حکایت تیمور و حافظ

حکایت تیمور و حافظ

آورده‏ اند: هنگامی که تیمور گورکانی شیراز را فتح کرد به خدمت خواجه حافظ رسید سخنانی بین آنها رد و بدل شد تیمور از خواجه پرسید: آیا شما حافظ قرآن هستید؟ خواجه گفت: آری.

برای اینکه او را امتحان کند شروع به خواندن قرآن از آخر کرد. حافظ گفت: ای امیر! تو همه چیز را وارونه می‏بینی حتی کلام خدا را. این حرف حافظ به تیمور برخورد و گفت: اگر ترس از بدنامی در تاریخ را نداشتم  تو را می‏کشتم.

تعداد بازدیدکنندگان:1525
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
11


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی