عدالت

عدالت

گفته شد که قوه وهمیه در کمالش به عدالت می رسد. عدالت در معنای اعم خود به معنای میانه روی در جمیع امور است.

عدالت افضل فضایل و اشرف کمالات است. عدالت سبب می شود جمیع صفات و اعمال تعدیل شود. جمیع اخلاق فاضله از عدالت مترطب می شود و عدالت بر سه قسم است به عبارتی پایه تمامی صفات حسنه است.

فسم اول: میان بندگان و خالق که باید کسب معرفت کنیم تا آنرا درک کنیم. کسب معرفت و تحصیل محبت و درک آداب دین و اطاعت از پیغمیران و انقیاد احکام شریعت از مهمترین راه های درک آن می باشد.
عدل از اصول دین است.

قسم دوم: عدالتی که میان مردم می باشد.
ادا کردن حقوق و رد امانات و انصاف در داد و ستدها و معاملات و تکریم بزرگان (اساتید، پدران و مادران و ..) و احترام به پیران و فریادرسی مظلومان و دستگیری ضعیفان این ها جزو عدالت بر مردم است.

قسم سوم: میان زنده ها و اموات ایشان
ادا کردن قرض مردگان (به جا آوردن وصیت آنها) که فقط شامل هزینه مالی کردن نمی شود می تواند  با یاد کردن آنها با صدقه دادن و استغفار و طلب مغفرت کردن برای گناهانشان، انجام گیرد.
این معنای عدالت در اهم و اخص است.


تعداد بازدیدکنندگان:1193
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
3


دانستنی ها

اوصاف مؤمننفسانیاتبنده حق
راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیری
مرگنیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان
سوره یسشمع و آینهنوروز مبارک
زندگی یک رنج نیستاسترسخواص عناب
سنگ و مانعوابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین عدعا
نیایشتخت سلیمانپرفروش ترین داروها
دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)ساز دهنی یا Harmonica
پیاده روی پل طبیعتفهرست انواع سازها