مرد عرب و کنیزش به نام زهره

مرد عرب و کنیزش به نام زهره

شیخ  ما گفت اعرابی را کنیزی بود نامش زهره. پس او را گفتند خواهی امیرالمؤمنین باشی و کنیزت را بکشیم گفتا نخواهم که زهره من رفته باشد و کار امت شوریده و آشفته گردد.

تعداد بازدیدکنندگان:1218
تاریخ بارگذاری:1392/7/10
2


دانستنی ها

بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان
پرفروش ترین داروها دگزامتازونتبریک میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع)
ساز دهنی یا Harmonicaپیاده روی پل طبیعت
فهرست انواع سازهامیوه های مناسب سرماخوردگیچهل قاعده شمس تبریزی