عادت

عادت

گروهی عادت را نکوهیده و آن را یکسره پدیده ای منفی می شمارند.
عین القضوه همدانی گفته است:

یک رکعت نماز به فرمان صاحب ولی کنی      به از هزار رکعت که بر حسب عادت کنی

طبق نظریه کانت، ژان ژاک رسو و عین القضوه همدانی، عادت شعور و استقلال روانی را از انسان می گیرد.

اما برخی عادت را مطلقاً بد نمی دانند بلکه بد و خوب می شمارند. امام علی (ع) می به فرزندش امام حسن (ع) می فرماید بر شکیبایی بر ناگواری ها خود را عادت دهید.

عادت از ریشه عودت بازگشتن است و مراد از آن کار یا حالتی است که آدمی بدان باز می گردد و آن را اعاده می کند.

هرگاه پدیده های زشت یا زیبای روانی تکرار شود به تدریج به صورت عادت در می آید و جزو شخصیت آدمی می شود به طوریکه حضرت علی (ع) فرموده اند: عادت خوی دوم آدمی است.

مولانا نیز به این نظریه معتقد بوده است.

عادت خوی و احوال گذرا و ناپایدار را به خوی و صفت پایدار تبدیل می کند.

شیخ محمود شبستری در کتاب گلشن راز آورده است:

به عادت حال ها با خوی گردد        به مدت میوه ها خوشبو گردد

عبد الرزاق لاهیجی در شرح آن گفته است: حال به هر چه از کیفیات نفسانی سریع الزوال گویند و آنچه بطیل الزوال باشد آن را خوی و خلق می نامند. به عبارتی با عادت و تکرار می توان هر حال را به خوی تبدیل کرد.

مولانا عادت بر صفات نیک را مفید و ثمربخش می داند.

ور نباشد گوهر ور نبود غنی      عادت شیرین خود افزون کنی
جای دیگر سود دارد عادتت     ناگهان روزی برآید حاجتت

به دو طریق عادت بد از بین می رود:

1- به عزم و اراده شخصی
2- به کمک راهنمای آگاه و دلسوز (استاد)


تعداد بازدیدکنندگان:1299
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
4


دانستنی ها

قواعد کار سبلانقلب معنوی
ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون