خداوند کارگردان زندگی ما

هو الله ربی

 

 خداوند کارگردان زندگی ما


ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون (آیه 13 سوره احقاف)

بـه راسـتـى آنـان كـه گـفـتـنـد پـروردگـار مـا اللّه است و بر اين گفته خود استقامت ورزيدند نه ترسى دارند و نه اندوهگين مى شوند.

ربنا الله یعنی آنکه خداوند کارگردان زندگی ما است.

آزمایشی که بر انسان می گذرد تاب تحملش را نه کوه دارد نه دریا کمترین بادی دریا را به هم می ریزد و کوچکترین فشاری کوه را فرو می ریزد ولی برخی از انسان ها دردهایی عمیقتر را بر خود حس می کنند و مردانه و یا علی گویان از میان آنها عبور می کنند که این امر بدون توکل امکانپذیر نیست و توکل یعنی پذیرفتن خواست خداوند در هر شرایط و زمانی و کسی که به خدا توکل کند و ربنا الله گوید قانون فیض الهی را شامل حال خود کرده است که همان درک پیام های الهی برای زندگی بهتر است مستانه و عاشق.

توکل برای خاصان ساده ترین راه است زیرا اینان یقین دارند که همه چیز در قبضه قدرت حضرت حق است و جز او مؤثری در عالم موجود نیست.

در سوره نمل آیه 79 از جانب خداوند آمده است: آنگاه که تنها شدی و در جستجوی یک تکیه گاه مطمئن هستی بر من توکل کن.

و تعریف توکل از دیدگاه بزرگان:

جرجانی از عرفای بزرگ در التعریفات:

توکل یعنی اعتماد بنده به خالق در قطع امید از آنچه در دست خلایق است.

ابن عربی:

توکل اعتماد قلب است به خداوند بی آنکه از فقدان علل و اسباب طبیعی پریشانی و اضطرابی بر متوکل عارض آید.

سهل بن عبدالله تستری:

اول مقام اندر توکل آن است که پیش قدرت حضرت حق چنان باشی که مرده پیش مرده شوی

جنید بغدادی:

اعتماد کردن قلب به خدا در همه حال

عطار در تذکرة الاولیا:

توکل نیز مانند دیگر مقامات عرفانی مراتبی دارد که عالیترین مرتبت آن گسستن از اسباب و پیوستن به مسبب الاسباب است.

امام محمد غزالی در احیاء العلوم و کتاب اربعین:

اجتناب از ذخیره کردن توشه فقط برای کسانی رواست که به مرتبت اعلی توکل رسیده اند و الا آنانکه هنوز به این پایه از ایمان نرسیدند و می دانند که اگر ذخیره نکنند خاطرشان پریشان می گردد بایسته است که توشه ذخیره کنند زیرا فساد این کار از صلاحش فزونتر است.

گفت پیغمبر به آواز بلند  با توکل زانوی اشتر ببند

ذکر "ربنا الله" شماره تلفن اختصاصی برای وصل شدن به خداوند است با مداومت بر گفتن این ذکر و درک آن معنای خدا کارگردان زندگی من است را در زندگیتان جاری کنید آنگاه در برابر مسایل و مشکلاتی که پیش می آید نه گرفتار ترس می شوید و نه اندوهگین خواهید شد.


تعداد بازدیدکنندگان:1333
تاریخ بارگذاری:1393/2/13
2


دانستنی ها

پیامبرانی که درایران دفن هستند آناهیتا؛ ایزدبانوی آبها قواعد کار
سبلانقلب معنویریتم طبیعی بدن
بلور نمک اوصاف مؤمننفسانیات
بنده حق راز ماناییآنچه در عاشورا اتفاق افتاد
تحول ‌پذیریمرگنیروی عادت
القاب آقا صاحب الزمان سوره یسشمع و آینه
نوروز مبارکزندگی یک رنج نیستاسترس
خواص عنابسنگ و مانعوابستگی و تعلقات
عباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتعباس "ع" پرواز کننده در عالم بهشتامام حسین ع
دعانیایشتخت سلیمان