مرد عرب و کنیزش به نام زهره

مرد عرب و کنیزش به نام زهره

شیخ  ما گفت اعرابی را کنیزی بود نامش زهره. پس او را گفتند خواهی امیرالمؤمنین باشی و کنیزت را بکشیم گفتا نخواهم که زهره من رفته باشد و کار امت شوریده و آشفته گردد.

تعداد بازدیدکنندگان:1251
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
2


دانستنی ها

ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون
تبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی