حکایت تیمور و حافظ

حکایت تیمور و حافظ

آورده‏ اند: هنگامی که تیمور گورکانی شیراز را فتح کرد به خدمت خواجه حافظ رسید سخنانی بین آنها رد و بدل شد تیمور از خواجه پرسید: آیا شما حافظ قرآن هستید؟ خواجه گفت: آری.

برای اینکه او را امتحان کند شروع به خواندن قرآن از آخر کرد. حافظ گفت: ای امیر! تو همه چیز را وارونه می‏بینی حتی کلام خدا را. این حرف حافظ به تیمور برخورد و گفت: اگر ترس از بدنامی در تاریخ را نداشتم  تو را می‏کشتم.

تعداد بازدیدکنندگان:1658
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
12


دانستنی ها

پیامبرانی که درایران دفن هستند آناهیتا؛ ایزدبانوی آبها قواعد کار
سبلانقلب معنویریتم طبیعی بدن
بلور نمک اوصاف مؤمننفسانیات
بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان