حکمت و جربزه

حکمت و جربزه:

قوه عاقله در کمالش به صفت حکمت منتهی می شود. حکیم یعنی کسی که علت وقایع را می داند و با رشد و بارور شدن قوه عقلیه به این درجه رسیده است.


زمانی که قوه عاقله بیش از حد اعتدال خود رشد کند از فضیلت حکمت خارج شده و جربزه می شود. جربزه در واقع خروج از حد اعتدال در تفکر است یعنی ذهن ساکت نمی شود بلکه پیوسته در ابداع شبهات و استخراج امور دقیقه ای است غیر منطبق بر واضحات.
افراد با جربزه فکر می کنند خیلی تیز هستند و همیشه در شکاکی و گیر دادن به دیگران می باشند. این نوع نگرش در مسایل عقلیه و علوم الهیه منجر به الهاد و کفر وهمچنین انکار و نفی حقایق و چیزهایی مانند عالم غیب می شود.
طایفه سوفسطایی در پنج قبل از میلاد معتقد بودند حق یا باطل زائیده ذهن است و حقیقتی جز اندیشه آدمی وجود ندارد. ثبات و اطمینان علاج این عارضه است و تعمل در قبح آن (آیه قرآن: بدترین جنبدگان کسانی هستند که تعقل نمی کنند).

تعداد بازدیدکنندگان:1787
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
8


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی