*انرژی و مفاهیم وابسته به آن

 یارحمن                           یا الله                     یارحیم

گردآورنده: مهسا فاتحی
ستايش در مقابل خداوندي که جهان را آفريده است و شايسته عبادت مي باشد، خداوندي که مظهر دانش و نور و از ميان برنده گناهان و جهالت است؛ 
باشدکه بزرگي او موجب روشن بيني ما گردد.
مانترا
1- ((یامالک)) مانترا عبارتی سانسکریت است و از دو جزء (مان+ترا) به وجود آمده است. مان به معنی فکر کردن، ترا از ریشه تری به معنی محافظت کردن یا آزاد شدن از دنیای مادی می باشد.

2- (( یافارج)) به طور کل مانترا کلیه یا گروهی از کلمات است که حامل ارتعاشات صوتی و انرژی معنوی است که قصد و عمل موثر آن تغذیه روح فرد است.

3- ((یاباذخ)) برخی از صداها و نوسانات این خاصیت را دارند که در درون بشر نوعی حالت تلطیف به وجود آورند. صدا الگوهای انرژی را فعال می کند گره ها را باز می کند و جریان زندگی را افزایش می دهد اصوات و ارتعاشاتی که توسط ما تولید می شوند ضمن انبساط به کلیه قسمتهای کائنات گسترش پیدا می کند.

4- ((یابّر)) هندوها معتقدند که اولین صوت در خلقت (اوم) بوده گویی آفرینش از (اوم) سرچشمه گرفته است. اوم صدای ارتعاش خلاق خداوند است که در کتب مقدس با عناوین آمین، کلمه و ... به آن اشاره شده است.

5- ((یاصمد)) موقعی که انسانها به خوبی کلمات مانترا را تلفظ می کنند انرژیهای سازنده ای را به فضا می فرستند مانند گلهایی که پس از شکفتن عطر دلپذیری را به اطراف پخش می کنند.

6- ((یاوِتر)) مانترا الوهیت است مانترا قدرت الهی یا شاکتی الهی در فرم صدا ظاهر میشود. مانترا توده ای از انرژی مشعشع می باشد.

7- ((یاشهید)) مانترا قدرت های مافوق طبیعی فرد را بیدار و فعال می سازد. مانترا قدرت خلاق را تولید نموده تسریع می سازد.

8- ((یارشید)) مانترا قدرت آزاد کردن آگاهی کیهانی و فوق کیهانی را دارا می باشد آگاهی به صورت نهفته در مانترا موجود است اگر فرد مانترا را با تمرکز بر معنی آن تکرار نماید با سرعت به آگاهی الهی دست خواهد یافت. 

9- ((یامٌزّمل)) تکرار مانترا کثیفی ها و ناخالصی های ذهن از قبیل شهوت، طمع، و ... را ذلیل می سازد اگر ناخالصی ها به کمک تکرار مانترا از روی ذهن پاک شود قدرت انعکاس حقیقت روحی بالاتر در ذهن حاصل می شود همچنان که آتش ناخالصی های طلا را پاک می سازد.

10- ((یامبدی)) نتایج تکرار مانترا از بین برنده گناهان، سرور جاویدان، آرامش پایدار، بی نیازی و غنا و جاودانگی را به همراه می آورد. تکرار مانترا ذهن را به سوی خداوند و کسب سرور جاودانی و آرامش هدایت می کند در طی تکرار مانترا تمام کیفیت های الهی به طور پیوسته و مداومی از سمت خداوند به درون ذهن فرد جریان می یابد.
11- ((یامتین)) تکرار مانترا (اسماء الهی) ذهن را آرام می سازد و تقویت می کند طبیعت ذهن را دگرگون می کند و ذهن را با خلوص اشباع می نماید ذهن را به نگرش اندیشه ها و احساسات درونی و خودکاوی وامی دارد افکار شیطانی و تمایلات شیطانی را ریشه کن می نماید.

12- ((یامفضل)) از فواید مانترا این است که موجب ایجاد اراده و زهد می شود و سرانجام فرد را به نزدیکی و قرب به خداوند می رساند. بر اثر تکرار دائمی مانترا و عبادت، ذهن تصفیه می شود و با افکار خوب و خالص انباشته می گردد بر اثر افکار خوب و مداوم شخصیت فرد تغییر می یابد.

13- ((یامعین)) تکرار نام های خداوند گناهان را می سوزاند و تکرار نام های خداوند یا اندیشیدن به نام های خداوند طبیعت اهریمنی ذهن را تغییر میدهد و رهرو را با خداوند رو در رو قرار می دهد و شکی در این مورد موجود نیست.

14- ((یا عظیم)) تکرار نام های خداوند یا اندیشیدن به نام های خداوند قلب را تصفیه می کند و استوار و تغییر ناپذیر می سازد. افکار دنیوی را از ذهن می راند و آنها را قلع و قمع می سازند و علائق و وابستگی های دنیوی را نابود می کند. امیال و آرزوها را ریشه کن می کند فرد را با شهامت می نماید و توهمات را از بین می برد.

15- ((یاوکیل)) تکرار اسماء الهی نیروبخش فوق العاده ایست و برای ریشه کن کردن هر نوع بیماری داروی اختصاصی است و سلامتی را به ارمغان می آورد. اسماء خداوند غذای معنوی برای روح گرسنه است.

16- ((یاجلیل)) عشق الهی و غیر مشروط را به پرورش می دهد و کندالینی را بیدار می سازد صلح و آرامش جهانی را به ارمغان می آورد رهرو را به وحدت با خداوند می رساند. همچنان که آتش پنبه ای را می سوزاند تکرار مانترا نیز کارماها را می سوزاند.

17- ((یاکفیل)) زمانی که گایاتری مانترا با ایمان تکرار شود بیماریها و مشکلات را از زندگی فرد دور نموده و همه ی خواسته های فرد را برآورده می کند و آنچه را که به نفع فرد است به او عطا می نماید. گایاتر مانترای بی نهایت قوی است و الهی ی حکمران در این مانترا خورشید می باشد. 

18- ((یامنیل)) سه نام گایاتری هستند که هر سه در هر انسانی موجودند: 1-گایاتری، حکمروای حواس می باشد. 2-ساویتری حکمروای پرانا (انرژی حیات) می باشد و بر حقیقت دلالت دارد. 3- ساراسواتی الهه ی حکمروا بر تکلم است. این سه بیان کننده ی خلوص فکر، کلام و رفتار(پندار، کردار، گفتار) می باشد. گایاتری، ساویتری و ساراسواتی در کسی که خلوص و هم آهنگی پندار، کردار و گفتار داشته باشد مأوی می گزیند. 

19- ((یاحکیم)) گاياتري مانترا، مانتراي انتخابي سوآمي ساتياساي بابا مي باشد. اين مانترا را در هر کجا که هستيد و در هر زماني تکرار نمائيد. اين مانترا بايستي بسيار جدي گرفته شود. اگر گاياتري مانترا با ايمان تکرار شود؛ بيماري ها و مشکلات را از زندگي فرد دور نموده و همه خواسته هاي او را برآورده مي کند و آنچه را که به نفع فرد است به او اعطا مي نمايد. گاياتري مانترا بي نهايت قوي است. الهه حکمران در اين مانترا خورشيد مي باشد. گاياتري، مادر وِداها، است. گاياتري، ساويتري و ساراسواتي؛ سه نام گاياتري هستند که هر سه در هر انساني موجودند.

انرژی
20- ((یاغفار)) دنیای اطراف از ماده و انرژی ساخته شده است : ماهیت انرژی هنوز به طور کامل کشف نشده است اما می دانیم که انرژی با فرکانس نیز سنجیده می شود . هرچه فرکانس یک انرژی بالاتر باشد قوی تر است. ماده از چه ساخته شده است ؟ از ملکول، ملکول از چه ساخته شده است ؟ از اتم، اتم از چه ؟ از پروتون و الکترون و نوترون . الکترون که جرم ندارد و در حقیقت فقط انرژی است. پروتون تمام جرم اتم را در بر دارد.

21- ((یاقهار)) پروتون از چه ساخته شده است ؟ پروتونها و نوترونها ذراتی بنیادین هستند ولی آزمایشهای که در آنها پروتونها با سرعتهای زیادی به پروتونها یا الکترونهای دیگر برخورد می کردند نشان دادند که آنها در واقع از ذرات کوچکتری تشکیل یافته اند و آنها کوارک هستند. کوارک ها از چه ساخته شده اند؟ کوارک ها از انرژی ساخته شده اند . پس می توانیم بگوییم همه چیز در این دنیا از انرژی ساخته شده است.

22- ((یاجبار))  طبق نظریه نیوتون جهان از ماده + انرژی ساخته شده است که دیدیم که اخیرا کشف شده است که ماده نیز از انرژی ساخته شده است. تنوع نوع ماده در دنیا به فرکانس و طول موج انرژی مربوط می شود اگر همه چیز در دنیا دارای یک فرکانس و ارتعاش بود همه چیز یکی می شد. 

23- ((یابارّ)) هرچه فرکانس بالاتر باشد پس جنس لطیف تر می شود . لطیف ترین جنسی که قابل دیدن و لمس کردن است آتش است . و سخت ترین سنگ و فلز هستند که ارتعاش پایینی دارند.

24- ((یامختار))  افکار ما و خاطرات و ذهن ما ماده ای هستند با انرژی و فرکانس بسیار بالا بخاطر همین غیر قابل دیدن هستند . اما می بینیم که قابل درک هستند . برای همین است که وقتی فکر می کنیم یا درس می خوانیم گرسنه می شویم چون از توان موجود در خود برای تولید انرژی فکر استفاده کرده ایم و حال باید انرژی از دست رفته را بر گردانیم.

25- ((یافتاح))  افکار منفی و مثبت هر کدام دارای وزن و ارتعاش خاص خود هستند . و حتی می توانند بر روی محیط اطراف و انسانهای دیگر تاثیر بگذارند . به خاطر همین است که وقتی موسیقی ملایم گوش می دهیم آرام می شویم اما وقتی به موسیقی تند و خشن گوش می کنیم مشوش می شویم این تنها به خاطر تفاوت فرکانسهای دو موسیقی می باشد.

26- ((یانفاح)) رمز و راز دنیایی که در آن زندگی می کنیم در انرژی و ماهیت آن نهفته است . به خاطر همین است که انیشتین بزرگترین دانشمند مهمترین فرمول را E = Mc2 می داند و حاصل سالها تفکر و تحقیق در همین فرمول گنجانده شده است . فرمولی که به برسی وضعیت و رابطه میان ماده و انرژی می پردازد.

27- ((یامرتاخ))  وقتی با دید انرژی به هستی نگاه کنیم می توانیم خیلی از ناشناخته ها را کشف و برای تمام عجایب دلیل بیاوریم . البته این نکته بسیار ضروری است که بدانیم : ما هیچگاه نمی توانیم بگوییم طرز فکر خاصی عین واقعیت است و طبیعت دقیقا از همین قانون پیروی می کند  .

28- ((یاسمیع)) انیشتین می گوید :"جهان هستی مانند ساعتی است که بر روی دیوار نصب شده است ما هیچگاه نمی توانیم به درون ساعت نگاه کنیم ما از شواهد و قرائنی که وجود دارد ( مثل عقربه ها و اعداد روی صفحه ) و از رفتاری که جهان دارد مثل حرکت عقربه ها قانون درونی آنرا حدس میزنیم اما هیچ گاه نمی توانیم بگوییم که دقیقا داخل ساعت همانطور که ما حدس زده ایم کار می کند . ما فقط باید دستگاهی را بوجود آوریم که جهان هستی آن را تایید کند . این دستگاه یکتا نیست، بلکه می توان بیشمار دستگاه ایجاد کرد که طبیعت هم با همه آنها سازگار باشد و ما تنها می توانیم نسبت به دستگاه خاصی بگوییم که فلان چیز صحیح و فلان چیز غلط است." و این همان نظریه نسبیت انیشتین است که در بسیار ساده شده است.

29-  ((یاحبیب))  هاله میدانی از انرژی است (انرژی الکترومغناطیسی و سایر انرژی های عالی تر) که همه ی موجودات زنده را احاطه کرده است و به عقیده ی بعضی در اطراف همه ی ذرات اتمی و موجودات زنده و غیر زنده وجود دارد.

30- ((یاقریب)) هاله های ما همواره در حال تعامل با یکدیگر و محیط اطراف هستند هر چه این تعامل طولانی تر یا کامل تر باشد، تأثیر آن بر هاله ها بیشتر خواهد بود. به همین علت هاله های اعضای خانواده، دوستان قدیمی و زوجهای چندین ساله بسیار مشابه به نظر می رسد.

31- ((یارقیب))  انرژی های باقیمانده از تعامل های هاله ای بر اشیاء و مکانها نیز تأثیر می کند و این تأثیر بر آنها نقش می بندد. مثلاً توجه کنید که خانه های مختلف چه احساسات متفاوتی را در ما بر می انگیزد. هر خانه ای بسته به اینکه چه کسانی در آن زندگی می کنند هاله ای مخصوص به خود دارد و در هر خانه هر اتاقی بسته به اینکه چه کسی در آن زندگی می کند و می خوابد، احساس منحصر به فرد دارد. خانه ای بیشتر وقتها خالی از سکنه است خالی تر از خانه ای که سرشار از زندگی روزانه است به نظر می رسد حتی اگر در حال حاضر در خانه دوم هیچ کس نباشد . 

32- ((یامهیب))  ما باقی مانده انرژی خود را در همه ی مکانها به جا می گذاریم چیزهایی که ما با آنها تعامل بیشتر یا عمیق تری داریم بیشتر و عمیق تر تحت تأثیر انرژی های ما قرار می گیرند و این تأثیر بر آنها عمیق تر نقش می بندد آنچه افراد در هنگام انجام سایکومتر (روان نگری و روان سنجی اشیاء) تفسیر می کنند همین انرژی باقیمانده است.

33- ((یامشیب)) همچنین انرژی باقیمانده از حوادث بسیار سخت و دلخراش است که باعث می شود مکانی حالت "روح زده" پیدا کند که نوعی پارگی در ساختار زمان و مکان یا دریچه ای به گذشته است. 

34- ((یامجیب)) ما بر اثر مجاورت با بعضی افراد دچار احساس تخلیه و فقدان انرژی می شویم در حالی که بعضی دیگر به ما انرژی میدهند. ما با بعضی افراد احساس سازگاری و هماهنگی می کنیم در حالی که با بعضی دیگر احساس ناسازگاری داریم .

35- ((یاخبیر))  هرگاه نوسان انرژی شخصی با ما مشابه یا یکسان باشد نسبت به او احساس جاذبه می کنیم اما با کسی که روی طول موجی کاملاً متفاوت راحت نیستیم. زبان ما انعکاس آگاهی ناخودآگاه ما از تعامل انرژی نهفته در پس این تجربه ها است. وقتی احساس می کنیم که کسی به ما نگاه می کند در واقع از انرژی او که با ما تعامل انجام می دهد آگاهی می شویم این پدیده برای یک روشن بین قابل دیده است.

36- ((یامنفصل)) بدون انرژی هیچ کاری انجام نمی‌شود فقط زمانی که به حد کافی انرژی داشته باشیم می‌توانیم درست بیندیشیم و مسائل را با بینشی دقیق و صحیح مورد ارزیابی قرار دهیم. زمانی که انرژی کافی داشته باشیم می‌توانیم به مسائلی که برایمان اهمیت دارند و کارهایی که باید انجام شوند، بپردازیم. تنها هنگامی می‌توانیم احساس خوشبختی را درون خویش پیداکنیم که از انرژی ذخیره شده کافی برای افزایش کیفیت همه کارها در زندگی برخوردار باشیم. 

37- ((یامهمل)) در بدن ما برای تداوم حیات فعل و انفعالات بسیاری به ‌طور خودکار انجام می‌شود فعل و انفعالاتی که هیچ‌گاه به آن فکر نمی‌کنیم، ما می‌توانیم از این فعل و انفعالات بدن خود انرژی لازم را خلق و احساس خوشبختی را از هر آنچه که هم‌اکنون در پیش رو داریم به دست آوریم، پس انرژی مثبت به یکدیگر بدهیم.

38- ((یامجمل)) نگرانی مثبت؛ فراموش نکنید که نگرانی و فشار، یک جنبه مثبت نیز دارد. نگرانی مثبت می‌تواند قدرت و انگیزه به وجود بیاورد. هنگام صرف تلاش زیاد برای انجام کار یا مبارزه‌طلبی (مثلا در مسابقات ورزشی، امتحانات، ارتقای شغلی رقابت‌جویانه) ما در حال تجربه نگرانی مثبت هستیم از موارد دیگر نگرانی مثبت می‌توان از انجام همراه با موفقیت یک وظیفه یا تکلیف مشکل برای برتری یافتن بر دیگران و تجربه کردن تایید و تحسین آنان نام برد. 

39-  ((یاشکور)) هایکوارنست روانشناس، اظهار می‌دارد که یک دیدار غیرمنتظره، یک موفقیت باورنکردنی، برنده شدن تیم ورزشی و هر چه را که تجربه‌ای مثبت به شمار رود بر جسم و روان ما تاثیر مثبت می‌گذارد در چنین مواقعی هورمون‌هایی مثل تستسترون، انسولین و آدرنالین ترشح می‌شود و ما به سرعت احساس رضایت و خوشحالی می‌‌کنیم.

40- ((یارءوف)) در واقع کانال انرژی با جریان‌های انرژی بزرگ و کوچک خود به ما الهام، سکوت، روح می‌بخشد. کانال‌های انرژی در همه‌جا وجود دارند. ممکن است این کانال‌ها از میان شهرتان و یا حتی حیاط خانه‌تان بگذرند. کانال انرژی، مکانی با نیرو و انرژی متمرکز است که در هماهنگی با آگاهی انسان عمل می‌کند. انرژی الکتریکی، مغناطیسی و معنوی در نقطه‌ای بر سطح زمین کانونی شده و میدان الکتریکی، شما را به میدان زمین و کل کیهان متصل می‌کند. 

41- ((یاودود)) جریان‌های انرژی مذکر و مؤنث باعث ایجاد حس‌های متفاوتی می‌شوند. کانال‌های انرژی مذکر، در تفکر متمرکز و تصمیم‌گیری به شخص کمک می‌کند. کانال‌های انرژی مؤنث، روح و ذهن را آرامش بخشیده و به شما کمک می‌کند تا پیام‌ها را از دنیای بیرونی و از جهان درون، دریافت کنید .

42- ))یاسبوح)) یک کانال انرژی به این صورت به وجود می آید که انرژی ذاتی زمین و ضربان آن، در اتصال با کیهان قرار گرفته و متمرکز می‌گردد. این انرژی طبیعی و لایزال در بسیاری از مکان‌ها به چشم می‌خورد، از کریستال‌های طبیعی گرفته تا نیروی حیاتی حیوانات و گیاهان.

43- ((یاقدوس)) انرژی‌های شخصی ما می‌توانند با هماهنگی با محیط اطراف، منجر به ایجاد یک جریان انرژی بشود. مکان ایجاد و رشد تمدن‌ها و فرهنگ‌های گذشته نیز حاوی جریان‌های انرژی است. جریان‌های انرژی ممکن است قوی باشند همانند انرژی‌های عظیم مکان‌های مقدس و یا ضعیف باشند همانند جریانی که ممکن است در پارک محل سکونت شما جاری باشد.

44- ((یارازق)) انرژی‌های شخصی و گروهی نیز می‌توانند با زمین و آسمان اثری متقابل داشته و منجر به ایجاد مکان‌های حاوی انرژی شوند. منطقه ای موسوم به تپه خرس در داکوتای جنوبی که سرخپوست‌ها سال‌ها مراسم آئینی خود را در آنجا برگزار می‌کردند یکی از این نقاط است.

45- ((یاناطق)) ما به شیوه‌ای خلاق با انرژی‌های اطراف خود تأثیر متقابل داریم و به این ترتیب، هم از محیط، انرژی می‌گیریم و هم به آن انرژی می‌بخشیم. مکان مورد علاقه شما در باغ یا جنگل، به واسطه انرژی که شما به آن می‌دهید می‌تواند به یک کانال انرژی، مبدل گردد. لحظه وقوع حوادث دارای انرژی هستند. قتل و یا اندوه شدید می‌تواند منجر به شکل‌گیری یک کانال انرژی منفی شود.

46- ((یاخالق)) یافتن یک کانال انرژی یافتن یک جریان انرژی، بسته به میزان آگاهی و گیرندگی شما و همین‌طور بسته به نوع انرژی کانال مزبور، می‌تواند آسان یا دشوار باشد.

47- ((یاخارق))  بهترین زمان برای یافتن جریان‌های انرژی، هنگام غروب یا سپیده دم است. همچنین هنگامی که زمین در مه فرو می‌رود (یعنی دریا و خشکی به هم می‌پیوندند) و هنگام اعتدالین (شروع یک فصل و اتمام فصل دیگر که فصل‌ها به هم می‌پیوندند) در این زمان‌های گذرا، جدائی ما بین جهان‌ها محو می‌گردد و این زمان‌ها را زمان‌های اقتدار می‌نامیدند.

48- ((یافاتق)) متأسفانه، نیروی یک جریان انرژی، انرژی‌های ناخوانده را هم به سوی خود جذب می‌کند. در واقع آنها هم احتمالاً به دلیلی مشابه دلیل شما به آن مکان جذب می‌شوند. بهتر است با یک همراه به مکان مزبور بروید، همراهی که در حضورش بتوانید انرژی‌های آنجا را حس کرده و ضمناً باعث پریشانی حواس شما نگردد.

49- ((یاراتق))  بدون هیچ آگاهی قبلی، ناگهان جریان انرژی به درون شما وارد می‌شود در حالیکه مشغول انجام دادن کار خود هستید، ناگهان احساسات و اندیشه‌هائی در شما القاء می‌گردد که گوئی از همه سو به سوی شما روانند.

50- ((یاسابق)) جریان انرژی مورد علاقه خود را پیدا کنید شما هرگاه پاسخ پرسشی را نمی‌دانید به دامان طبیعت بروید و به یک درخت بلوط پیر تکیه کنید. درختان چیزهای زیادی برای گفتن دارند اما به شرط آنکه به دقت به آنها گوش بسپارید چرا که درختان به آرامی سخن می‌گویند. چون ریشه‌هایشان در اعماق زمین فرو رفته و شاخه‌هایشان به آسمان می‌رسد. آنها شما را به یاد انرژی نهفته در وجود خودتان می‌اندازند.

51- ((یاستار)) مکان‌های مقدس مشهور پر از کانال‌های انرژی به مقدار فراوان هستند. اما برای تجربۀ نیروی یک جریان انرژی، منتظر رفتن به چنین مکان‌هائی نباشید. این کانال‌ها در بسیاری از مکان‌ها وجود دارند. نقاط بسیاری در روی زمین، کانون‌های تمرکز نیرو و انرژی هستید. آنها را فرا بخوانید تا بیابید و شاید هم آنها شما را بیابند! 

52-  ((یاشفیع))  ما همیشه بدنبال آن هستیم که دستگاهی را بوجود آوریم که جواب خیلی از سوالهای ما را داشته باشد و تا به امروز انرژی اکثر آنچه که در سالهای پیش عجایب خوانده شده است را پاسخ داده است مثل کارهای عجیبی که مرتاض های هندی انجام می دهند . تنها کاری که مرتاض ها انجام می دهند بالا بردن ارتعاشات بدن و ذهن است . به خاطر همین می توانند حتی از دیوار رد شوند اجسام مختلفی را بدون درد و خونریزی وارد بدن کنند زیرا ارتعاشات خود را بالا برده اند و بدن تبدیل به یک ماده با انرژی بسیار بالا شده است و بنابراین عکس العمل ها و رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهد.

53- ((یارفیع))  اما چطور می شود ارتعاش را بالا برد. خیلی وقتها وقتی به چیزی که معتقد هستیم به سرمان می آید مثلا معتقدیم که بعد از هر خنده گریه هست . این باعث می شود که ناخودآگاه ما انرژی هایی از خود ساتع کند که در جهان هستی تاثیر گذار باشد. ناخودآگاه دوست دارد ما را به سمتی ببرد که ما معتقد به آن هستیم بنابراین ما را به سمت گریه کردن می کشاند و ما در تمام لحظات بدون اینکه خودمان بدانیم به سمت گریه کردن سوق پیدا می کنیم و در نهایت علت آنرا پیدا می کنیم (ناخودآگاه آنرا پیدا می کند) و گریه میکنیم.

54- ((یامنیع)) انرژی افکار ما در محیط پخش می شود و روی همه چیز تاثیر می گذارد . احتمالا برای شما پیش آمده که از محل و یا مکانی متنفر باشید و دوست نداشته باشید که به آنجا بروید این مسئله دقیقا به خاطر وجود انرژی های منفی موجود در آنجا است که روی شما تاثیر گذاشته و شما به صورت ناخودآگاه از آنجا فراری می شوید.

55- ((یاسریع)) وقتی ما احساس کنیم خوش شانس هستیم بر روی محیط و جهان هستی تاثیر می گذاریم . فکر ما احساس ما و باور های ما باعث می شود انرژی هایی در دنیا پخش شود که ما را به سمت خوش شانسی هدایت کند.

56- ((یابدیع)) هر انسانی که معتقد است بسیار بد شانس است همیشه بدشانسی می آورد . بین افرادی که می شناسیم خیلی ها را می بینیم که به بدشانسی خود معتقد هستند و همچنان بد شانسی می آورند . بهتر است.
57- ((یاکبیر))  از این به بعد فکر کنیم خوش شانسیم . بهرحال اگر هم هیچ تاثیری نداشته باشد این فایده را دارد که روحیه بهتری برای زندگی داریم و در خیلی از موقعیتها از اعتماد به نفس بهتری برخوردار خواهیم بود. ما انسانها همانی هستیم که در کودکی آینده خود را تصور می کردیم شما در کودکی چه طور خود بزرگی خود را تصور می کردید آیا هم اکنون همان نیستید ؟

58- ((یاخبیر)) ثابت شده است که تمام موجودات زنده در اطراف و درون بدن خود دارای میدان انرژی هستند که سایکیک هیلرها (درمانگران روان ) بر این باور هستند که همین میدان انرژی است که مولکولهای بدن را در شکل مناسب خود نگه می دارد. منبع الگو و نقشه ی هر شخص یا حیوان، همان طرح ذهنی و فکری (تصویر از خود) است که برای تک تک موجودات منحصر به فرد بوده و نتیجه نهایی کنش و واکنش فرد با جهان هستی می باشد.

59-  ((یاحفیظ))  روان درمانگران (سایکیک هیلرهای) سنتی معتقدند، البسه ی مصنوعی باعث ایجاد اختلال در میدان انرژی فرد می شود. بنابراین از بیمار خود می خواهند که مثل یک جلسه ی ماساژ درمانی برهنه باشد. این درمانگران از روغنهای درمانی در کارشان استفاده می کنند تا اثر دستکاری انرژی را به حداکثر برسانند. بنابراین وقتی که چاکراهای شما تنظیم می شوند در عین حال از گرفتگی برخی عضلات نیز آسوده خواهید شد.

60- ((یامحیط))  انرژی که در نماز صبح گرفته اید با تکنیک می توان در کندالینی ذخیره کرد تا ظهر آن را به تدریج آزاد کرد موقع نماز ظهر انرژی دوباره کسب می شود و به همین ترتیب تا شب این روند ادامه دارد.

61- ((یامقیب))  رمز قدرت تمامی جلوه های حیات از بستر جریان انرژی بر می خیزد از مور دانه کش تا برق صاعقه و از موجهای اقیانوس تا سوسوهای شمع کوچک همۀ هستی انرژی خود را از قدرت عظیم مرکزی دریافت می کند.

62- ((یامغیث))  انرژی الهی در یک لحظه می آید اگر به عرصه اجرا کشیده شود رهبری می کند، وادار می کند، دستور العمل می دهد و به روشنگری می گراید.

63- ((یامعزّ))  یک جستجو گر هیمشه منتظر امواج الهی است که همه چیز را به نیکوترین شکل برایش به ارمغان آورد و مستجاب نماید (این یعنی همان توکل).

64- ((یاکاسر)) در هنگام نماز خواندن انرژی های منفی از بدن خارج می شود. یکی از وظایف فرشتگان اداره طبیعت مادی است و آن به این شکل است که شدت انرژی کندالینی جهان را نظام می بخشد و سپس آن را پخش و توزیع می کنند آنچه در بیرون جهان بزرگ رخ می دهد در درون ادامه دارد. افکار ما فرکانس ما را تعیین می کند و احساسات و باور ما شکل دهنده افکار ماست.

انرژی حیات (پرانا)
65- ((یا مجمل)) انرژی حیاتی، جنبة نادیدنی هستی‌ است که جهان را شکل می‌دهد و همه چیز را به جنبش درمی‌آورد. این انرژی قابل دیدن و لمس کردن نیست، اما مانند هوایی که تنفس می‌کنیم ما را دربرگرفته و موجب ایجاد توازن در روح، روان و جسم ما می‌شود. انرژی حیاتی به اشکال مختلف ظهور می‌کند و همه جامدات و موجودات جهان فیزیک و پدپده ‌های روحی و روانی را شامل می‌گردد. هرچه انرژی حیاتی متراکم‌تر شود، به ماده و جهان فیزیک نزدیک‌تر است و هرچه رقیق‌تر باشد به تجلیات روح.

66- ((یا منوِّل)) مذاهب، مکاتب، فرهنگ‌ها و نژادها همواره از وجود این انرژی آگاه بوده و آن را به اسامی مختلفی نامیده‌اند. مسیحیان آن را «ایت» می‌نامند که در همه‌جا نافذ و سیال است و کاهنان پُلی‌زیری و هاوایی آن‌را «مانا» می خوانند. نزد صوفیان این نیرو به «برکت» شناخته می‌شود. از طرفی پژوهشگران روسی این انرژی را به نام «پلاسمای حیاتی» می‌شناسند. همچنین «نومیا» به گفتة پاراسلوس، «انرژی حیاتی و کیهانی» به گفتة برونلر، نام‌هایی ‌است که به انرژی حیاتی اطلاق شده است. همة این اسامی اشاره به انرژی مادر و بنیادین هستی‌ دارند که همه چیز را شکل داده و در همه چیز نفوذ می‌کند.

67- ((یا بصیر)) پرانا در اکثر موارد به معنی هوا به کار می رود، ولی در واقع این واژه معانی دیگری را نیز در بر دارد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشاتی که دانشمندان انجام داده اند نیروی پرانای آزاد شده توسط اساتید چی کنگ شامل تشعشع مادون قرمز، الکتریسیته ساکن، جریان ذره ای و غیره می باشد. پس نیروی پرانا فقط به معنی دم اکسیژن و بازدم در اکسیدکربن نیست. بلکه به معنای چیزی است که دارای پیام و انرژی غنی تر و پیچیده تری است. 

68- ((یا مجزّل)) نیروی پرانا در کانالها و جوانب جریان می یابد (منظور از جوانب، انشعابات یا ضمایم کانال هاست). بدن انسان دارای سیستم ویژه و مخصوصی است که سطوح بدن را با درون، و قسمت های فوقانی را با قسمت های تحتانی بدن مرتبط ساخته و تمام ارگان های جامد و توخالی را با یکدیگر مرتبط می سازد. 

69- ((یا عطوف)) پرانا بدن های ما را می آفریند، می پرورد و نابود می کند. پرانا است که ذرات بی حرکت بدن های جسمی، ذهنی و عقلی ما را با نیروی حیات انرژی می بخشد. هر انسان، در این نیروی حیاتی کیهانی وحدت بخش با هستی های بقیه عالم شریک است. 

70-((یاصادق)) «پرانا» یا نیروی انرژی حیات، مانند تمام شکل های دیگر انرژی نادیدنی و به معنایی راز گونه است. انرژی پرانای کیهان از طریق نفس به بدن ما انرژی می بخشد. انرژی پرانایی که با دم به درون بدن ما کشیده می شود آپانا نام دارد. 

71-((یاسامق)) انرژی پرانایی که با بازدم از بدن ما بیرون می رود پرانا نام دارد. در بدن انسان پرانا تنها اصلی است که نیروهای اهریمنی نمی توانند آن را از بین ببرند. پرانا می جنگد و اهریمنان را نابود می کند. پرانا فقط زمانی برای انسان سرسپرده خود می جنگد که آن انسان پرانا را به شکل اٌم کار یعنی ایشوارا در بدنش ستایش کند.

72- ((یامهیمن)) هزاران سال پیش روشن ضمیران مشرق زمین چنین آموزش می دادند که نیروها و همه انرژی های فعال در جهان علتی درونی دارند. یعنی حالتی ابتدایی و قدیمی که تمامی حیات، حرکت ها و جنبش ها از آن بر می خیزند. منشأ این نیروی بالقوه « پرانا » نام دارد. پرانا با پیدایش جهان هستی به شکلی کاملاً خفته و غیر فعال و به عنوان روح یا اندیشه در تمام نیروها بوجود آمد. 

73-(( یاقدیر))  با شروع آفرینش پرانا بیدار می شود و شروع به فعالیت می کند. و تمام نیروها از آن بر می خیزند. مانند آن که تمام مواد از یک ماده اصلی ایجاد می شوند. این ماده اصلی که شکلی پنهان و نامرئی دارد، همان اندیشه و روح است که فلسفه شرق آن را آکاشا می نامد. در شروع آفرینش پرانا بر روی آکاشا عمل می کند، آن را شکل و قالب می دهد و از آن اشکال بی شماری از ماده و نیرو را پدید می آورد. 

74-((یاناظر)) در هر شکلی از حیات پرانا به عنوان نیروی زنده حضور دارد و به خویشتن موجودات جان تازه ای می بخشد و آنها را روی کره خاکی نمایان می کند. هر نیرویی به پرانا بستگی دارد: نیروی جذب، گرانش، رانش، برق و رادیو اکتیو. پس بدون پرانا حیاتی نیست زیرا پرانا روح و جان تمام نیروها و انرژی هاست. 

75-((یارضوران)) این ماده نخستین در همه جای دنیا یافت می شود. در هوا هست ولی هوا نیست، در غذا هست ولی غذا نیست، اثربخشی ویتامین ها هست، در آب هست، اما با مواد شیمیایی تشکیل دهنده آب تفاوت دارد. تمام این موادی که ذکر شد، تنها حاملان پرانا هستند. هوا سرشار از پرانای آزاد است و اعضای بدن می توانند پرانای آزاد هوا را از طریق تنفس جذب کنند. بدن ما که از اتم ها و مولکول های فراوانی تشکیل شده مملو از اتر یا همان پرانا است. بطور کلی در هر چیز و هر جای دنیا از کوچک ترین حیوانات تا بزرگ ترین منظومه های شمسی که جنبش یا حیاتی یافت شود، پرانا وجود دارد و بدون آن زندگی ای نیست. 

76-((یاحنان))  بر طبق فلسفه ودانتا، پرانا درونی ترین هوش نیروهای طبیعی و تجلی اشکال مختلف آن نیروهاست.پرانا مانند تمام انرژی ها، نامرئی، بیکران و فنا ناپذیر است و هیچ نیرویی مانند آن نیست. می توان گفت پرانا در سطحی ظریف تر نیروی حیات و کائنات است و اثرگذاریش در هر ارتعاشی روی کره زمین احساس می شود. 

77-((یامنان)) بر اساس فلسفه یوگا رابطه ای نزدیک و اختیاری بین پرانا و ذهن خردمند وجود دارد. در نتیجه پرانا کائنات را از ارتعاش زندگی بخش خود سرشار می سازد. از همه پرانایی که جهان را پر کرده، پرانای فعال در ذهن، مغز و دیگر اعضای بدن مان نزدیک ترین پرانا به ماست. همه ما انسان ها هماهنگی زندگی را تنها از طریق اقیانوسی از پرانای موجود در در کائنات کسب می کنیم یعنی می توانیم موجی از پرانا را که به تن ما جان تازه ای می دهد در بدن هدایت کنیم و آن را تحت اراده و کنترل خود درآوریم. 

78-((یادیان))  فرمانده اصلی و نیروی کنترل کننده پرانا «تفکر» است. تفکر کلیدی است که با آن می توانیم دروازه زندگی را به روی خود باز کنیم یا ببندیم. هدف یوگا گسترش ارزش های انسانی و کمک به آزادسازی منابع روحی و ذهنی متعال خفته در انسان ها است. هر انسانی از طریق یوگا می تواند روح خود را از زیر این بارها رهایی بخشد و اعتماد به نفس خویش را بدست قدرت و نیروی روزانه همان پراناست. 

79- ((یاغفران)) عینی ترین ظهور پرانا در بدن اجبار انسان است به نفس کشیدن. در اثر اجبار پرانا است که شُش هایمان به حرکت در می آیند. اگر مایل باشیم با پرانا آشنا شویم و بخواهیم بطور آگاهانه پرانای بیشتری را در مراکز عصبی ذخیره کنیم، اولین کاری که باید انجام دهیم این است که تنفس یا همان شُش هایمان را کنترل کنیم. این به آن معناست که از تنفس نامرتب و نا آگاهانه دست برداریم و بیاموزیم که تنفس را آگاهانه و با تمرکز ذهن انجام دهیم و پرانای جذب شده را به مراکز عصبی مان که محل ذخیره انرژی است هدایت  کنیم. 

80-((یاحلیم)) تمرین آگاهانه کنترل پرانا همراه با تمرکز و انجام تنفس مرتب و منظم «پرانایاما» نامیده می شود. پرانایاما مهم ترین اصل سیستم هاتا یوگاست. پرانا سوخت شُش ها را تأمین می کند. بدون پرانا، اتر، پرتوهای کیهانی یا هر نام دیگری که به آن می دهیم، حیاتی بر روی کره زمین وجود نخواهد داشت. وقتی به شرح تمرین پرانایاما می پردازد، توضیح می دهد که منظور او از کلمه «پرانا» تنفس عادی بدن است، که در آن هوا متناوباً به درون کشیده شده و دوباره به بیرون رانده می شود. 

81-((یامثیب)) سه سوتره به شرح زیر به این موضوع می پردازد: پرانایاما تفکیک یا جداسازی دم و بازدم است. اگر وضعیت تنفس بیرون رونده، درون آینده، و بی حرکت، در قبال مکان، زمان، و تعداد مورد توجه قرار گیرد، تنفس طولانی و ملایم می شود. آن گاه وضعیت چهارمی پیش می آید که موضوع بیرونی و درونی را به کناری می افکند.

82- ((یامجیب))  اهداف پرانایاما عبارتند از: ایجاد وضعیت جدید تنفس با هدف همیشگی ساختن آن- ایجاد شیوه هایی که بتوان آن ها را در مناسبت های خاص مورد استفاده قرارداد. توانایی تنظیم و حفظ تنفسی آرام تر در خلال مراقبه، جذب و ذخیرة نیروی حیاتی پرانا،
پرانا را می‌توان جذب و ذخیره كرد. ذخیرة پرانا مانند پس‌انداز كردن آن است. بعضی عوامل موجب جذب بیشتر پرانا و بعضی عوامل موجب دفع آن می‌شود. ذخیرة پرانا خود موجب افزایش آن می‌شود. هنگامی كه مقدار پرانا در كسی افزایش یابد، تأثیر مستقیمی بر روحیات و افكار و اعمال شخص می‌گذارد و شخص، توانمندی‌های خارق‌العاده‌ای از جنس قدرت‌های فیزیكی و متافیزیكی از خود بروز می‌دهد. 

83-((یاخبیر)) افزایش نیروی حیاتی، تأثیرات ملموسی دارد كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده است. حوزة این تغییرات بسیار است و بیان تمام موارد آن مقدور نیست، اما برای نمونه و در حد اشاره چند مورد بیان می‌شود. به نسبت افزایش نیروی حیاتی، توان شخص نیز افزایش می‌یابد و شخص نهایتاً تبدیل به انسانی كامل می‌شود. هنگامی كه این نیرو باز هم افزایش یابد، شخص به موجودی افسانه‌ای تبدیل و قابلیت‌های كیهانی و الهی از او صادر می‌گردد. بعضی به‌طور طبیعی جاذب پرانا هستند و ذخیرة زیادی از آن را دارند. بعضی نیز دافع پرانا هستند و ذخیرة كمی از آن دارند. بعضی اعمال نیز موجب افزایش و حفظ پرانا و بعضی اعمال موجب كاهش آن می‌شود. 

84-((یامسهل)) تمریناتی نیز برای افزایش و ذخیرة پرانا وجود دارد. ذخیرة انرژی پرانا نیازهای حیاتی شخص را كاهش می‌دهد. برای مثال، از نیاز شخص به آب و خوراك و خواب كاسته می‌شود. گزارش‌هایی از كسانی كه قادر به ذخیره و افزایش میزان پرانا در خود بوده‌اند، ثبت شده است كه برای مدت‌های طولانی بدون هوا و یا آب و غذا و خواب زندگی كرده‌اند. پرانا را نه تنها از طریق تنفس، بلكه از طرق مختلفی از جمله آب یا غذا یا غیره می‌توان جذب كرد. گاه نیز می‌توان آن را مستقیماً از كیهان، كائنات یا آسمان به دست آورد. انجام اعمال هم‌سوی با ارادة الهی نیز موجب می‌شود كه قدرت جذب شخص بالا برود. انسان و موجودات زنده دارای حداقلی از این نیرو برای زنده ماندن هستند. وقتی این نیرو افزایش می‌یابد، توانمندی‌های شخص نیز افزایش می‌یابد. به طور طبیعی كسانی كه این نیرو را در خود ذخیره كنند، یا سطح آن را افزایش دهند، از سلامت بسیار خوبی برخوردار می‌شوند. 

85-((یامنزّل)) با توجه به این كه انرژی حیاتی ارتباط مستقیمی با غدد مختلف بدن دارد، ارتباط این دو مستقیم است. با كاهش یكی، آن دیگری هم كاهش می‌یابد و با افزایش آن، دیگری نیز افزایش خواهد یافت. این نیرو كه پالایش نیز می‌یابد، موجب تأمین سلامت و افزایش طول عمر شخص خواهد شد. افزایش نیروی حیاتی و تأثیرات آن پرانا به سه روش كه شامل روش طبیعی (یا خود به خود)، اكتسابی (از طریق تمرین) و دریافت از منبع بالاتر، افزایش می‌یابد. همان‌طور كه گفته شد، افزایش میزان پرانا در شخص با هم‌سویی و هماهنگی با جهان و منشأ‌ و حاكم آن یعنی خداوند ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، هر چه میزان تسلیم و سرسپردگی شخص به نیروی الهی حاكم بر جهان بیشتر شود، از این نیرو بیشتر برخوردار می‌شود و اجازة استفاده از آن را نیز می‌یابد. 

86-((یامجزّل)) به تعبیر كامل‌تر كسی كه تسلیم ارادة خداوند است، بیشترین مقدار جذب را دارد. ارادة او ارادة خداوند است و ارادة خداوند، ارادة او. بنابراین، از تمام توانمندی‌های لازم برای پیشبرد اعمال هم‌سویی كه انجام می‌دهد، برخورداراست. برعكس، هنگامی كه شخص از آن هماهنگی و تسلیم و همسویی دور شود، از این نیرو تهی می‌شود. این موضوع در شكل بیرونی به صورت كاهش موفقیت نمود پیدا می‌كند و در مواردی حتی سلامت او مختل می‌شود یا در موارد حاد آن، موجب بروز بیماری‌های سخت و حتی مرگ می‌گردد. در نظر بگیرید كه شاخه‌ای از درخت جدا شود، برای او چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نیروی حیات بخش درخت را از دست می‌دهد و سرنوشت معلومی خواهد داشت.

87-((یاحبیب)) با افزایش پرانا، نیروی حیاتی و به تبع آن، خلاقیت، آگاهی و حضور شخص بسط می‌یابد. از نتایج دیگر آن، سرعت در تصمیم گیری، تفكر روشن، بدون پراكندگی، شرطی شدگی‌های معمول، افزایش صبر و محبت است. گاه شخص از توانمندی‌هایی بسیار فراتر از معمول برخوردار می‌شود. مثلاً با چشم‌های بسته قادر به دیدن است و می‌تواند چیزهایی را ببیند و بشنود كه قبلا قادر به آن نبوده ‌است. ارادة او به تحقق نزدیك می‌شود و در مواقعی حتی تحقق پیدا می‌كند. به طور كلی می‌توان دو تقسیم بندی كلی به دنبال این افزایش مطرح كرد: مادی و باطنی. افرادی كه پرانای زیادی داشته باشند اما رویكردشان مادی باشد، آن را در حیطة مادی متجلی و صرف می‌كنند. آنان انسان‌های بسیار موفقی می‌شوند. افرادی كه رویكردشان باطنی باشد آن را در حیطه‌های باطنی فعال و صرف می‌كنند. در آنان توانمندی‌های باطنی متجلی می‌شود. شكل‌هایی از این توانمندی‌ها عبارت‌اند از: افزایش قدرت اراده، حركت بر روی آب، پرواز در هوا (شناوری و طی‌الاض)، شفابخشی، و در نوع بسیار پیشرفتة آن، تبدیل شخص به موجودی الهی یا خداگونه است كه از قابلیت‌های بسیار بالایی برخوردار می‌گردد. 

88-((یامطهر)) نیروی حیاتی پرانا هم‌چنین قابل انتقال به انسان، حیوان و گیاه و حتی جامدات است. به‌طور مثال وقتی به یك سنگ، نیروی حیاتی پرانا منتقل شود، سنگ، به اصطلاح شارژ می‌شود به طوری كه با دستگاه‌های آشكار ساز، می‌توان این تغییر را مشاهده و ثبت كرد. همة افراد، كم و بیش تجربه‌ای از این موضوع دارند. وقتی با علاقه به عیادت بیماری می‌رویم، می‌بینیم كه امواج و ارتعاشات مثبت ما بر او اثر می‌گذارد. در این حالت، چیزی منتقل شده است. آن چیز در واقع پراناست. بعضی اشخاص به صورت آگاهانه و بعضی بدون خودآگاهی آن را به دیگری منتقل می‌كنند. در صورت انتقال به دیگری، اتفاقاتی در شخص دریافت كننده رخ می‌دهد. این اتفاقات بستگی به قدرت و قصد ارسال كنندة پرانا دارد. برای مثال اگر دریافت كننده بیمار باشد، ممكن است بیماری‌اش شفا بیابد و یا نیرویی مانند نیروی روشن بینی یا ... در دریافت كننده احیا شود. قصد منتقل كننده، نقش تعیین‌كننده‌ای در نوع تغییر دارد.

89-((یامبشر)) راه كمال انسان در بسیاری از مكاتب باطنی، منظور از فعال‌سازی این نیرو، عبور از این دنیا و رسیدن به هدف غایی آن (اقلیم الهی و حیات جاودان) بوده است. اما برای هر كسی این احتمال وجود دارد كه پس از فعال‌سازی نیروی حیاتی خود در دام خودبینی (و نه خدابینی) بیفتد و از این نیرو برای خودنمایی و ... سوءاستفاده كند. از این‌رو اغلب مكاتب باطنی روش‌های فعال‌سازی نیروی حیاتی را صرفاً به شاگردان خاص و محرم خود و آن هم تحت شرایط معینی كه گاه شامل تأیید محرمیت فرد در آزمون‌های متعدد و گرفتن تعهد و بستن عهد است، آموزش می‌دهند.

90-((یاطبیب)) این نیروها و كرامات، میزان پیشرفت و محك آزمایشی است كه به واسطة آن شخص تكامل و ترقی معنوی خویش را می‌آزماید و همواره كتب مقدس از نحوة به كار بستن نامشروع نیروهای شگرفی كه امكان دارد صاحبان آنان را وسوسه بكند یا موجب انحراف و استفادة سو گردد، برحذر داشته‌اند، چه به مجرد این كه شخص از این نیروها استفاده كرد، یا در موردی خاص از آنان استمداد طلبید، خویشتن را از امكان اكتساب نیروهای جدید ساقط می‌گرداند و چون منحرف شود، وی دیگر سالك راه آزادی و نجات نیست بلكه جادوگری بس توانا و متبحر است كه صاحب نیروی افسون و جادوست. وانگهی نیروهایی كه تا آنگاه معرف پیشرفت معنوی سالك بود، حال مبدل به موانعی می‌گردد كه راه را برای آزادی و رستگاری و رسیدن به هدف نهایی ناهموار می‌سازد. 

انرژی کیهانی 
91- ((یا قریب)) انرژي كيهاني ماده ای است که با چشم دیده نمی شود ولی در تمامي خلقت وجود دارد و تمام نقاط و زواياي عالم ماده و حيات را در بر مي گيرد. هر ذره یي كه درونش را بشكافيم، تحركي در آن مي بينيم، كه موجب به حركت در آوردن ذرات درون آن شده است و این چیزی نیست جز انرژي كيهاني.

92- ((یا مطهر)) اگر هرمي را در هر نقطه از كره زمين با ابعاد كاملاً مساوي بسازيم، يا در بنایی هرمي شكل زندگي كنيم، متوجه مي شويم،كه در آن جا يك نوع انرژي و نيروي خاصي در جريان است كه موجب تسكين برخي از ناراحتي هاي جسمي و روحي و حتي التيام يافتن سريع برخي از زخم هاي بدن مي شود. كساني كه در ساختمان هاي هرمي شكل زندگي مي كنند، به ویژه اشخاص مسن اغلب در حالت روحي بسيار شاد ادامه ی حيات مي دهند و از نيرويي بيش از سن خويش برخوردار مي شوند. ساختمان هاي هرمي شكل يا كروي، به علت انكسار امواج كيهاني، محيطي و... تحت تاثير انرژي هاي بيش تري نسبت به ساختمان هاي مكعبي شكل يا فضاي آزاد، قرارداشته و کسانیکه در چنین ساختمان هایی زندگی می کنند به دگرگوني هاي مثبت و سازنده ی جسمي، روحي، عقلي و... نایل می آیند.

93- ((یامنوّر)) كل خلقت از انرژي تشكيل شده است و ذات پرودگار كه گرداننده ی تمام خلقت وكائنات است، به یقین از قدرتي به مراتب بالاتر از انرژي خلقت مادي برخوردار بوده، قادر است، تمام انرژي موجود در خلقت را كنترل و اداره كند. انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات قادر است ، از تمام انرژي هاي موجود در جهان بهرمند گردد. نسل بشر در اصل يك نوع انرژي «پتانسيل» و «سينتيك» را در خود ذخيره داشته؛ و در محيطي پر از انرژي هاي كيهاني زندگي مي كند. در اين فضا هر موجود يا شي میتواند بر ديگر موجودات تاثیر بگذارد.

94- ((یامیسر)) امروزه محققان و دانشمندان، دستگاه هاي بسياري را ساخته اند، كه هر يك از آن ها قادر است، امواج و انرژي هاي خاصي را كه در پيرامون انسان وجود دارند به وضوح نشان دهند. براي مثال دستگاه «سايكومتري» (psychometric) براي اندازه گيري توانايي هاي افكار و قدرت هاي روحي افراد به كار مي رود. هم چنين مي توان نيروهاي موجود در ذهن و امواج اطراف را اندازه گيري كرد و به چگونگي حالتهاي روحي و رواني و عقلي افراد پي برد. 

95-((یاقادر)) از جمله نیروهایی که در اطراف انسان وجود داشته، و كمتر كسي مي تواند، پي به وجود آن ببرد، نيروي «سايكوكينه زيس» يا "psycho kinesis" است. اين نیرو در بسياري از افراد وجود دارد ولی تنها عده کمی توانسته اند به آن تسلط يافته ، اشيايي را بدون دخالت دست و حتي از راه دور به حركت در آورند. البته اين حقيقت را باید بپذيريم كه علم انسان از نظر شناخت امواج محيط و امواج فيزيكي كه تاکنون در جهان وجود دارند، هنوز در ابتداي راه است، ولی به مرور زمان و با پیشرفت علم، بشر به جايي خواهد رسيدكه بتواند انرژي هاي بسياري را پيرامون خويش اندازه گيري و شناسایی کرده، آنها رابه كار گيرد. 

96-((یاعالی)) مهندسان ساختمان در زمينه ی چگونگي و ساخت بناهايي كه مي سازند، بررسي هاي بسياري كرده اند و در نهايت به اين حقيقت رسيده اند، كه اكثر بناهاي كروي و هرمي شكل آسايش بيشتري را به ساكنان آن مي دهند. البته اين مسئله به آن معني نيست كه امواج داخل ساختمان با امواج بناهاي هم جوار خود تفاوت دارند، بلكه حالت برخورد و انعكاس امواج در آن موجب به وجود آوردن آرامش و آسايش افراد داخل آن بناها مي شوند، از نظر بنيادي هیچ تفاوتی بین انرژیهای موجود در بناها نیست ولی بايد به يك اصل كلي نيز توجه داشت و آن اين كه انرژي هاي غيرعادي و ناشناخته، تنها در اطراف و داخل ساختمان ها وجود ندارند، بلكه اين نيروها به طور یقین از قسمت هاي مختلف كيهاني به سطح زمين آمده، در تمام نقاط پخش می گردند و برخی مي توانند از آن ها بهره مند گشته امواج فوق را بکار گیرند.

کندالینی
97-((یا غفران)) منظور از بیداری کندالینی چیست؟ وقتی به بیداری کندالینی برسیم می توانیم جلوی خشم را قبل از آنکه به بدن جسمانی ما برسد در همان میدان دوم و سوم گرفت.

98-((یا سبحان)) کندالینی مرکزیت شبکه انرژی که در گودی کمر قرار دارد (دنبالچه) مخزن انرژی انسان است تمام ذخیره انرژی انسان در آنجا قرار دارد.

99-((یا موسع)) محلی که انرژی حیاتی در آن ذخیره شده، مانند یک حوض است. این محل، حوزه ای از انرژی است که در نزدیکی مرکز مربوط به احساسات جنسی قرار دارد و به همین سبب،  انرژی کندالینی نامیده می شود. دلیل دیگری که آن را کندالینی می نامند، این است که شباهت زیادی به ماری دارد که به دور خود حلقه زده و خوابیده است. دلیل سوم آن است که این نیروی زندگی که مانند بذر اولیه حیات است، درست در نزدیکی مرکز تناسلی قرار دارد و از همان جاست که زندگی از جهات مختلف گسترش یافته و رشد می کند.

100- ((یاناصر)) فرشتگان زمین مهمترین وظیفه شان تقسیم انرژی کندالینی است برای اینکه این نظام احساس و باور و افکار بدون هیچ قید بدون هیچ قید و شرطی به سمت مثبت برود باید شکر کنید و سعی کنید بعد از انجام هر کاری شاکر باشید.

101- ((یاحی)) در کسانی که کندالینی در وجودشان بیدار شده آگاهی در بالاترین حد ممکن قرار دارد وقتی در کنار این افراد هستید  به محض ورود انرژی ناب را در بدن خود دریافت می کنید و کندالینی مانند گل باز می شود و آمادگی می یابد به سراسر بدن منتقل شود این باز شدن و شکفته شدن با درد در بدن همراه است مانند سردرد، حالت سوزش و فشار و گزگز کردن نمودار شود.

102- ((یا مومن)) انرژی کندالینی حاصل رسیدن به «خود آگاهی» است که این فرایند با چرخه خورشید و انرژی مذکر خورشید منظم می شود. انرژی کندالینی تنها انرژی حیات نیست بلکه انرژی جن_سی نیز هست. اما این انرژی جن_سی قدرت ترمیم ذهن- جسم و روح را داراست.

103- ((یا قیوم)) دریافت کردن انرژی توسط چاکراه ها از دو منبع است از بالا انرژی خورشید و کائنات دریافت می شود.

104- ((یا قدیم)) از طریق نماز خواندن انرژی مثبت و حیاتی وارد بدن می شود وقتی وضو می گیریم چشم سوم باز می شود البته دقت کنید چاکراه ها باید به صورت کنترل شده باز شوند.

105- ((یا حنان)) با رفتن به دریا و فروکردن پاها در ماسه ها انرژی منفی از بدن خارج می شود. وقتی به جنگل می روید درختان ریشه دار بغل کنید و انرژی حیات از زمین دریافت نمایید.

106- ((یامنّان)) به کندالینی باز آتشین هم می گویند و از دو جزء تشکیل شده قسمت اول (کند) به معنی سوختن و قسمت دوم (آلینی) به معنی حفره ای که در حال سوختن است.

107- ((یادیّان)) برای بیداریت کندالینی سه نکته مهم است: 1- پاک سازی بدن 2- پاک سازی فکر 3- تغذیه مناسب (خوردن ویتامین، پروتئین، مواد و املاح) .

108- ))یا برهان)) نادی ها منافذ یا رگ های انرژی عامل انتقال انرژی مثبت و یا منفی در بدن هستند. در کانال های انرژی نادی درسمت راست و چپ وجود دارد. سمت راست از ریشه شروع شده تا گلو و به سمت چپ سر ادامه دارد و کانال سمت چپ از نافی شروع شده تا گلو و بعد به سمت راست سر می رود.

109- ((یا سلطان)) کانال سمت راست کنترل کننده عضلات راست بدن است و فعالیتش برای پیشرفت هنر و موفقیت و در مثبت اندیشی فعال است. کانال راست مرکز گرما، خورشید، آینده، مثبت، مذکر، سفت است. کانال سمت چپ کنترل کننده عضلات سمت چپ بدن است و فعالیتش برای احساسات و آرزوها و مهربانی است.

110- ((یا مومن))  اگر انرژی درونی شما بیدار شود، شما دیگر آن چه که در حال حاضر هستید، نخواهید بود و با شخصیت کاملاً جدیدی تولد خواهید یافت و ترس از چنین تغییر  عظیمی است که انسان ها را از مذهب دور می سازد. اگر چنین ترسی دامن گیر یک دانه شود، از درخت شدنش جلوگیری می کند. بزرگ ترین خطری که ممکن است یک دانه با آن مواجه شود، مدفون شدن در خاک است. او آب و کود دریافت خواهد کرد و از شکل اولیه اش خارج خواهد شد و با همان خطری که یک جوجه به هنگام رشد و شکستن تخمش تجربه کرده بود، مواجه می شود. هویت قبلی جوجه به عنوان یک تخم نابود شود تا بتواند تبدیل به یک پرنده ی کامل شود.

111- ((یا مهیمن)) بیدار شدن انرژی درون، از شما فردیتی جدید با تجربیاتی تازه و متفاوت می سازد. اگر هویت جدید را ترجیح می دهید، باید شهامت کافی برای رها کردن شخصیت قبلی خود را داشته باشید؛ ولی اغلب ما، چنان به وضعیت فعلی مان چسبیده ایم که مانع حرکت انرژی حیاتی به سوی چشم سوم یا چاکرای آجنا می شویم. سفر به سوی خدا در حقیقت، سفری مخاطره آمیز است؛ ولی همین حرکت است که گل های زندگی و زیبایی را شکوفا می سازد.

112-  ((یا مکون))  ارتباط بسیار عمیقی بین تنفس و جریان بیداری انرژی کندالینی وجود دارد. تنفس، در واقع روح و بدن را به هم پیوند می دهد و در محل اتصال روح و بدن، انرژی ای مستقر است که ما آن را به نام کندالینی می شناسیم. این انرژی به دو شکل وجود دارد، هنگامی که به سوی بدن جریان پیدا کند، تبدیل به میل جنسی و زمانی که به سوی روح روان شود، تبدیل به کندالینی می شود. این انرژی هنگام حرکت به سوی بدن، به سمت پایین و هنگام حرکت به سوی روح، به سمت بالا حرکت می کند. بنابراین، کندالینی، انرژی صعود کننده و نیروی جنسی، انرژی نزول کننده است. کندالینی با تنفس سریع و عمیق بر انگیخته شده و از محل استقرار خود به سمت بالا حرکت می کند.

113- ((یا ملقن)) تنفس عمیق و سریع، تاثیر عمیقی روی کندالینی می گذارد. تمام مراکز انرژی یا چاکراها، چیزی نیستند به جز توقفگاه هایی که در مسیر حرکت کندالینی قرار دارند. چاکراها مراکزی هستند که کندالینی از آن ها عبور می کند. کندالینی به هنگام عبور از این مراکز انرژی، اثراتی بر آن ها باقی می گذارد. 

114-  ((یاراحم)) شما اولین اثر تماس آن را در مرکزی احساس می کنید که بیش از همه در شما فعال است. تنفس عمیق و سؤال «من کیستم؟ » انرژی کندالینی را تحریک و آن را بیدار می کند. بیداری کندالینی سبب بروز  اتفاقات خارق العاده ای می گردد. کندالینی تمام تجربیات زندگی را در خود ذخیره کرده است. بنابراین، هر چیزی می تواند برای شما اتفاق بیفتد شما می توانید خود را با آن اتفاقات هماهنگ نموده و آن ها را تقویت کنید. شما با تجارب گوناگون و ظریفی مواجه می شوید که به انرژی کندالینی مربوط است و شما از آن بی خبرید.

115- ((یا مقیم))  از طریق بیدار کردن انرژی کندالینی که راهی بسیار طولانی است، درهای دنیای حواس و ادراکات درونی به روی مان گشوده می شود و ما با شناخت خود به وجود روح مان پی می بریم و با یک جهش کوانتومی، سرور ناشی از خود شناسی، انسان را بر می انگیزد تا برای رسیدن به درجات بالا و تجربه ی سرور بیشتر، تلاش کند. 

116- ((یاذاکر)) بیداری انرژی کندالینی، امکانات و انرژی نامحدودی را به همراه می آورد. شما هر اندازه بخواهید می توانید از مخزن نا محدود، انرژی بیرون بکشید. با برخورداری  از این انرژی نا محدود، به درک نا شناخته ها نائل گشته و جرأت گام نهادن در آن مسیر پر مخاطره را پیدا خواهید کرد. در حقیقت، کندالینی، آماده سازی بدن برای ورود به روح یا بدن غیر جسمانی است.

117- ((یا منوّر))  روشهای گوناگونی برای پاکسازی و تصفیه چاکراها وجود دارند که کمک می کنند آلودگیها و موانع چاکراها را دور بریزید و راه گردش کندالینی را باز کنید. یکی از این روشها تمرینات یوگا است که با مدیتشن چاکراها همراه است. گاهی ممکن است کندالینی به طور تصادفی در اثر یک اتفاق ناهنجار و دلخراش در شما بیدار شود. برخی افراد وقتی در خطر مرگ قرار می گیرند کندالینی آنها بیدار میشود و انرژی خارق العاده ای از خود ساطع می کنند و ممکن است دست به کارهای خارق العاده بزنند تا خود و دیگران را از خطر نجات دهند. 

118- ((یامثیب)) آنچه باید بدانید این است که اگرچه کندالینی یک انرژی درمانگر و مثبت است اما ممکن است باعث بروز حوادث ناخوشایندی در زندگی شما شود. در طول مدتی که عبادت و یوگا انجام می دهید احتمال دارد که کندالینی از کنترل خارج شده و تاثیرات مخربی روی شما بگذارد از این رو تعجب نکنید اگر کنترل افکار و اعمالتان را از دست دادید و از خواب و خوراک افتادید یا مریض شدید.

119- ((یا مقدم)) بیدار شدن کندالینی همراه با تجربیات عجیب و احساسهای جدید است از جمله سوزش و سوزن سوزن شدن زیر پوست مانند وقتی که یک دسته مورچه روی پوست راه می روند . ممکن است حس کنید موجودی از شما بالا می رود- همچنین خارشهای پوستی و لرزش عضلات- گرفتگی غضلات و ضعف شدید بدنی از برخی علائم آن هستند.ممکن است صداهای عجیبی بشنوید که از دوردستها می آید یا صدای فرشتگان نگهبان خود را بشنوید که با یکدیگر یا شما صحبت می کنند. فشار عصبی روی شما بیش از هر زمان دیگری خواهد بود و برای همین است که اکثر داوطلبان از خیر آن گذشته و تصور می کنند که مدیتیشن و یوگا هیچ کمکی به کاهش استرس آنها نکرده است!! در حالیکه به جای مهمی رسیده اند و کندالینی در حال تکان خوردن و بیدار شدن است. ممکن است سوزش یا سوزن سوزن شدن در ناحیه چاکرای ششم ( میان دو ابرو) یا چاکرای هفتم ( فرق سر) حس شود.

120- ((یا میسّر)) انرژی کندالینی حاصل رسیدن به «خود آگاهی» است که این فرایند با چرخه خورشید و انرژی مذکر خورشید منظم می شود. انرژی کندالینی تنها انرژی حیات نیست بلکه انرژی جن_سی نیز هست. اما این انرژی جنسی قدرت ترمیم ذهن- جسم و روح را داراست.

121- ((یا مستعان)) در زنان در هنگام زایمان طبیعی انرژی از این مرکز خالی می شود و به همین دلیل بعد از زایمان در زنان حالت افسردگی ایجاد می شود می توانیم با فکر کردن و تمرکز در دریافت انرژی به بیداری کندالینی کمک نماییم.

122- ((یا دافع)) برای بیداری کندالینی و جریان هدفمند انرژی باید بین سر، بدن اولیه یعنی کالبد اول و دوم و سوم هماهنگی به وجود آورد اگر این هماهنگی ها را به وجود نیاوریم بیداری کندالینی مضر خواهد بود مثلاً وقتی مدیتیشن انجام می دهید باید از بدن فیزیکی آگاهی کامل داشته باشید و به آن حساس باشید.

123- ((یا مانع)) تأثیر یا تراوش انرژی از دو طریق امکانپذیر است: 1- کلیشه ها مجموعۀ اطلاعات و رفتارهای و پندارهایی است که از محیط اطراف دریافت کرده ایم اما شکل آن ذاتی است بیشترین ضربه شیطان از طریق کلیشه هاست به عنوان وقتی کتابی می خوانید انگار نوشته های آن کتاب نظرات شماست یا هنر پیشه ای که در نقش خود غرق شده گویا همان نقش شخصیت اصلی اوست2- حوزه میدان مغناطیسی افراد دومین راه تأثیر پذیری از حوزه مغناطیسی اشخاص می باشد اشخاص خاص روی انسان تأثیر می گذارند این مورد در افراد عاشق و معشوق بسیار بارزتر است افراد مسن درگیر جمود میدانی هستند چون در دوران جوانی از بیرون به درون راه داده اند از درون هم که انرژی درست ساطع نمی شود میدانشان جامد شده است این افراد سفر روح نمی توانند داشته باشند.

124- ((یا صانع)) میدان های هم بار (هم انرژی) یکدیگر را جذب می کنند و میدان های غیر هم بار یکدیگر را دفع می کنند در اسلام این پدیده با عنوان تولی و تبری عنوان می شود. تولید (دوستی) و تبری (بری، بودن و دوری) تولید به آدم های هم بار و تبری به آدم های غیر هم بار اختصاص دارد.

125- ((یا نافع))  خداوند نیرو را آفرید این نیرو آزاد است و هر چه آزاد است دچار حرکت دورانی می شود هر آنچه می گردد یعنی حرکت و جنبش دارد و آنچه جنبش دارد یعنی تپش دارد و زنده است به نیرویی که در خود نیرو است و سبب جنبش می شود جان می گوییم پس جان همیشه وجود دارد هیچکس جانش را از دست نمی دهد.

126- ((یا سامع)) انسان دارای میزان معینی انرژی است. انسان، حیوان و اشیاء مقدار معینی انرژی دارد انرژی و ماده به هم تبدیل می شوند و از بین نمی روند. انرژی انسان به اندازه ای می باشد که بتواند مسیر الهی و کمال را طی کند.

127- ((یا جامع)) حال وقتی این انرژی مشخص و معین را به شکل توجه به چیزهای دیگر تبدیل کنیم برای بازگشت به سمت خداوند دیگر انرژی و توجهی باقی نمی ماند و دیگر امکان پرواز میسر نیست هر چه متعلقات ما بیشتر باشد حرکت به سوی خداوند و رستگاری کندتر و ضعیف تر می باشد. پس مسیر مشخص است هدف مشخص و این تعلقات به دنیا است که حرکت را کند می کند اگر کسی بگوید ما انرژی کم می آوریم به همه تعلقات هم می رسیم اشتباه می کند.

128- ((یا واسع)) دوری از مسیر الهی سبب خلاء و احساس این خلاء رنج را به دنبال دارد و ما برای رفع این رنج و نا آرامی و یا اضطراب ذهن و قلب فکر می کنیم هر چه بیشتر برای خود اندوخته کنیم نزدیکتر و غنی تر می شویم.

129-  ((یاخبیر)) بر اثر محاسباتی که به دست آورده اند انرژی به طور دائم و همیشگی در یک جهت گردش میکند، نقطه شروع سپیده دم است که از ریه ها آغاز می شود (حاکم انرژی) که تا صبح روز بعد انرژی بالاترین سطحش به ریه ها میرسد.

130-  ((یا حلیم)) وضعیت انرژی در سنین مختلف: در خردسالی اعضای بدن سفت و محکم اند و انرژی در بدن در قسمت تحتحانی است (در بیشترین حد) همه بچه ها در حال دویدن هستند. تا بیست سالگی خون و انرژی در حال تولید است انسان چابک است و انرژی بالا است. 

131-  ((یامدبّر)) سی سالگی به بعد عمل اعضا کامل می شود و انرزی و خون به حداکثر خودش میرسد. در چهل سالگی گوشت و پوست شروع به شل شدن میکند و موها میریزد در واقع انسان دوست دارد یک جانبه شود.

132-  ((یا شافع))  میزان انرژی در شروع بازنشستگی: در پنجاه سالگی انرژی روندی رو به کاهش دارد، ترشح صفرا، دید چشم کاهش می یابد. در 60 سالگی انرژی قلب کم می شود و انسان تمایل به خوابیدن و استراحت نمودن دارد. در هفتاد سالگی انرژی کبد و کلیه ها کم می شود پوست خشک می شود.

133- ((یا راحم)) در هشتاد سالگی انرژی ریه ضعیف می شود هوش انسانی مختل میشود حافظه از بین می رود، تکلم در انسان دچار مشکل می شود در نود سالگی انرژی اعضای از بین می رود، هوش به صورت فعال وجود ندارد. سن بهترین معیار برای دانستن میزان ترقی و نمو افراد در طول زندگی خاکی است.

تعداد بازدیدکنندگان:5544
تاریخ بارگذاری:1393/3/18
13


نظرات شما
زهرا

مطلبتون خیلی پرمغز و پرمحتوا بود خسته نباشید ممنون

دانستنی ها

پیامبرانی که درایران دفن هستند آناهیتا؛ ایزدبانوی آبها قواعد کار
سبلانقلب معنویریتم طبیعی بدن
بلور نمک اوصاف مؤمننفسانیات
بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان