا بهترین اثر را بر سلامتی، شادی، موفقیت، هماهنگی و به طور کلی انرژی مثبت چی داشته باشد. مهم‌ترین چیزهایی که باید رعایت کرد، پرهیز از بی نظمی و هرگونه انباشتگی، استفاده از رنگ های مناسب، خطوط منحنی، در نظر گرفتن جهت‌های مناسب است. البته امروزه به طور رسمی در چین آن را خرافات می دانند.

91- در فلسفه چینی عناصر اربعه نداریم بلکه پنج عنصر Wu shing یا Wu xing داریم. این پنج عنصر چوب، آتش، خاک، فلز، آب هستند. عدد ۵ در چین عدد بخت است. برخلاف عناصر اربعه چینیان معتقد نبودند که جهان از عناصر پنجگانه ساخته می‌شود بلکه معتقدند این عنصرها نشانگر تغییر هستند و هر یک عنصر بعدی را می آفریند.

92- چرخه سازنده با فلش های سیاه (به شکل پنج ضلعی) و چرخه مخرب با فلش های سفید (به شکل ستاره) نشان داده شده است.

 
 
93- چرخه سازنده: این عنصرها نشانگر تغییر هستند و هر یک عنصر بعدی را می آفریند یعنی: آب چوب را تغذیه می‌کند، چوب سوخت آتش است، آتش خاک را به شکل  خاکستر به وجود می‌آورد، فلز از خاک به دست می‌آید و فلز می‌تواند مانند آب جاری شود.

94- چرخه مخرب: اگر این عنصرها نادرست استفاده شوند (یکی در میان استفاده شوند) خطرناک می‌شوند و چرخه مخربی ایجاد می‌کنند. زیرا آب آتش را خاموش می‌کند، آتش فلز را ذوب می‌کند، فلز چوب را می‌برد. چوب خاک را می فرساید و خاک آب را آلوده می‌کند.

95- چرخه تحلیل برنده: برعکس چرخه سازنده است زیرا آتش چوب را تحلیل می‌برد، چوب آب را ضعیف می‌کند، آب فلز را، فلز خاک را و خاک آتش را تحلیل می‌برد. چرخه تحلیل برنده با چرخه مخرب فرق دارد زیرا چرخه مخرب "شا چی" تولید می‌کند ولی چرخه تحلیل برنده انرژی منفی ایجاد نمی‌کند فقط عنصر مورد نظر را کمی ضعیف می‌کند و اگر عنصری بیش از حد وجود داشته باشد می‌توانیم از چرخه تحلیل برنده استفاده کنیم تا بدون ایجاد انرژی مخرب تعادل را در محیط به وجود بیاوریم.

96- هشت جهت: در فنگ شویی باستانی بر اساس شرایط جوی و محیطی زمین هر یک از عناصر پنج گانه را به یکی از جهات جغرافیایی اختصاص می دادند. جهت‌های قطب نما نیز در فنگ شویی مهم هستند. هر جهت (شمال، جنوب، شرق، غرب، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی، جنوب غربی) با یکی از عناصر پنجگانه در ارتباط است و بر هم تاثیر دارند. هنگام دکوراسیون یا حتی هنگام ساختن ساختمان به این جهت‌ها دقت می‌کنند.

97- عنصر آب: رنگ مشکی یا آبی تیره، جهت شمال، نماد لاک پشت، شکل خطوط موجی

98- عنصر چوب: رنگ سبز یا آبی روشن، جهت شرق یا جنوب شرقی، نماد اژدها، شکل خطوط مستطیل

99- عنصر آتش: رنگ قرمز یا ارغوانی، جهت جنوب، نماد ققنوس، شکل مثلث

100- عنصر خاک: رنگ زرد، جهت مرکز یا شمال شرقی یا جنوب غربی، نماد امپراتور، شکل مربع

101- عنصر فلز: رنگ سفید یا نقره ای، جهت غرب یا شمال غربی، نماد ببر، شکل دایره یا بیضی

102- مربع لوشو (Lo Shu Square) نوعی مربع جادویی ۳ در ۳ است که احتمالاً باستانی‌ترین روش استفاده از فنگ شویی است و طبق افسانه‌های چینی، امپراتور یو آن را بر لاک یک لاکپشت غول پیکر پیدا کرد. به هر خانه این مربع یک عدد تعلق دارد. از هر طرف که این اعداد را جمع کنیم حاصل آن ۱۵ می‌شود. کل خانه یا ساختمان، اتاق، دفتر کار، میز و هر چیزی را می‌توان بر اساس مربع لوشو و با در نظر گرفتن جدول پایین چید تا بهترین نتیجه را بدهد و هر بخش از خانه به یک حوزه زندگی انسان (مثلاً روابط، سلامتی، حرفه، ...) مربوط می‌شود. البته از مربع لوشو به چند روش مختلف می توان استفاده کرد. 
 
103- روش رایج: ۱=دورنمای کاری-شغلی، منزلت شما از دیدگاه خودتان ، ۲=ارتباطات از هر نوع به خصوص ارتباط عاطفی، ازدواج، شراکت و همراهی طولانی مدت ، ۳= روابط خانوادگی، گذشته، نیاکان شما ، ۴= خوشبختی و سعادت ، ۵= سلامتی جسمی ۶= خدایان و ارواح، آنهایی که قادر به کمک به شما هستند ۷=کودکان، باروری، خلقت، علایق و اوقات فراغت، هدیه‌های جالب ۸= دانش و تحصیلات، نوآوری و خلاقیت ، ۹=شهرت، نام نیک، احترام برای شما.

104- بزرگ‌ترین هدف فنگ‌شویی یافتن مکانی است که سلامت روحی و جسمی و به طور کلی زندگی ما که از انرژی چی به طور مثبت تأثیر پذیرد.

105- چی در بدن انسان‌ها، جانوران، گیاهان و در ساختمان‌ها جریان دارد. چی هم به طرف خارج و هم به درون بدن جریان دارد. هر انسان، حیوان، گیاه و ساختمانی، چی منحصر به فرد خود را دارد که همیشه با چی محیط پیرامون خود در هم می‌آمیزد. بنابراین هر یک از ما نه تنها با محیط پیرامون خود بلکه در نهایت با تمام جهان هستی و کائنات در ارتباط قرار می‌گیریم.

106- ایده‌آل آن است که این انرژی هم‌چون رودخانه‌ی‌کوچکی از خانه‌ی ما عبور کند، به هیچ وجه نباید راه آن را مسدود کنیم یا جریان آن را تسریع سازیم. برخی از عوامل ممکن است باعث جریان نامناسب «چی» در خانه یا آپارتمان شما شوند و سلامت شما را به مخاطره بیاندازند. برخی از مواد به خصوص مواد مصنوعی انرژی چی منفی منتشر می‌کنند

107- تاریکی، بی‌نظمی، گرد و خاک و رطوبت نیز باعث توقف جریان چی می‌شوند. طبق تعلیمات فنگ‌شویی این عوامل ابتدا باعث اختلال در سلامت و سپس رکود شخصی می‌شوند. اگر جریان چی بسیار شدید باشد ممکن است باعث بر هم خوردن تعادل شده و انرژی چی درونی ما را دفع کند. در این صورت، ناآرام، شکاک و عصبانی خواهیم بود.

108- فنگ‌شویی نمادهای بسیاری دارد که در میان انواع نمادها، مجسمه‌هایی چون سکه‌های چینی، سگ‌های فو، باد زنگ، اژدر، لاک‎پشت، چی لین (اژدر اسب)، پاگودا (برج دانش)، گاو آرزو، صدف حلزون، بودای خندان، فیل، ماهی آروانا، کشتی بازرگانان، گلدان ثروت، نعل اسب، آینه‌ جادو (پاکوا)، کدو قلیانی، پی یائو، گره اسرار‌آمیز و …دیده می شود.

109- اژدها سمبل انرژی ینگ و نشانه‌ی عنصر چوب و فصل بهار است که انرژی آن در سمت شرق یا سمت راست بنا قرار می‌گیرد. در مقابل اژدها ببر دارای انرژی یین است و نشانه‌ی عنصر فلز می‌باشد.

110- لاک‌پشت نیز نشان ثبات و استحکام قسمت پشتی زمین و بناست. ققنوس سرخ نیز در مقابل لاک‌پشت حیوانی افسانه‌ای، بسیار فعال و همیشه در حال حرکت و پرواز، به عنوان سمبل آسایش مادی در زندگی است.  

111- درنا سمبل عمر طولانی است، تصویر یا مجسمه‌ی آن در سمت غرب یا شرق قرار داده‌می‌شود.

112- اردک ماندارین نوعی اردک رسمی چینی است، این اردک نشانه‌ای از شادی و خوشبختی در زندگی زناشویی است. این اردک، نیروی چی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود زوجین از پس هر مشکلی بر بیایند. برای این منظور باید دو عدد اردک را در گوشه‌ی شمال غربی خانه یا در دورترین قسمت راست سالن پذیرایی ‌یا اتاق خواب قرار داد ‌تا چی ازدواج و عشق را فعال کند.

113- دو ماهی نشانه‌ی دور کردن نیروهای شیطانی است و برای دفع بلا یا چشم زخم مورد استفاده قرار می‌گیرد، به طور معمول آن را مقابل در ورودی نصب می‌کنند.

114- نیلوفر آبی یا لتوس گیاه مقدس هندوهاست، اعتقاد بر این‌که داشتن آن در منزل بخت خوبی را به ارمغان می‌آورد. گل صد تومانی یا پونی نشانه‌ی اقبال بلند، به خصوص برای دختران دم بخت است.

115- مرکبات به خصوص پرتقال و لیمو سمبل طلا، پول و فراوانی هستند.

116- هلو سمبل عمر طولانی همراه با سلامتی است.

117- ارکیده سمبل خوش ‌اقبالی است. انار نشانه‌ی فرزندان متعدد است.

118- صدف مارپیچ نشانه‌اقبال بلند در سفر است، آن را در اتاق نشیمن قرار می‌دهند.

119- خمره به عنوان آرام کننده‌ی جریان چی در قسمت‌های مختلف، به خصوص نزدیک در ورودی استفاده می‌شود.

120- بادبزن سمبل محافظت از خانه و دارایی است.

121- وزغ سه‎پا سمبل برکت و ثروت است.

122- کریستال کوارتز صورتی بهترین سمبل عشق و ازدواج در فنگ‌شویی است.

123- در طب چینی همانطور که در فنگ شویی به رابطه پنج عنصر با اشیا با هدف برقرای متعادل جریان چی در بیرون می پردازند در درون بدن هم با بررسی ارتباط این عناصر با اجزای بدن به برقراری متعادل جریان چی تأکید دارند.

124- عنصر آب: کلیه ارگان این زانگ( ارگان توپر)، مثانه ارگان یانگ خو (ارگان توخالی)، شنوائی حسی که تسلط دارد، بزاق مایعی که منتشر می کند، تعفن بوی بدن، احساس ترس، طعم شوری.

125- عنصر فلز: ریه ارگان این زانگ( ارگان توپر)، روده بزرگ ارگان یانگ خو (ارگان توخالی)، بویائی حسی که تسلط دارد، موکوس مخاط مایعی که منتشر می کند، بوی گوشت بوی بدن، احساس غم و اندوه، طعم تندی.

126- عنصر زمین: طحال ارگان این زانگ( ارگان توپر)، معده ارگان یانگ خو (ارگان توخالی)، چشایی حسی که تسلط دارد، خلط مایعی که منتشر می کند، خوش بویی بوی بدن، احساس همدردی، طعم شیرینی.
127- عنصر آتش: قلب ارگان این زانگ( ارگان توپر)، روده کوچک ارگان یانگ خو (ارگان توخالی)، حرف زدن حسی که تسلط دارد، عرق مایعی که منتشر می کند، سوختگی بوی بدن، احساس لذت، طعم تلخی.

128- عنصر چوب: کبد ارگان این زانگ( ارگان توپر)، کیسه صفرا ارگان یانگ خو (ارگان توخالی)، بینایی حسی که تسلط دارد، اشک مایعی که منتشر می کند، ترشیدگی بوی بدن، احساس عصبانیت، طعم ترشی.

129- عنصر آب: فعل آن صدا، عضو حسی آن گوش، رنگش سیاه، جهتش شمال، عواطف آن ترس و بیم، خوک حیوان اهلی آن، میمون حیوان وحشی آن و طبع الباب گیاه آن است.

130- عنصر فلز: فعل آن گریه، عضو حسی آن بینی، رنگش سفید، جهتش غرب، عواطف آن اندوه، اسب حیوان اهلی آن، پرنده حیوان وحشی آن و  نعناع گیاه آن است.

131- عنصر زمین: فعل آن آواز، عضو حسی آن دهان، رنگش زرد، جهتش مرکز، عواطف آن تفکر، گاو حیوان اهلی آن، خرس حیوان وحشی آن و  شاهدانه گیاه آن است.

132- عنصر آتش: فعل آن خنده، عضو حسی آن زبان، رنگش قرمز، جهتش جنوب، عواطف آن شادی، سگ حیوان اهلی آن، گوزن حیوان وحشی آن و  گیاه آن شاه پسند است.

133- عنصر چوب: فعل آن فریاد، عضو حسی آن چشم، رنگش سبز یا آبی، جهتش شرق، عواطف آن چوب، جوجه حیوان اهلی آن، ببر حیوان وحشی آن و  گیاه آن انار است.


تعداد بازدیدکنندگان:33920
تاریخ بارگذاری:1393/3/18
40


نظرات شما
Madiheh

مطالب جالب و خوبی بودند.ممنون.

دانستنی ها

قواعد کار سبلانقلب معنوی
ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون