راز علمی سجده


بدن شما به صورت روزانه، امواج الکترومغناطیسی دریافت میکند شما امواج الکترومغناطیس را مواقعی که از تجهیزات الکترونیکی استفاده میکنید ونمیتوانید هم کنار بگذارید، دریافت میکنید، همچنین از طریق لامپهای روشن که حتی برای یک ساعت هم خاموش نمیشود...

به عبارت دیگر شما با امواج الکترو مغناطیسی شارژ میشوید بدون آنکه بفهمید !

سر درد دارید ! احساس ناراحتی میکنید تنبلی در کار و مکانهای مختلف برشما غلبه میکند...

راه حل این مشکل چیست ؟

خبر تقریبا جدید ؛ یک دانشمند غیر مسلمان از اروپا تحقیقاتی شامل یافتن بهترین روش برای خارج کردن امواج الکترومغناطیسی که به بدن آسیب میرساندرا انجام داد با گذاشتن پیشانی تان بیشتر از یک بار بر روی زمین،
زمین امواج الکترومغناطیسی را تخلیه خواهد کرد این شبیه اتصال زمین به ساختمانهایی است که برخورد سیگتالهای الکتریکی مانند رعد و برق با آنها وجود دارد تا امواج از طریق زمین تخلیه شود آنچه این تحقیق را بیشترشگفت انگیز میکند
این است که :

زمین باشید چرا که در این حالت امواج الکترومغناطیسی بهتر تخلیه خواهد شد و بیشتر تعجب خواهید کرد که بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده که مرکز زمین مکه است و کعبه درست وسط زمین است بنابراین سجده

در نمازتان بهترین راه تخلیه سیگنالها از بدن است...!

 

 


تعداد بازدیدکنندگان:529
تاریخ بارگذاری:1392/7/30
0


نظرات شما
آرش

فقط جهت پیشنهاد عرض می کنم. اینترنت پر است از شایعاتی که افرادی با سو نیت مخدوش کردن یک تفکر خاص آنها را می سازند. در خصوص مراجع تحقیقات گفته شده تحقیق لازم به عمل آورید و آنها را در اینجا ذکر کنید. خدای ناکرده اگر اشتباهی رخ دهد تاوان این اشتباه را باید از اعتبارتان بپردازید. برای این خبر ذکر نشده که این شخص دانشمند کیست؟ با چه نیتی این تحقیق را انجام داده؟ میزان ارزش مقاله ارائه شده وی چقدر است و چه انتقادات و تصحیحاتی از جانب دیگر فیزیکدانان معتبر و مصحح که این مقاله را می خوانند ارائه شده است. با تشکر آرش