حکایت تیمور و حافظ

حکایت تیمور و حافظ

آورده‏ اند: هنگامی که تیمور گورکانی شیراز را فتح کرد به خدمت خواجه حافظ رسید سخنانی بین آنها رد و بدل شد تیمور از خواجه پرسید: آیا شما حافظ قرآن هستید؟ خواجه گفت: آری.

برای اینکه او را امتحان کند شروع به خواندن قرآن از آخر کرد. حافظ گفت: ای امیر! تو همه چیز را وارونه می‏بینی حتی کلام خدا را. این حرف حافظ به تیمور برخورد و گفت: اگر ترس از بدنامی در تاریخ را نداشتم  تو را می‏کشتم.

تعداد بازدیدکنندگان:1646
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
12


دانستنی ها

قواعد کار سبلانقلب معنوی
ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون