روایتی از حاج آقا شیخ حسنعلی نخودكي

روایتی از حاج آقا شیخ حسنعلی نخودكي

روزی شخصی برای رفع مشکلش پیش حاج آقا شیخ حسنعلی نخودكي اصفهانی(ره) می رود ایشان به او می گوید سوره یاسین بخواند. آن فرد یکسال سوره یاسین می خواند ولی جواب نمی گیرد.

در یکی از کلاس های درس ایشان آمده منتظر می ماند تا موضوع را با ایشان مطرح کند آقای نخودکی در میان درس می فرماید کسی که برای گشایش کارش سوره یاسین می خوانده باید صبح ها در شرایط مناسب و رو به قبله سوره یاسین را بخواند نه در هر جایی.  آن فرد به این تذکر عمل می کند و بلافاصله مشکلش حل می شود.

تعداد بازدیدکنندگان:1773
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
2


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی