باغ من

باغ من

باغ من

            سفید شده است

عروسی مادرِ

                        درختان است

                                                عروسیِ

                                                            مادر بزرگِ میوه ها

 

توهمِ آن

            نهرهای تشنه

                                    در ذهنِ خسته باغ

                                                            ریشه می زند

ولی

            سپیدارها

                        هیچ گاه

                                    پیر نمی شوند

و سرما

            برای قد من

                                    هیچ وقت

                                                            بلند نیست

من و باغ

                        پنجره هایمان را

تا ابد

            باز می گذاریم

و فکر بهار را

                        پرواز

                                    پرواز

                                                پرواز می دهیم

رویا خاتون


تعداد بازدیدکنندگان:874
تاریخ بارگذاری:1392/10/22

کلمات کلیدی

6


نظرات شما
سعادت

سپاس استادوبسیار زیبا بودو خیلی لذت بردم
رویا

سرما برای قد من هیچ وقت بلند نیست