بزرگترین حکمت

 بزرگترین حکمت

روزی استادی در کنار دریا راه می رفت که نوجوانی نزد او آمد و گفت:

«استادمی شود در یک جمله به من بگویید بزرگترین حکمت چیست»

استاد از نوجوان خواست وارد آب بشود.نوجوان این کار را کرد.

استاد با حرکتی سریع،سر نوجوان را زیر آب برد و همان جا نگه داشت طوری که نوجوان شروع به دست و پا زدن کرد.استاد نوجوان وحشت زده را از آب بیرون آمدو با تمام قدرتش نفس کشید.

او که از کار استاد عصبانی شده بود، با اعتراض گفت: استاد!من از شما درباره حکمت سؤال می کنم و شما می خواهید مرا خفه کنید؟

استاد دستی به نوازش به سر او کشید و گفت:فرزندم حکمت همان نفس عمیقی است که کشیدی تا زنده بمانی.

هر وقت معنی آن نفس حیات بخش را فهمیدی، معنی حکمت را هم می فهمی!

 


تعداد بازدیدکنندگان:1092
تاریخ بارگذاری:1392/7/30
4


دانستنی ها

قواعد کار سبلانقلب معنوی
ریتم طبیعی بدن بلور نمک اوصاف مؤمن
نفسانیاتبنده حق راز مانایی
آنچه در عاشورا اتفاق افتادتحول ‌پذیریمرگ
نیروی عادتالقاب آقا صاحب الزمان سوره یس
شمع و آینهنوروز مبارکزندگی یک رنج نیست
استرسخواص عنابسنگ و مانع
وابستگی و تعلقاتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشت
امام حسین عدعانیایش
تخت سلیمانپرفروش ترین داروها دگزامتازون