هوالله ربیامام باقر (ع): سال 57 هجری اول رجب یا 3 صفر جمعه یا سه شنبه در مدینه به دنیا آمد و در واقعه کربلا 4 سالشون بود .
تا 4 سالگی امام حسین را درک کرده اند و مدت 39 سال با پدر بزرگوارشون امام سجاد (ع) بودند و مدت امامتشان 18 سال بود.
نام: محمد
کنیه: ابوجعفر
القاب: باقر- شاکر- هادی (شکافنده علم)
 حدیث جابر: جابربن انصاری رساننده سلام پیامبر به امام باقر بوده.
باقر العلوم: شکافنده و تشریع کننده علوم.
نام مادر: مادر ایشان ام عبدالله بن الحسن فاطمه دختر امام حسن (ع) هاشمی بن هاشیمن، علوی بن علویین و فاطمه بن فاطمین  ام عبدالله – نجیب الطرفین: از دو طرف از خاندان امامت است. (علوی خالص) بودند.
هنگام تولد: رو به قبله به دنیا می آیند و سه مرتبه عطسه می کنند، ناف بریده و ختنه شده و تمیز و طاهر به دنیا  می-آیند با دندان جلو درآمده و نور در دستان.
داستان دو کبوتر: که کبوتر نر به ماده اش شک داشته و می روند پیش حضرت، ایشان می گویند مشکلی نیست به سر زندگیتان برگردید.
حکایت گرم: گرگ ماده اش زایمان داشته و به امام می گوید که برای او دعا کند و در عوض من هم به شیعیان تو حمله نمی کنم.
در زمان حشام : در حج بودند که در آن روز هزار تا سؤال را جواب می دهند که باعث عصبانیت او می شود.
نصاری سؤالاتی را از امام کرد:
1- چه زمانی که نه شب است و نه روز؟ از ساعتهای بهشت (ساعت بین الطوعین)
2- اهل بهشت خوردن بدون دفع دارند: مثال آن مانند جنین است که می خورد ولی دفع ندارد.
3- میوه بهشت چرا کم نمی شود؟ مثل علم که هر چه یاد بدهی کم نمی شود، یا شمع که با نور آن ممکنه چند شمع دیگر را روشن کرد ولی از نور خودش کم نمی شود.
4- دو برادر دوقلو؟ تولد یکی و مردن یکی و یکی 50 سال و دیگری 50 سال داشت.
و ایشان زمانی خواب دیدند که 5 مرتبه از کوه بالا می روند که همه مردم می ریزند پایین و ایشان فهمیدند که دیگر زندگی شان تمام شده و 7 ذی الحجه شهید شدند و توسط زید مسموم شدند.
در یک مجلس شکار که هشام در حال تیراندازی کردن بود. از امام دعوت می کند و امام اول قبول نمی کنند و بعد که با اصرار زیاد قبول می کنند 9 تیر وسط تیر آنها می زنند که همه از تعجب خشک می شوند
امام باقر (ع) هشت خلیفه را می بینند که آخرین آنها هشام بن ملک بوده
از سخنان ایشان: گرفتاری مردم بر ما بزرگ است اگر آنها را بخواهیم (هدایت کنیم) سخن ما را قبول نمی کنند و اگر آنها را رها کنیم به دیگری جز ما هدایت می شوند.
57 سال زندگی کردند و در سال 114 شهید شدند.
در کتب دیگر به نام های:
در تورات: انفور،     انجیل: باکر،  کتاب زند: ایزدوان،  انجیل ارامنه: دُر دُر،  هندو: صاحب،  کندرال: ملاد، پرلیپومیو: عادل،    حیاکل: نوراله
روی مبارکشون گندمگون و درشت اندام و قامت متعادل.
تعداد فرزند: 7 فرزند داشتند به نام های : امام جعفر صادق (ع)، عبدالله، ابراهیم، علی، عبید، زینب، ام سلمه
مسیح و مادرش در انجیل به او سلام می رسانند: هر گاه زمانی او را دریابی به او سلام مرا برسانی
احادیث از امام باقر (ع): همانا مثل حاجت مند بودن به مردم نو کیسه که تازه دارای مال و بضاعت شده اند مانند درهمی است که در دهان افعی باشد که تو به آن درهم حاجت داری و لکن به سبب آن افعی دچار خطر و نزدیکی به آنی.
4 چیز است که از گنج های بر و نیکویی است: 1- کتمان حاجت، 2- کتمان صدقه، 3- کتمان درد، 4- کتمان مصیبت