عادت

عادت

گروهی عادت را نکوهیده و آن را یکسره پدیده ای منفی می شمارند.
عین القضوه همدانی گفته است:

یک رکعت نماز به فرمان صاحب ولی کنی      به از هزار رکعت که بر حسب عادت کنی

طبق نظریه کانت، ژان ژاک رسو و عین القضوه همدانی، عادت شعور و استقلال روانی را از انسان می گیرد.

اما برخی عادت را مطلقاً بد نمی دانند بلکه بد و خوب می شمارند. امام علی (ع) می به فرزندش امام حسن (ع) می فرماید بر شکیبایی بر ناگواری ها خود را عادت دهید.

عادت از ریشه عودت بازگشتن است و مراد از آن کار یا حالتی است که آدمی بدان باز می گردد و آن را اعاده می کند.

هرگاه پدیده های زشت یا زیبای روانی تکرار شود به تدریج به صورت عادت در می آید و جزو شخصیت آدمی می شود به طوریکه حضرت علی (ع) فرموده اند: عادت خوی دوم آدمی است.

مولانا نیز به این نظریه معتقد بوده است.

عادت خوی و احوال گذرا و ناپایدار را به خوی و صفت پایدار تبدیل می کند.

شیخ محمود شبستری در کتاب گلشن راز آورده است:

به عادت حال ها با خوی گردد        به مدت میوه ها خوشبو گردد

عبد الرزاق لاهیجی در شرح آن گفته است: حال به هر چه از کیفیات نفسانی سریع الزوال گویند و آنچه بطیل الزوال باشد آن را خوی و خلق می نامند. به عبارتی با عادت و تکرار می توان هر حال را به خوی تبدیل کرد.

مولانا عادت بر صفات نیک را مفید و ثمربخش می داند.

ور نباشد گوهر ور نبود غنی      عادت شیرین خود افزون کنی
جای دیگر سود دارد عادتت     ناگهان روزی برآید حاجتت

به دو طریق عادت بد از بین می رود:

1- به عزم و اراده شخصی
2- به کمک راهنمای آگاه و دلسوز (استاد)


تعداد بازدیدکنندگان:1267
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
4


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی