دعا

بسم الله الرحمن الرحیم
گردآورنده: زهرا منجلی
1."و قال ربکم اُدعونی استجب لکم  پروردگارتان فرمود بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را" سوره غافر آیه60.
2.شما را سفارش مى كنم به دعا كردن، زيرا با هيچ چيز به مانند دعا به خدا نزديك نمى شويد و دعا كردن براى هيچ امر كوچكى را، به خاطر كوچك بودنش رها نكنيد، زيرا حاجتهاى كوچك نيز به دست همان كسى است كه حاجتهاى بزرگ به دست اوست.
3.هر كس دوست دارد خداوند هنگام سختى ها و گرفتارى ها دعاى او را اجابت كند، در هنگام آسايش، دعا بسيار كند.
4.هيچ دعايى زودتر از دعايى كه انسان در غياب كسى مى كند، مستجاب نمى شود.
5.هر كس مى خواهد دعايش مستجاب شود و غمش از بين برود بايد گره از كار گرفتارى باز كند.
6.حق كسى كه به تو نيكى كرده ، اين است كه از او تشكر كنى و نيكى اش را به زبان آورى و از او به خوبى ياد كنى و ميان خود و خداى عزّوجلّ برايش خالصانه دعا كنى ، هرگاه چنين كردى بى گمان در پنهان و آشكار از او تشكر كرده اى . سپس اگر روزى توانستى نيكى او را جبران كنى ، جبران كن .
7.دعايى كه با بسم اللّه  الرحمن الرحيم شروع شود، رد نمى شود.
8.هر كس مى خواهد دعايش مستجاب و اندوهش برطرف شود، به تنگدست مهلت دهد.
9.حضرت امام باقر علیه السلام سه بار تکرار کردند که برای دیگران، پشت سرشان دعا کن تا روزی برایتان سرازیر شود!
10. خدایا مسئولیت های شیعه بودن را که علی وار بودن، علی وار زیستن و علی وار مردان است و علی وار پرستیدن و علی وار جهاد کردن و علی وار کار کردن و علی وار سخن گفتن و علی وار سکوت کردن است تا آنجا که در توان این بنده ناتوان علی است، همواره فرا یادم آر.


11. خدایا شهرت من ای را که می خواهم باشم قربانی من ای که می خواهند باشم نکن.
12. خدایا به من تقوای ستیز بیاموز تا در انبوه مسئولیت نلغزم و از تقوای پرهیز مصونم دار تا درخلوت عزلت نپوسم. دکترشریعتی
13. بار الها چه بسیار تنگ است راه برای کسی که تو نباشی راهنمای او و چه بسیار صاحب وحشت است کسیکه نباشی تو انیس او. امام سجاد(ع)
14. بار الها ما را از شر دامهای شیطان نگاه دار. امام سجاد(ع)
15. پروردگارا مقدر فرمای که به طاعت تو مشتاق باشم و برای اعطای این اشتیاق بر قلب من منت گذار خداوندا بر من منت گذار و چنان کن که کردار من با رضای تو مقرون باشد.
16. خداوندا بر قلب ما تمایلاتی است پنهان که اگر روزی وجود خارجی یابد و مفهوم بیرنگ آن رنگ مصداق گیرد جنایتی بزرگ خواهد بود خداوندا کلمات یاوه بسیار باشد که آن را نشناسیم و یا از ادای آن پرهیز نتوانیم کرد.خداوندا اکنون از چشمهای ناروا و منحرف و از انحراف ناستوده زبان و امیال ناهنجار قلب و سخنان یاوه ذهن به آستان تو پناه می آوریم و از تکرار آنچه ناپسند باشد پوزش می خواهیم.
17. مناجاتی از بانو رابعه عدویه :  ای معشوق جانها هیچکس را چون تو ندارم بنابراین امروز بر این گناهکار رحم فرمای. گناهکاری که به سوی تو آمده است ای منتهای امید  و سکون و شعف من، قلب من نمی تواند کسی را جز تو دوست داشته باشد.
18. مناجاتی از بانو رابعه عدویه :  الهی مرا از دنیا آنچه قسمت کرده ای به دشمنان خود ده و هر چه از آخرت قسمت کرده ای به دوستان خود ده که ما را تو بسی.
19. مناجاتی از بانو رابعه عدویه :  خدایا شب خرد شده و روز فرا رسیده چقدر مشتاقم بدانم که آیا نماز مرا پذیرفته ای یا آن را رد نموده ای پس الهی مرا بدین مژده تسلی ده که تنها تسلی دهنده من تویی تو مرا حیات داده و مواظبت نموده ای و عزتم از آن توست اگر هم بخواهی مرا از درت برانی به خاطر محبتی که از تو در سینه ام دارم هرگز آنجا را ترک نخواهم کرد.
20. مناجاتی از بانو رابعه عدویه :  خداوندا اگر تو را از خوف دوزخ می پرستم در دوزخم بسوز وگر برای امید بهشت می پرستم بر من حرام گردان و اگر از برای تو تو را می پرستم جان باقی از من دریغ مدار.
21. دعایی از امام زین العابدین (ع) : خداوندا مگذار در زندگی به نام وامداری سرافکنده و فرومایه باشم و پس از مرگ ذمت من در گرو مال مردم باشد. پروردگارا آن چنان از مال دنیا بی نیازم فرمای که به مال مردم نیازم نباشد تا وام گیرم و به اندوه فرومانم.
22. دعای کسب نور (نور محمدی برای توسل به رسول الله) :  خداوندا مرا نوری در قلب و نوری در چشم، نوری در زبان و نوری در گوش، نوری در احساس و نوری در تمام وجود، نوری در پیش روی و نوری در پشت سر قرارده . خداوندا  به درگاه تو دعا می کنم تا مرا نوری در دست راست و نوری در ست چپ و نوری در بالای سر و نوری در زیر پای قرار ده . ای خدای بزرگ نوری را که درون من است افزونی بخشای و مرا نور عطا فرموده و منور گردان.
23. پروردگارا به تو پناه می برم که از آنچه نمی دانم سخن بگویم و جاهلانه به معلومات و معقولات بپردازم و راه جویان را همچون خویشتن در تپه گمراهی و ضلالت سرگردان سازم. 
24. الهی روا مدار که پنهان ما از پیدای ما ناستوده تر باشد و در ورای صورت آراسته ما سیرتی زشت و ناهموار باقی بماند.
25. و ستایش خدای را پیش از هر چیز و با هر چیز وبه شماره هر چیز و تنزیه خدای را پیش از هر چیز و با هر چیز و به شماره هر چیز. "صحیفه علویه"  
26. خدایا به تو پناه می برم از سختیهای سفر و اندوهناکی برگشتن و بدی دیدار در خویشتن و خاندان و مال و فرزند. خدایا تویی رفیق سفر و تویی جانشین در خاندان و جز تو کسی نیست که بتواند میان این دو را جمع کند زیرا آنکه بازمانده است همراه سفر نیست و آنکه رفیق (همراه) است بازمانده.
27. مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری : خداوندا ! نام تو ما را جواز مهر تو ما را جهاز شناخت تو ما را امان لطف تو ما را عیان خداوندا ضعیفان را پناهی قاصدان را بر سر راهی و مؤمنان را گواهی چه عزیز است آن کس که تو خواهی. 
28. ای مسلمانان داد مرا از خدا بستانید که نه مرا با نفس خویش رها می کند و نه آن را از من می گیرد.
29. بشود که او برای یاری ما بیاید.
30. بشود که او برای دستگیری ما بیاید.
31. بشود که او برای چاره کار ما بیاید.
32. بشود که او برای خوشبختی ما بیاید.
33. بشود که او برای گشایش کار ما بیاید.
34. بشود که او برای دلسوزی ما بیاید.
35. بشود که او برای پیروزی ما بیاید.
36. بشود که او برای دادگری ما بیاید.
37. بارخدایا ! ما در دامهای پرپیچ و خم نفس و شیطان مبتلائیم و از این دشمن قوی پنجه راه گریزی نداریم و تاب مقاومت و جدال با او را نداریم از هر دامی گریزان می شویم دامهای دقیق تر و محکم تری دچار می شویم مگر لطف بی منتهای تو از ما دست گیرد و ما را به سعادت و خیر مطلق رساند و از این چاه ظلمانی برهاند.
38. خدایا اگر خواب سرد زمستانی گناه، دلم را به انجماد کشیده است، نسیم بهاری ِاعتماد به لطف تو، در آوندهای دلم هیجان تازه آفریده است. 
39.ای خالق هر بلند و پَستی شش چیز عطا بکن ز هستی
ایمان  و  امان  و  تندرستی علم و عمل و فراخ دستی
40.یا رب از آنجا که کرم کار تو است چشم همه جمله بدرگاه تو است
41.یا رب تو درخت عمر ما پَست مکن  ما را به شراب نیستی مست مکن
42.یا رب به کرم جمله جوانمردان را دلتنگ و پریشان و تهیدست مکن
43.صــد هــزاران اوليـاء ، روي زمين از خـدا خواهنـد مـهدي را يـقـين
44.يا الاهي ، مهديم ، از غيب ، آر تـا جــهـــان عــدل گــــردد آشــكار(عطار نیشابوری)
45.دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فـــرشتـه‌ات به دو دست دعــــا نگهدارد (حافظ)
46.دلا بسوز  که سوز تو کارها  بکند دعای نیم شبی دفع  صد  بلا   بکند (حافظ)
47.من به  دعا کرده ام مدّعیان را هلاک زانکه خواص دعا دفع بلا کردن است (فروغی بسطامی)
48. یا رب این آتش که در جان من است سرد کن زان سان که کردی بر خلیل (حافظ)
49.خدایا به عزّت که خوارم مکن  به  ذلّ  گنــــه  شــــرمسارم مکن (سعدی)
50.ای بلند اختر خدایت عمر جاویدان دهد وآنچه پیروزی و بهروزی در آن است آن دهد (سعدی)
51.یا رب به سبو کشان مستم بخشای بر مُغبچگان مِی پرستم بخشای 
بر  این  منگر که  باده در دست من است  بر آنکه دهد باده به دستم بخشای(مجمر اصفهانی)
52.تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت  آزرده گزند  مباد(حافظ)
53.خدایا به عزّت که خوارم مکن به  ذلّ  گنــــه  شــــرمسارم مکن
54.مرا شرمساری  ز روی تو بس دگر  شرمسارم  مکن  پیش کس(سعدی)
55.کلید گنج سعادت بود دعای سحر که این کلید همه قفل های بسته گشود(شهریار)
56.خداوندا  دلم  لبریز غم  کن  درون درد پروردی کرم کن
پر از   نوش  محبت  کن   ایاغم ز جان عاشقی تَر کن دِماغم
ز صهبای شهودم کن چنان مست که نشناسم سر از پا، پای از دست
کلید   گنج   معنی   کن     بیانم  شِکربار از حقیقت کن زبانم
چنان سرگرم عشق  خود  بسازم که نرد عشق جز با تو نبازم (حاج ملاهادی سبزواری)
57. الهی! اول تو بودی و آخر تویی / همه تویی و بس / باقی هوس.
58. کریما!  گرفتار آن دردم که تو دوای آنی / در آرزوی آن سوزم که تو سرانجام آنی / بنده آن ثنایم که تو سزای آنی / من در تو چه دانم تو دانی / تو آنی که خود گفتی و چنانکه گفتی آنی.
59. الهی! راهم نمای بخود و باز رهان مرا از بند خود / ای رساننده بخود رسانم که کس نرسید بخود.
60. دعای امام سجاد (جهت کسب بهترین و نیکوترین اخلاق)
خدایا، بر محمد و آلش درود فرست، و ایمانم را به کامل‏ترین مرتبه‏ى آن برسان، و یقینم را برترین یقین‏ها قرار ده، و نیتم را به نیکوترین نیتها منتهى کن، و کارهایم را تا عالى‏ترین درجه‏ى آن بالا ببر.
61. خدایا! در پرتو لطف خویش، نیت مرا از هر عیب و نقصى خالص گردان، و یقین مرا به آنچه که در نزد توست، ثبات و پایدارى بخش، و به قدرت خود، آنچه را که از من تباه گردیده، اصلاح فرما. 
62.  خدایا! بر محمد و آلش درود فرست و مرا از دل‏مشغولى به خویشتن و بازماندن از وظیفه‏ى بندگى، کفایت کن، و مرا به کارى که در آخرت از آن بازخواست مى‏کنى، برگمار، و روزگارم را به انجام دادن کارى که مرا براى آن آفریده‏اى (عبودیت)، مصروف دار، و بى‏نیازم کن، و در روزى‏ام فراخى بخش، و مرا به فتنه‏ى ناسپاسى و سرکشى (سنت امهال) میازماى، و عزیز و گرامى‏ام دار، و به غرور و خودخواهى و خودبزرگ بینى گرفتارم مکن، و به بندگى درگاهت رام و تسلیم گردان، و عبادتم را با خودپسندى‏ام تباه مگردان، و به دست من، خیر و نیکى را بر مردمان جارى کن، و به مباهات و فخر و به رخ کشیدن و منت نهادن، عبادتها و کارهاى نیکویم را ضایع مساز، و خلق و خوى عالى و برتر عطایم کن، و از مباهات و به خود نازیدن، آزادى‏ام ده. 
63. خدایا! بر محمد و آلش درود فرست، و در پیشگاه مردم، بر مقام و منزلت من میفزا، مگر این که از منزلت و مقام من نزد خودم بکاهى، و عزت و سربلندى آشکار برایم ایجاد مکن، مگر به همان اندازه مرا پیش نفسم خوار و پست گردانى.  
64. خدایا! بر محمد و آلش درود فرست، و مرا از هدایتى در خور، که جز آن را نجویم، و از آیین و راه درستى، که جز آن را نپویم، و از نیتى رشدیابنده و استوار، که در آن تردید نورزم، برخوردار فرما؛ و روزگارم را تا آنگاه که در طاعت و بندگى‏ات مى‏گذرد، باقى دار. پس هر گاه که مزرعه‏ى عمرم عرصه‏ى جولان و چراگاه شیطان شود، پیش از آن که خشم تو به سویم شتاب گیرد، یا این که قهرت بر من چیره گردد، جانم را بستان (و مرا از خطر شقاوت و شوربختى، وارهان).
65. خدایا! خصلت و منشى را که مردمان، عیب بشمارند و مرا بدان سرزنش کنند، در وجودم باقى مدار، جز آن که سامانش دهى، و نیز وصف نکوهیده‏اى را که بدان ملامت مى‏شوم، مگذار، جز آن که نکویش سازى، و کرامت عیبناک و ناقصى را که دارم، باقى مگذار، جز آن که کاملش گردانى. 
66. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و کینه و بغض دشمنانم را به دوستى، و حسدورزى حاسدان ستم‏پیشه را به عشق و صمیمیت، و بدگمانى و بددلى اهل صلاح و خیرخواهان را به وثوق و اطمینان، و دشمنى نزدیکانم را به محبت، و بدرفتارى و نافرمانى خویشانم را به نیکى و خوشرفتارى، و خوار گردانیدن و بى‏اعتنایى خاندانم را به نصرت و یارى، و محبت و مداراى دوستان دروغین را به دوستى حقیقى و خالص، و اهانت هم‏نشینان و همراهانم را به برخوردى کریمانه، و تلخى و ناگوارى ترس از ستمکاران را به شیرینى امنیت تبدیل ساز! 
67. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و دست مرا در مبارزه با کسى که به من ستم کرده، توانا گردان، و در برابر کسى که با من مى‏ستیزد، زبانى گویا ده، و بر کسى که با من دشمنى مى‏ورزد و بدخواهى مى‏کند، پیروزم فرما، و در برخورد با کسى که با من تزویر مى‏کند، راه چاره، و در برابر کسى که مرا مورد ستم قرار داده و حقوقم را پایمال کرده است. توانایى، و در برابر کسى که مرا ناسزا مى‏گوید، راه انکار او را به رویم بگشا، و در برابر کسى که تهدیدم مى‏کند، وسیله‏ى رهایى عطا کن، و به پیروى از کسى که زندگى‏ام را سامان مى‏دهد، و به رفتن به راه کسى که ارشادم مى‏کند، موفق بدار!
68. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و مرا بر خیرخواهى کسى که با من بد کرده، و پاداش نیکو دادن به کسى که مرا وانهاده، و بخشش به آن کس که مرا محروم ساخته، و پیوستن به کسى که از من بریده، و یاد نیکو از کسى که غیبت مرا کرده، و سپاسگزارى از نیکى‏ها و چشمپوشى و گذشت از بدى‏ها توفیق ده! 
69. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و مرا به زیور نیکوکاران بیاراى، و جامه‏ى پرواپیشگان را بر اندام من بپوشان، و در گستردن عدالت، و فرو خوردن خشم، و فرو نشاندن آتش فتنه و پیوند دادن پراکندگان، و آشتى بخشیدن به دلها و پرده برافکندن از چهره‏ى نیکى‏ها، و پرده بر نهادن بر زشتى‏ها، و نرمى و تساهل، و فروتنى، و سیرت نیکو و رفتارى خوش، و وقار، و سنگینى، و خوشرویى، و پیشتازى در فضیلت، و فداکارى در احسان، و فروهشتن سرزنش و ملامت دیگران، و نیز احسان بر غیر مستحقان، و گفتن حقیقت- اگرچه سخت و ناگوار آید-، و اندک شمردن نیکى در گفتار و کردار- هر چند که بسیار نماید-، و بسیار دیدن بدى در گفتار و کردار- هر چند که اندک باشد-، یارى‏ام فرما، و برایم همه‏ى این وصفها را که برشمردم، به دوام و پایدارى در طاعت و بودن با جماعت و راندن بدعتگزاران و باطل‏گرایان راى‏پرداز، کامل گردان! 
70. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و به هنگام پیرى، فراخ‏ترین روزى‏ات را نصیبم گردان، و به هنگام خستگى و واماندگى، قوى‏ترین نیرویت را عطایم کن، و مرا به کسالت و خستگى در عبادت میازماى، و به نادیدن راه خود، و نیز اقدام به کارهاى خلاف محبت و دوستى‏ات، و همراهى با آنان که از تو بریده‏اند، و جدایى از کسانى که به تو پیوسته‏اند، مبتلایم مکن! 
71. بارخدایا! چنان کن که به وقت درماندگى، به پشتیبانى و حمایت تو یارى شوم، و به هنگام نیازمندى، از تو یارى جویم، و در وقت بیچارگى، به تضرع و زارى به درگاه تو آیم؛ و مرا هرگاه که درمانده شوم به کمک خواستن از غیر خودت، و هرگاه که فقیر و بى‏چیز گردم، به خوارى و ذلت خواستن از غیر خود، و چون بترسم، به مویه و زارى پیش دیگران، گرفتار مکن تا سزاوار خوارى و منع تو گردم و مرا به حال خود واگذارى و از من روى بگردانى، اى مهربان‏ترین مهربانان! 
72. خدایا! چنان کن که آرزوهاى بیهوده و گمانهاى بد و حسدورزى‏هایى را که شیطان در دلم مى‏افکند، با یاد آوردن بزرگوارى و عظمت، و اندیشیدن در قدرت بیکرانت، و چاره‏اندیشى در برابر دشمنت دفع کنم، و نیز آنچه را که او بر زبانم مى‏راند، از بدزبانى یا بیهوده‏گویى یا دشنام به عرض، یا شهادت ناروا، یا غیبت از مؤمنى که حاضر نیست، یا ناسزاگویى به کسى که حاضر است و مانند اینها، به ثناگویى و ستایش تو و وصف بسیارت، و کوشش در بزرگ شمردن تو، و سپاسگزارى نعمتهایت، و اقرار به نیکى‏ها، و بر زبان راندن نعمتهایت تبدیل کن! 
73. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و چنانم کن که بر من ستم نرود، حال آن که تو بر دفاع از من توانایى؛ و بر کسى ستم نکنم، در حالى که به بازداشتنم از ستم، قادرى، و گمراه نشوم، چرا که هدایتم بر تو آسان است؛ و بى‏چیز و درمانده نگردم، در حالى که گشایش زندگى‏ام از سوى توست؛ و سرکشى نکنم، در حالى که هرچه دارم از توست. 
74. خدایا! به سوى آمرزشت کوچیده‏ام، و آهنگ بخشایش تو را دارم، و به گذشت و چشمپوشى‏ات مشتاقم، و به احسان و بنده‏نوازى‏ات اعتماد مى‏ورزم، حال آن که زمینه‏ى آمرزش تو و آنچه را که مرا سزاوار بخشش تو کند، در من نیست. پس از این داورى که درباره‏ى خویش نمودم، امیدى جز فضل تو ندارم، پس بر محمد و خاندانش درود فرست، و مرا با فضل بى‏رشوت خود، بنواز!
75. خدایا! زبانم را به هدایت گویا کن، و پرواى خویش را در دلم بیفکن، و به پاک‏ترین خصلتها توفیقم ده، و به پسندیده‏ترین کارها مرا بگمار. 
76. بارخدایا! به راه نمونه (آیین حق) روانم ساز، و چنانم کن که به آیین تو بمیرم، و هم بر آن، زندگى را از سر گیرم. 
77.  پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا در گذر زندگى، از میانه‏روى و اعتدال برخوردار ساز، و در گفتار و کردار، از اهل سداد و راستى، از راهنمایان به خیر و رشد، و از بندگان شایسته‏ات قرار ده، و رستگارى و رهایى در قیامت، و امنیت و سلامت از کمینگاه عذاب (جهنم) را نصیبم فرما! 
78. خدایا! براى خود از نفس من، آنچه را که او را بپیراید، بستان، و آنچه را که او را به صلاح آورد، باقى بدار؛ چرا که نفسم در معرض تباهى است، مگر آن که تو نگاهش دارى. 
79. خدایا! اگر غم لشکر انگیزد که کارم را به هم ریزد، دل خوشى‏ام تنها تویى، و اگر محروم و ناامید شوم، چشم امیدم به توست، و اگر با مصیبت‏ها رو به رو گردم، فریادرسم تویى، و هر آنچه که از دستم رفته است، جایگزین آن در پیش توست، و هر آنچه تباه گردد تنها تویى که سامانش دهى و آنچه را که نمى‏پسندى، دگرگون سازى. پس بر من منت نه و پیش از بلا و گرفتارى، عافیت عطا کن، و پیش از طلب، توانگرى؛ و پیش از گمراهى، مرا هدایت فرما، و از عیبجویى و شماتت این و آن، مرا کفایت فرما، و امنیت روز رستاخیز را ارزانى‏ام دار، و از هدایت نیکو برخوردارم فرما! 
80. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و به لطف و مهر خود، هرگونه زشتى را از من دور بدار، و مرا به نعمت خویش بنواز، و به بخششت اصلاح کن، و به احسانت مدارا کن، و در سایه‏ى مهرت پناهم ده، و به جامه‏ى خشنودى‏ات (تقوا) بیاراى، و هرگاه که کارها برایم دشوار آید، بهترین راه انجام دادن آنها را نشانم ده، و چون کردارها در نظرم شبهه‏ناک گردد، پاکیزه‏ترین و پرسودترینشان را به من بنمایان، و چون آیین‏ها به جنگ یکدیگر برخیزند، مرا به پسندیده‏ترین آنها رهنمون ساز!
81. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و سرم را به تاج بى‏نیازى بیاراى، و مرا به سرپرستى نیکو و شایسته در کارهایم بگمار، و هدایت پایدار ارزانى‏ام دار، و مرا به فراخى روزى میازماى، و زندگى با آرامش، عطایم فرما، و زندگى‏ام را به مشقت و رنج دایم، گرفتار مکن، و دعایم را به سویم برمگردان؛ چرا که رقیب و همانندى براى تو نمى‏شناسم. 
82. پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و مرا از اسراف و زیاده‏روى بازدار، و روزى‏ام را از تباه شدن، نگاه دار، و در پرتو برکت خود، بر دارایى‏ام بیفزاى، و مرا در انفاق آن به کارهاى خیر، به راه راست، رهنمون باش! 
83. پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و مرا از رنج بسیار براى رسیدن به روزى، بى‏نیازم گردان، و از جایى که گمان نمى‏برم، روزى مرا برسان تا در طلب آن، از بندگى تو باز نمانم و بار سنگین وزر و وبال آن را بر دوش خود نکشم. 
84. خدایا! آنچه را که در طلب آنم، به قدرت خویش فراهم آور، و از آنچه که در هراسم، به عزت خود، پناهم ده. 
85. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و آبرویم را به توانگرى و مکنت، حفظ فرما، و به تنگ‏دستى، پست و خوارم مساز تا آن که از روزیخواران تو روزى طلبم، و دست نیاز به سوى بدترین خلق تو دراز کنم و به ستایش کسى که بر من مى‏بخشد، ناگزیر باشم، و به نکوهش آنان که از من بازمى‏دارند، دچار گردم؛ و حال آنکه که به حقیقت بخشش و بازداشتن، هر دو به دست توست.
86. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و سلامت در عبادت، و آسایش در پارسایى، و آگاهى در کار، و پاکى در عین میانه‏روى را روزى‏ام گردان! 
87. خداوندا! زندگى‏ام را با بخشایش خود، پایان بخش، و آرزویم را با امید به حرمتت برپا دار، و راه‏هاى رسیدن به خشنودى‏ات را برایم هموار کن، و هموار کارهایم را نیکو گردان! 
88. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و هنگام غفلتم را به یاد خود، هشیارى ده، و در روزگار فراغتم مرا به اطاعت خود، وادار، و براى وصول به دوستى خود، راهى هموار پیش رویم نه، تا بدان، نیکى دنیا و آخرتم را کامل گردانى! 
89. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، همانند برترین درودى که در پیش از این، بر هر یک از آفریده‏هایت فرستاده‏اى و در آینده نیز بر هر کسى خواهى فرستاد، و ما را در دنیا و آخرت، بهره‏ى نیکو عطا فرما، و در پرتو لطف و مهرت، ما را از عذاب آتش جهنم، نگاه دار! 
90. گزیده هایی از مناجات 15 گانه (خمس عشر)
خدايا من به ذيل كرمت دست انداختم و براى دريافت عطاهايت دامن آرزويم را گسترده ام پس مرا بوسيله يگانگى خالص خود خالص گردان و از زمره بندگان برگزيده ات قرارم ده اى كه هر گريخته اى به او پناه برد و هر جوينده اى به او اميد دارد اى بهترين مايه اميد و اى بزرگوارترين خوانده شده و اى كسى كه خواهنده اش را دست خالى باز نگرداند و آرزومندش را نوميد نسازد. 
91. اى كه درگاهش به روى خوانندگان او باز است از تو به بزرگواريت خواهم كه از عطاى خويش بر من به حدى بخشى كه ديده ام بدان روشن گردد و از اميدت بدان مقدار كه خاطرم اطمينان يابد و از يقين بدان اندازه كه پيش آمدهاى ناگوار دنيا بر من آسان گردد و بوسيله آن پرده هاى سياه كوردلى از ديده دل دور شود به رحمتت اى مهربانترين مهربانان.
92. خدايا بدانچه از فضل خود درباره من دست زدى به پايانش رسان و آنچه از كرمت بر من بخشيدى آن را از من مگير و آنچه را به بردبارى خويش بر من پوشانده اى آشكارش مكن و كارهاى زشتى را كه من انجام داده ام برايم بيامرز.
93. تو اى خداى با عطوفت و مهربان و نيكوكار و بزرگوارى كه روآورندگان بسويت را نوميد نسازى و آرزومندات را از درگاهت نرانى ، اميدواران به آستانه تو بار اميد خود را بيندازند و آرزوهاى عطاخواهان به ميدان وسيع كرم تو توقف كنند پس اى خدا تو آرزوهاى ما را با نوميدى و ياءس روبرو مگردان و جامه نااميدى و دل شكستگى بر ما مپوشان.
94. خدايا چنانچه به لطف خويش ما را خوراك دادى و به پرورش خود پروريدى پس نعمتهاى فراوانت را بر ما كامل كن و ناگواريهاى سخت و بد را از ما دور كن و عطا كن به ما از بهره هاى دو جهان برترو بهترش را چه اكنون و چه در آينده و ستايش تو را است براى آزمايش نيكويت و نعمتهاى فراوانت ستايشى كه برابر خوشنوديت باشد و احسان و بخشش بزرگ تو را به سوى ما جلب كند اى بزرگ و اى بزرگوار به رحمتت اى مهربانترين مهربانان.
95. خدايا طاعتت را بر ما الهام كن و ما را از نافرمانيت دور كن و آسان كن بر ما راه رسيدن بدانچه آرزومنديم از تحصيل آنچه موجب خوشنودى تو است و ما را در وسط بهشتهايت جاى ده و از پيش ديدگان ما ابرهاى شك و شبهه را پراكنده ساز و از دلهاى ما پرده هاى ترديد و تاريكى را بردار و باطل را از نهاد ما دور كن و حق را در درون ما پابرجا كن زيرا اين شك و ترديدها و گمانها فتنه انگيز و تيره كننده عطاها و بخششهاى زلال و صافى است.
96. خدايا ما را در كشتى هاى نجاتت جاى ده و از لذت مناجاتت بهره مند ساز و ما را بر لب درياچه هاى محبتت وارد كن و شيرينى دوستى و مقام قربت را به ما بچشان و جهد و كوشش ما را در راه خودت و همت مان را در طاعت خودت قرار ده و نيتهاى ما را در مورد كارهايى كه برايت انجام دهيم خالص گردان زيرا ما با تو و از آن توئيم و جز خودت وسيله اى به سوی درگاهت نداريم. 
97. خدايا مرا از برگزيدگان نيكوكار قرارم ده و به شايستگان نيك رفتارم ملحق كن آنان كه به كارهاى نيك پيشى جسته و به سوى خيرات شتابان هستند.
98. اى آرمان دل مشتاقان و اى منتهاى آرزوى دوستان از تو دوستى خودت و دوستى دوستدارانت و دوستى هر عملى كه مرا به قرب تو واصل گرداند و تو را در پيش من محبوبتر از ماسواى تو قرار دهد، خواهم.
99. بر من منت نِه به اينكه بر من توجهى فرمايى و با ديده دوستى و عطوفت بر من بنگرى و رو از من مگردانى و مرا از جمله سعادتمندان و بهره مندان نزد خود قرار دهى اى مهربانترين مهربانان.
100. اى بهترين كسى كه شخص در تنهايى با او خلوت كند و اى مهربانترين كسى كه شخص آواره به درگاهش جا و مسكن گيرد به سوى عفو وسيعت دست (نياز) دراز كرده ام پس مرا محروم برمگردان و به زيان و خسران دچارم مساز اى شنواى دعا اى مهربانترين مهربانان.
101. خدايا شكست مرا جز لطف و مهر تو چيزى جبران نكند و نداريم را جز توجه و احسان تو برطرف نسازد و هراس و وحشتم را جز امان تو آرام نكند و خواريم را جز سلطنت تو به عزت مبدل نسازد و جز فضل تو چيزى مرا به آرزويم نرساند و فقر و احتياجم را جز احسان تو پر نكند و حاجتم را جز تو کس برنياورد و گره از گرفتاريم جز رحمت تو نگشايد اى بزرگوارترين بزرگواران و اى مهربانترين مهربانان فروتنى و خواسته ام به درگاه تو است و زارى و ناله ام به سوى تو است از تو خواهم كه مرا به نسيم جانبخش خوشنوديت برسانى و نعمتهايى را كه از روى امتنان به من دادى ادامه دهى و من هم اكنون به در خانه كرمت ايستاده و خود را در معرض وزش نسيمهاى رحمتت قرار داده و به رشته محكمت چسبيده و به دستاويز محكمت چنگ زده ام.
102.  خدايا به اين بنده ذليلت كه زبانش كُند و عملش اندك است ترحم كن و بر او بوسيله احسان فراوانت منت بنه و او را در زير سايه پايدارت بِبَر اى بزرگوار اى زيبابخش اى مهربانترين مهربانان.
103. اى خدا ما را از راندن و دور كردنت پناه ده و از مخصوص ترين عارفانت و از شايسته ترين بندگانت و راستگوترين فرمانبردارانت و خالص ترين پرستش كنندگانت قرارمان ده، اى عظيم، اى با جلالت، اى بزرگوار، اى عطابخش، به رحمت و احسانت، اى مهربانترين مهربانان.
104. خدايا ذكر خويش را به ما الهام كن در خلوت و جلوت و شب و روز و آشكار و نهان و در خوشى و ناخوشى و ما را به ذكر خفى و پنهانت ماءنوس كن و به كار پاكيزه و كوشش خداپسند وادار.
105. خدایا از هر لذتى جز لذت تو و از هر آسايشى جز انس با تو و از هر شادمانى بجز قرب تو و از هر سرگرمى به جز فرمانبرداريت از تو آمرزش خواهم.
106. اى خدا ما را از حمايت خويش وامگذار و از رعايت خود باز مدار و از پرتگاههاى هلاكت بازدار.
107. از تو خواهم به حق خاصان درگاهت از فرشتگان و بندگان شايسته ات كه براى ما سپرى قرار دهى تا ما را از مهالك نجات دهد و خودت ما را از آفات دور كنى و از مصيبتهاى بزرگ ما را محفوظ دارى و از آرامش خود بر ما فرود آرى و چهره هاى ما را به انوار محبت خويش بپوشانى و در پايگاه محكمت ما را جاى دهى و ما را در كرانه هاى عصمت خويش بدارى به حق عطوفت و مهرت اى مهربانترين مهربانان.
108. خدايا ما را در دنيا پارسا كن و به وسيله توفيق و نگهدارى خود ما را از شرورش سالم بدار و از بر ما جامه هاى مخالفت و نافرمانيت را بيرون آر و با حسن كفايت خود امور ما را سرپرستى فرما و از رحمت وسيع خود سهميه عطاى ما را افزون گردان و در دلهاى ما درختهاى محبتت را بنشان و بر ما انوار درخشنده معرفتت را كامل گردان و به ما شيرينى عفو و لذت آمرزشت را بچشان و ديدگانمان را در روز قيامت به مشاهده جمالت روشن كن و دوستى دنيا را از دلهاى ما بيرون كن چنانچه درباره برگزيدگانت و نيكان از خواص درگاهت چنين كردى به رحمتت اى مهربانترين مهربانان و اى كريم ترين كريمان
109. دعای مقاتل بن سلیمان
الهى كَيْفَ اَدْعُوكَ وَاَنَا اَنَا وَكَيْفَ اَقْطَعُ رَجاَّئى مِنْكَ وَاَنْتَ اَنْتَ اِلهى اِذا لَمْ اَسْئَلْكَ فَتُعْطِيَنى فَمَنْ ذَاالَّذى اَسْئَلُهُ فَيُعْطينى اِلهى اِذا لَمْ اَدْعُوكَ فَتَسْتَجيبَ لى فَمَنْ ذَاالَّذى اَدْعُوْهُ فَيَسْتَجيبُ لى اِلهى اِذا لَمْ اَتَضرَّعْ اِلَيْكَ فَتَرْحَمُنى فَمَنْ ذَاالَّذى اَتَضرَّعُ اِلَيْهِ فَيَرْحَمُنى اِلهى فَكَما فَلَقْتَ الْبَحْرَ لِمُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ وَنَجَّيْتَهُ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ واَنْتُنَجِّيَنى مِمّا اَنَا فيهِ وَتُفَرِّجَ عَنّى فَرَجاً عاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ
خدايا چه سان بخوانمت با اينكه من همان من (گنهكار) هستم و چه سان اميدم را از تو ببرم با اينكه تو همان تويى (كه با همه مهربانى ) خدايا من اگر از تو نخواهم كه به من بدهى پس كيست آن كسى كه از او بخواهم تا به من بدهد خدايا اگر تو را نخوانمت كه دعايم را مستجاب كنى پس كيست آنكس كه بخوانمش تا دعايم را مستجاب كند خدايا اگر به درگاه تو زارى نكنم كه به من رحم كنى پس كيست كه به درگاهش زارى كنم تا به من رحم كند خدايا همچنانكه شكافتى دريا را براى موسى عليه السلام و او را نجات دادى از تو مى خواهم كه درود فرستى بر محمد و آل محمد و مرا از آنچه در آن گرفتارم نجات بخشى و گشايش فورى به من عطا كنى نه گشايش مدت دار، به فضل و رحمتت اى مهربانترين مهربانان.
110. دعایی كوتاه از سرور مان على عليه السلام در مناجات: "اِلهى كَفى بى عِزّاً اَنْ اَكُونَ لَكَ عَبْداً وَكَفى بى فَخْراً اَنْ تَكُونَ لى رَبّاً اَنْتَ كَما اُحِبُّ فَاجْعَلْنى كَما تُحِبُّ. ترجمه: خدايا اين عزت مرا بس است كه بنده تو باشم و اين افتخار برايم بس است كه توپروردگار منى تو چنانى كه من خواهم مرا همچنان كن كه تو خواهى."
111. هر که در شب جمعه 7 بار این دعا را بخواند و 70 مرتبه صلوات بفرستد خداوند تعالی او را غنی کرده است. الهی بحرمة طاها و مَن تلاها و بحرمة یاسین و مَن قَراها و بحرمة کعبه و مَن بناها و بحرمة العصرِ و مَن صلّاها بَلِّغ نفسی اِلی مُناها
112. دعایی از صحیفه علویه حضرت علی علیه السلام
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدُللهِ عظیمُ الحَمد/عظیمُ العَرش/عظیمُ المُلک /عظیمُ السُّلطان/عظیمُ العِلم /عظیمُ الحِلم/عظیمُ الکرامَت /عظیمُ الرَّحمَة /عظیمُ البَلاء /عظیمُ النّور/عظیمُ الفَضل/ عظیمُ العِزَّة /عظیمُ الکِبریاء /عظیمُ العَظَمة /عظیمُ النِّعَماء/ عظیمُ الرَّأفَة / عظیمُ الالاء/ عظیمُ الجَبَروت /عظیمُ الشَّأن /عظیمُ الاَمر/ تَبارَکَ اللهُ رَبُّ العالمین / تبارَکَ اللهُ الَّذی هو العَظیمُ مِن کُلِّ شَیء
113. دعا : عصاره جوشن کبیر(زیباترین فراز آن) را فراز 53  « یا سرور العارفین ، یا منی المحبین ، یا انیس المریدین ، یا حبیب التوابین ، یا رازق المقلین ، یا رجاء المذنبین ، یا قرة عین العابدین ، یا منفس عن المکروبین ، یا مفرج عن المغمومین ، یا اله الاولین و الاخرین » دانسته اند.
114. دعا : یا من هو انت الله الذی لا اله الا هو انت العالم و القادر بحاجتی و انت عالم و قادر بدفع اعدائی و حب احبائی فعلیک توکلت فی کل اموری فی الدین و الدنیا و الاخرة انک علی کل شیئ قدیر و بالاجابة جدیر صل علی محمد و آله الطیبن و الطاهرین
115. دعای امام سجاد (که برای قنوت نمازهم می توان خواند): اللهم انی اسئلک باسمک الله الله الله الله لا اله الا هو رب العرش العظیم 
116. دعایی که بسیار گفتن آن توصیه شده است : اللهم انک تری و لا تری و انت بالمنظر الاعلی و ان الیک المنتهی و الرجعی و ان لک الاخرة و الاولی و ان لک الممات و المحیا و رب اعوذ بک ان اذل او اخزی
117. بسم الله اشرق نورالله و ظهر کلام الله و ثبت امر الله و نفذ حکم الله استعنتُ بالله و توکلت علی الله ماشاء الله و لا قوة الا بالله تحصنت بخفی لطف الله و بلطیف صنع الله و بجمیل سترالله و بعظیم ذکر الله و بقوة سلطان الله دخلتُ فی کنف الله و استجرت برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
{در برخی منابع ادامه این دعا اینطور آمده است: برئت من حولی و قوتی و استعنت بحول الله و قوته اللهم استرنی فی نفسی و دینی و اهلی و مالی و ولدی و جمیع ما اعطیتنی بسترک الذی سترت به ذاتک فلا عین تراک و لا ید تصل الیک یا رب العالمین احجبنی عن القوم الظالمین بقدرتک یا قوی یا متین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اله  و صحبه و سلم اجمعین و الحمدلله رب العالمین }
118. از امام رضا (ع) نقل شده کسی که این ذکر را بخواند محتاج کسی نمی گردد (و از دیگران قطع امید می کند.) یا رازق السائلین یا راحم المساکین یا ولی المؤمنین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین صل علی محمد و ال محمد واکفنی بحلالک عن حرامک
119. ذکر رسول الله (ص): اللهم انی اعوذ بک مِن شرک الخفی
120. اللهم اِنی اسئلک بحق محمد و ال محمد و أن تُصَلِّیَ علَی محمد و ال محمد و أن تُنجِیَنی مِن هذَا الغم
121. یا من لا یَشغُلُه سَمعٌ عَن سمع یا مَن لا یُغَلِّطُهُ السّائِلون و یا مَن لا یُبرِمُهُ اِلحاحُ المُلِحّین اَذِغنی بَردَ عَفوِک و مَغفِرَتِک و حَلاوَةَ رحمتک 
122. شعری از امام رضا: الا ایها المأمول فی کل حاجتی       شکوت الیک الضر فَاسمَع شکایتی                    ألا یا رِجئَتی انت کاشف کربتی      فهب لی ذنوبی کلها و اقضِ حاجتی
123. ربّنا آتِنا في الدُّنْيا حَسَنة وفي الآخِرة حَسَنة وقِنا عذابَ النّار.(البقرة: 201)
124. ربّنا لا تُزِغْ قُلوبَنا بعد إذْ هَدَيْتنا وهبْ لنا من لدُنْكَ رحْمَة إنّكَ أنتَ الوهّاب.(آل عمران:8)؛ ربّنا إنّنا سَمِعْنا مُنادياً يُنادي للإيمانِ أنْ آمِنوا بربّكم فآمنّا ربّنا فاغْفر لنا ذُنوبنا وكفّر عنّا سيّئاتِنا وتَوَفّنا مع الأبرار.(آل عمران: 193)
125. واجْعَل لنا من لَدُنْكَ وليّاً واجْعل لنا من لدُنْكَ نصيراً.(النساء: 75)
126. ربّنا ظَلَمْنا أنفُسَنا وإنْ لم تَغْفِر لنا وترْحَمْنا لَنَكونَنَّ من الخاسِرين.(الأعراف: 23)؛ ربّنا افْرِغْ علينا صَبْراً وتَوَفّنا مُسلمين.(الأعراف: 126)
127. فاطِرُ السّمواتِ والأرض أنتَ ولييّ في الدّنيا والآخرة توفّني مسلماً وألْحِقْني بالصّالحين.(يوسف: 101)
128. ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واحْلُل عقدةً من لساني يفقهوا قولي.(طه: 25)
129. ربّنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يومَ يقومُ الحِساب.(ابراهيم: 41)
130. ربِّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحَمُ الرّاحمين.(الأنبياء: 83) 
131. ربّ إنّي مغلوب فانتصر.(القمر: 11)
132. ربّنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلاًْ للذين آمنوا ربّنا إنّك رؤوف رحيم.(الحشر: 10)
133. اشعاری از دیوان میررضی الدین آرتیمانی (ساقی نامه)

الهی به مستان میخانه‌ات
به عقل آفرینان دیوانه‌ات
به دردی کش لجهٔ کبریا
که آمد به شأنش فرود انّما
به درّی که عرش است او را صدف
به ساقی کوثر، به شاه نجف
به نور دل صبح خیزان عشق
ز شادی به انده گریزان عشق
به رندان سر مست آگاه دل
که هرگز نرفتند جز راه دل
به انده‌پرستان بی پا و سر
به شادی فروشان بی شور و شر
کزان خوبرو، چشم بد دور باد
غلط دور گفتم که خود کور باد
الهی به آنان که در تو گمند
نهان از دل و دیدهٔ مردمند
به مستان افتاده در پای خم
به مخمور با مرگ با اشتلم
بشام غریبان، به جام صبوح
کز ایشانست شام و سحر را فتوح
که خاکم گل از آب انگور کن
سرا پای من آتش طور کن
خدا را بجان خراباتیان
کزین تهمت هستیم وارهان
به میخانهٔ وحدتم راه ده
دل زنده و جان آگاه ده
بیا ساقیا می بگردش در آر
که دلگیرم از گردش روزگار
مئی ده که چون ریزیش در سبو
بر ‌آرد سبو از دل آواز هو
از آن می که در دل چو منزل کند
بدن را فروزان‌تر از دل کند
از آن می که گر عکسش افتد بباغ
کند غنچه را گوهر شبچراغ
رضی روز محشر علی ساقی است
مکن ترک مِی تا نفس باقی است

تعداد بازدیدکنندگان:2082
تاریخ بارگذاری:1393/3/31
1


دانستنی ها

قواعد کار سبلانقلب معنوی
ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون