قدم به قدم با سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین (ع) - ( بخش دوم )


 این اثر از کتاب مقتل عزیز زهراء حسین  ( ع ) تالیف شیخ سعید رسولی میباشد.

 (مختصری از زندگی نامه امام حسین برای شناخت هر چه  بیشتر آ ن حضرت)

14 حدیث در خصوصیات حضرت ابا عبد الله الحسین

در ب بهشت

1-   امام حسین علیه السّلام یکی از درهای بهشت است :چنانکه رسول اکرم صل الله علیه و آله فرمود:  اَلاو اِنَّ الحُسَین بابٌ مِن اُبٌوابِ الجَنَّة مَنٌ عانَدَهُ حَرَّمَ اللهُ عَلَیٌهِ رائحَةَ الجَنَّة

 

حسین علیه السّلام  دری از درهای بهشت است،.وهرکس با او دشمنی کندخداوند بوی بهشت را براو حرام می سازد.

طعام  امام حسین علیه السّلام

2-  امام حسین علیه السّلام تا چند روز از هیچ بانویی شیرنخورده و تغذیه او منحصراٌ توسط رسول اکرم صل الله علیه وآله انجام می شد ، به این طریق که هر روز رسول خدا می آمد و زبان مبارکش را در دهان امام حسین علیه السّلام قرار می داد واو می مکید وسیر میشد.


روشنایی جمال

3-  هنگامیکه  امام حسین علیه السّلام دراطاق تاریکی می نشست سفیدی پیشانی و گلویش جلوه می کرد (3)

شب میلاد

4-  در شب میلاد حضرت اباعبد الله الحسین  علیه السّلام به احترام ایشان آتش جهنم خاموش گردید(4) .

پیراهن ابراهیم

5-  اما م حسین علیه السّلام وارث پیراهن قهرمان توحیدحضرت ابراهیم علیه السّلام بوده است

چنانکه مرحوم(( بیرجندی)) در حوادث روز دهم جمادی الاول نوشته در چنین روزی حضرت زهرا سلام الله علیها پیراهن حضرت ابراهیم خلیل را به دخترش زینب کبری سلام الله علیها عطا کردند و فرمودند :

دخترم هنگامیکه برادرت حسین این پیراهن را از تو مطالبه کند:بدان که فقط یک ساعت مهمان توست سپس به دست اولاد زنا به سخت ترین حالی کشته می شود (1)

 

هیبت امام حسین علیه السّلام

6-  امام حسین علیه السّلام آن قدر هیبت و ابهت داشت که امام حسن مجتبی  علیه السّلام هیبت اورا هیبت امیر المؤمنین علیه السّلام می انگاشت و برای او چون امیر مؤمنان حریم نگه میداشت (2)

عالم رجعت

7- مطابق روایات واحادیث اوّلین کسی که درعالم رجعتبرمی گردد سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین علیه السّلام  می باشد.(3)

انتقام می گیرد

8- دربر خی روایات آمده که امام حسین علیه السّلام با اصحابش و یزید بن معاویه با اصحابش بر می گردند آنگاه امام  حسین علیه السّلام از آنها انتقام می گیرد .

شیعیان درمحضرحضرت

9- هنگامیکه امام حسین علیه السّلام رجعت میکند 75 هزار نفر از شیعیان در محضر آن حضرت رجعت می کنند.

-10به هنگام رجعت 12 هزار صدیق و 72 تن شهدای کربلا در محضر مقدّس سالار شهیدان بر میگردند

تجهیزبقیة الله

11- هنگامیکه اجل بقیةالله (ارواحنا فدا) فرامی رسد امام حسین  علیه السّلام غسل، کفن، حنوط و دفن آن حضرت رابه عهده می گیرد . زیرا امام معصوم را هرگزنباید غیر امام تجهیز کند

فرمانروای کل

12- بعد از حکومت حقه حضرت بقیة الله(ارواحنا فدا) سالارشهیدان چهل هزار سال فرمانروایی می کند

ایّام طولانی

13– در احادیث فراوانی تصریح شده که فرمانروایی سالار شهیدان از زمان رجعت آنقدربه طول می انجامد که  ابروهایش  بر روی دیدگانش می ریزد.

انگشترسلیمان

14- امام صادق علیه السّلام می فرماید :((آنگاه بقیةالله انگشتری را به امام حسین علیه السّلام تقدیم می کند. احتملاً منظور ازاین انگشتری ،انگشتری حضرت سلیمان باشد که مواریث امامت است که طبق روایات فراوانی درنزد ولی عصر علیه السّلام است و به هنگام ظهوردر محضر آن حضرت خواهد بود (6)

احدیث درمقام شرافت گریه کنان حضر ت ابا عبد الله الحسین علیه السّلام

آمرزش گناهان:

1- از حضرت امام صادق علیه السّلام روایت شده هرکه مارا یاد کند یا ما را نزد او یاد کنند و از دیده او مثلپرمگسی آب بیرون بیاید خداوند گناهان او را بیامرزد اگر چه بیشتر از کف دریاباشد.

اشک :ایمنی از عذاب

2 - به سند معتبر از مولای ما حضرت زین العابدین علیه السّلام مرویست که هر مؤمنی که از دیده او برای قتل حسین بن علی علیه السّلام قطره آبی بیرون آید که برروی اوجاری شود حق تعالی در بهشت برای او غرفه ها کرامت می فرماید و هر مؤمنی که آبی از دیده او بیرون آید و برروی او جاری گردد وبرای آزاری که از دشمنان ما به اورسیده است در دنیا ، حق تعالی در بهشت مکانی نیک برای او مهیا گرداند وهرمؤمنی که به او برسد آزاری به سبب ولایت و محبّت ما ازشدت حرقت آن مصیبت آب از دیده او برروی او روان شود حق تعا لی از روی او بر گرداند هر آزاری را  ، و ایمن گرداند او را در روز قیامت از عذاب خود و از آتش جهنم

اثر نام حضرت امام حسین علیه السّلام

3- اگر روزی نام حسین بن علی علیه السّلام درمحضر امام صادق علیه السّلام برده می شد دیگر کسی تا شب خنده بر لبهای امام علیه السّلام را نمی دید بلکه در تمام آن روز گریه می کردو می فرمودحسین علیه السّلام  سبب گریه وزاری هر مؤمن است.

مرثیه خوان حسین علیه السّلام

4- ابو عماره می گوید روز ی امام صادق علیه السّلام فرمودند : ای ابو عماره آنگونه که برای خودتان روضه می خوانید برای من هم بخوان و چون مقداری خواندم نه تنها صدای گریه امام علیه السّلام ، که صدای گریه زنان هم از پشت پرده شنیده می شد

و بعد از خاتمه اشعارم فرمود :هر که شعری درمرثیه امام حسین علیه السّلام بخواند و پنجاه نفر یا سی نفر، بیست ، و...... بلکه یک نفر را بگریاند بهشت براو واجب می شود و هر که خود مرثیه بخواندو خود گریه کند بلکه با تباکی کردن هم بهشت براوواجب می گردد (2)

جهنم خاموش می شود

5- قال الصادق علیه السّلام :ما بکَی آَحَدٌ....فاذاسَألَ دُمُوعُهُ عَلَی خَدَّه ،فَلَوَسَقَطَت فِی الجَهَنَّمِ لَأطفَأت حرَّهاحَتّی لا یُوجَدٌ لَها حَرّ

امام صادق علیه السّلام فرمود: هرکس برای امام حسین علیه السّلام گریه کند وآب چشمش برصورتش جاری شود اگر قطره ای از آن به جهنم افتد چنان گرمی آن را از بین میبرد که دیگر برنگردد.

هروقت خواستی گریه کنی

6-  قال علی بن موسی علیه السّلام (( یَابنَشَبیبِ (رَّیانِ)اِنٌ کُنٌتُ با کیَّ علی شیٍ فابٌکِ علی الحُسَیٌنِ علیهالسّلام)) .

حضرت امام رضا علیه السّلام فرمودند :ای فرزند شبیب (یکی از دوستان) هر وقت خواستی برچیزی گریه کنی برحسین علیه السّلام گریه کن .

چشمی که برامام حسین گریه کرده است

7- قال الصادق علیه السّلام :(( کُلِّ عَینٍ باکِیَةٌ یَوم القیامَةِ اِلاعَینٌ عَلی مصا بِ الحُسَینِ فَاِنَّها صناحِکَةٌ  مسٌتَبشِرَةُ بِنَعیِم الجَنَّة ))

حضرت امام صادق علیه السّلام فر مود:در روز قیامت تمام چشمها گریانند غیر از چشمی که در مصیبت حسین علیه السّلام گریه کرده است ، همانا او خندان و بشارت داده شده به نعمتهای بهشت است.

کشته اشک ها

8 – قال الحسین علیه السّلام ((اَناقَتیلٌ العَبرَة ما ذَکرتُ عِندَ مؤمِنٍاِلااستَعبَرُ)) حضرت امام حسین فرمودند :من کشته گریه ام در نزدهر مؤمنی یاد شوم اشک می ریزد.

صبر جایز نیست

9- چنانکه حضرت رسول صل الله عَلیهِ وَآله وَ سَلَّم برتمام مصا ئب وسختی های روز گارصبر می کردند ولیکن گریه برحسین علیه السّلام می نمود چون آن منافی صبرنیست  بلکه لازمه شفقت و رقت است و شنیده نشد که آ ن حضرت وقتی مصیبت خود را با یکی از اهل بیت خود ذکر نموده باشد و گریه کند، مگر نسبت به حسین علیه السّلام که هروقت او را می دید یاد به می آورد گریه براوغالب می شد و به علی علیه السّلام می فرمود او را باز آور، پس می بوسید گلوی او را وگریه می کرد، عرض کردند چرا گریه می کنی،می فرمود جای شمشیر ها را می بوسم.

در هر حال گریه می کرد

10- حضرت رسول صل الله عَلَیهِ وَآله ،  اگرحسین علیه السّلام را خوشحال می دید گریه می کرد واگر محزون می دید گریه میکردواگر لباس نو می پوشید گریه می کرد .

وصیت حضرت سیدالشهداء

11- همچنین امیر المؤمنین علیه السّلام و فاطمه سلامُ الله عَلَیهاو حسن علیه السّلام برحسین گریه می کردند (آن چنان وصیت نموداهل بیت را در وداع آخرین،که صبرکنید و صورت مخراشید وگریبان ندرید  و واویلا مگویید

اشک شایسته

12-  همچنین  حضرت اباعبدالله علیه السّلام دروصیت نامه خود فرمودند لکن شما را از گریه منع نمی کنم ولی دخترش سکینه را  از گریه منع کرد در حال حیاتش چنان که فرمود:

لا تجر فی قلبی بدمعک حسرة                       مدام منّیالّروح فی جُثمانی

فا ذا قتلت فانت اولیبالذی                            تأتینهیا خیرة النسوان

یعنی : بااشک های جان کاه خود دلم رانسوزان تاهنگامیکه روح در بدن دارم ،آن گاه که من کشته شدم تو به این اشک ریختن شایسته تری ، ای برگذیده بانوان

آسمان خون گریه کرد

13- قال رضا علیه السّلام ((اِنّهُ لَمَّا قتلالحُسین علیه السّلام اَمطَرَت السّماءُ دماً و تراباً))

امام رضا علیه السّلام فرمودند که هنگامیکه حسین علیه السّلام کشته شد از آسمان خون وخاک بارید.

چهل روز گریه آسمان وزمین

14- قال صادق علیه السّلام: بَکَت السماءُ ...عَلَی حُسین بن علی علیه السّلام اربعین صباحاً

امام صادق علیه السّلام فرمود در شهادت جدم حسین علیه السّلام آسمان وزمین چهل روز گریه کردند.

14 حدیث در مقام  شرافت تربت اباعبد الله الحسین علیه السّلام

 

1- قال الصادق علیه السّلام :((حَنِّکواأولادَکُم بِتُربَةِ الحُسینفَاَ نَّها اَمانُ ))

حضرت صادق علیه السّلام فرمودند :

کام کودکان خود را باتربت قبر حسین ( ع ) بردارید به درستی که آن نگه دارنده است

 

سجده برتربت امام حسین علیه السّلام

2- قال الصادق علیه السّلام  (ا لسُّجُودُ علی تُربَةِ الحُسین علیه السّلام نَحِرقُالحُجُبُ السَبعَ) حضرت صادق علیه السلام فرمودند :

سجده بر تربت امام حسین ( ع )  حجاب هفتگانه آسمانرا برمی دارد .

تربت داروی بزرگ دردها

3- قال الصادق علیه السّلام فی طینِ قَبرِ الحُسَینِ علیه السّلام الشَفا ءُ مِنکُلَّ داءِ و هُوَالدَّواءُالاکبَر

حضرت امام صادق علیه السّلام فرمودند : خاک قبر حسین  علیه السّلام به همه دردها شفایی است که بزرگترین داروهاست .

پاشیدن تربت در قبر

4- هنگامیکه حضرت موسی بنجعفر علیه السّلام برای شرکت در تشییع جنازه ((شطیطه)) به نیشابور تشریف فرما شدند ازتربت امام حسین بر او پاشیدند

شفا در تربت اما حسین

5- در روایات فراوانی داریم که خداوند استجابت دعا را در تحت قبه یامام حسین علیه السّلام قرار دادند وشفا رادر تربت امامحسین قرار دادند.

تربت کربلا عزیزترین خاک

 

6- کعبه کربلاهرد و تکلّم نمودند : مکه سخن گفت وتفاخر کرد به کرامتهای خدا گفت کیست مانند من ،و حال آنکه خانه خدا برروی من بنا شده است و مرد م از اطراف به جانب من می آیند و از برای کربلا برتری است براو چنانکه مروی است که چون مکه تفاخر نمود وحی شدبه سوی آن  که به جای خود باش نیست فضل خانه که سبب فضل تو است در جنب فضل کربلا مگر به مانند سوزنی که دردریا فروبرند سپس چقدر آب از دریا برمی داردو اگر خاک کربلا نبود تو را فضیلت نمی دادم

و اگر آن شخص که در آنجا مدفون است نبود ، ترا و خانه را خلق نمی کردم سپس به جای خود باش و تواضع و خشوع نما و تکبر مکن بر کربلا و الا ترا به جهنم خواهم انداخت .

7- کربلا نیز تکلّم کرد و مفاخره کرد در این که نَشأة و خداوندی برآن نکرد و یک مفاخرت دربهشت خواهد کرد  اما مفاخره اش در این عالم ،پس وقتی بود که خطاب رسید سخن گو و فضایل خود را ذکر کن پس گفت :((منم زمین خدا که مبارک و پاکیزه هستم ، درخاک و آبم شفا است فخرنمی کنم بلکه خاضع و ذلیل هستم از برای خداوندی که مرا چنین قرار داده وفخر نمیکنم

بر زمینهای دیگر بلکه این کلام را من باب شکر الهی ادا نمودم پس خداوند او را گرامی داشت به حسین علیه السّلام و اصحابش به سبب تواضع و شکرش .پس فرمود حضرت صادق علیه السّلام : که هر کس تواضع کند از برای خداوند متعال بلندش نماید وهر کس بلندی کند پستش سازد .

بهترین روضه های بهشت

8- و اما مفاخره زمین کربلا در بهشت ،پس وقتی است بهترین روضه های بهشت و اعلی درجات آن قرار دهند ، ندا کند :

که منم زمین خدا که پاکیزه ومبارک بوده ام که در بر داشته ام سیدالشهدا علیه السّلام و سید جوانان بهشت را .

هر که دستش به تربت رسید

9- در روایات راجع به تربت سید الشهدا علیه السّلام آمده است که این تربت رسیده است به دست هر ملکی که به زیارت پیغمبر علیه السّلام آمده  و به هر پیغمبری که به زیارت کربلا آمده گرفته وبوئیده و به بدن خود مالیده پس آن مقام همه انبیاءاست تا روز قیامت

تربت علاج درد بی درمان

10- از ابو حمزه ثمالی روایت است که عرض به حضرت صادق علیه السّلام که می بینم اصحاب ما می گویند خاک قبر امام حسین علیه السّلام را  و طلب شفاء از آن میکنند آیا شفاء در آن هست که فرمود طلب شفاء می توان کرد از خاکی که بردارند از میان قبر تا میل و همچنین است خاک جدم رسول خدا علیه السّلام و قبر امام حسن علیه السّلام و امام زین العادین و امام محمد باقرعلیه السّلام پس بگیرید از آن خاک که آن شفاء هر درد است و سپری است برای دفع هرچه از آن ترسی و هیچ چیزی برابری نمی کند ازچیزهایی که از آن شفاء طلب میکنند . به غیر از دعا وچیزی که آن را فاسد می کند آن است که در ظرفها و جاهایی برمی گذارند و آنها که معالجه به آن میکنند کم است یقین ، ایشان هر که یقین داشته باشدکه این از برای او شفاءاست

هر گاه معالجه با آن کند او را کافی خواهد بود ومحتاج به داروی دیگری نخواهد شد و فاسد می گردانند آن تربت را شیاطین و کافران از جنیان که خود را بر آن میمالند و به هر چیزی که میگذرد آن تربت ، آن را بو میکنند .و اما شیاطین و کافران جن پس حسد میبرند فرزند آدم را و خود را به آن می مالند . که اکثرنیکی  و بوی خوشش برطرف می شود و هیچ تربتی از حایر بیرون نمی آید مگر مهیا می شوندازشیاطین و کافران جن از برای آن تربت آن قدر که عدد ایشان را کسی به غیر خدا احصانمی توان کرد و آن تربت در دست صاحبش است .

وایشان خود را برآن می مالاند و ملائکه نمی گذارند ایشان را که داخل حایر شوند.

اگر تربت سالم از اینها بماند هر بیمار که به آن معالجه نمایند البته در آن ساعت شفاء میابد پس چون تربت را برداری پنهان کن و نام خدا را برآن بسیار بخوان . و شنیده ام که بعضی از آنها که تربت را برمی دارند آن را سبک می شمارند حتی بعضی از ایشان آن را در توبره چهارپایان می اندزند یا در ظرف طعام یا چیزهایی که دست برآن بسیار مالیده شود از خور جین ها و سپس چگونه شفا یابد از آن ، کسی که این نوع حرمت آن را دارد ولکن دلی که در آن یقین نیست و سبک می شمارد چیزی را که صلاحش در عمل خود را فاسد می کند .

روایت شده هر گاه یکی از شما که خواهد بردارد تربت را با طرف انگشتان برداردو قدر آن را بداند پس ببوسد وآن را برهر دو دیده بگذارد وبر سایر بدن بمالد وبگوید

آللّهُمَّ بِحَقَّ هذِهِ التُّربَةِ وبحَقَّ مَنحَلِّ بِها وثوی فیها وبحَقَّ جَدَّه اَبیه واُمَّه راضیه و الائمة من حَلَّ بِهاوثوی فیها بِحَقَّ  الملائکَةِ الحِافیَّنَ بِهِ الّا جَعَلتَها شِفاءً مِن کُلّ داءٍ وبرءاً مِن کُلِّ مَرَضٍ و نجاةً مِن کُلِّ اَفِةِ حِرزاًممّا اَخافُواَحذَرُ

پس آن را استعمال کند.

 

 


تعداد بازدیدکنندگان:603
تاریخ بارگذاری:1392/7/30
1