بزرگترین حکمت

 بزرگترین حکمت

روزی استادی در کنار دریا راه می رفت که نوجوانی نزد او آمد و گفت:

«استادمی شود در یک جمله به من بگویید بزرگترین حکمت چیست»

استاد از نوجوان خواست وارد آب بشود.نوجوان این کار را کرد.

استاد با حرکتی سریع،سر نوجوان را زیر آب برد و همان جا نگه داشت طوری که نوجوان شروع به دست و پا زدن کرد.استاد نوجوان وحشت زده را از آب بیرون آمدو با تمام قدرتش نفس کشید.

او که از کار استاد عصبانی شده بود، با اعتراض گفت: استاد!من از شما درباره حکمت سؤال می کنم و شما می خواهید مرا خفه کنید؟

استاد دستی به نوازش به سر او کشید و گفت:فرزندم حکمت همان نفس عمیقی است که کشیدی تا زنده بمانی.

هر وقت معنی آن نفس حیات بخش را فهمیدی، معنی حکمت را هم می فهمی!

 


تعداد بازدیدکنندگان:1098
تاریخ بارگذاری:1392/7/30
4


دانستنی ها

پیامبرانی که درایران دفن هستند آناهیتا؛ ایزدبانوی آبها قواعد کار
سبلانقلب معنویریتم طبیعی بدن
بلور نمک اوصاف مؤمننفسانیات
بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان