قلب معنوی

هوالله الربی
 
" قلب معنوی "
در برخی موارد گاهی احساس می کنیم در ناحیه قلب مان دچار درد و سوزش و ضربان سخت و پرالتهاب شده ایم . بایستی دقت داشته باشیم قلب واقعی ما قلب فیزیکی نیست. قلب واقعی ما دقیقا پشت قلب فیزیکی قرار دارد . قلب واقعی ابداً جزئی از دستگاه فیزیکی نیست . قلب واقعی در روح در هسته روح قرار دارد . قلب فیزیکی مرکز بدن است و قلب معنوی مرکز روح . آنها هر دو در کنار هم و پهلو به پهلوی هم قرار دارند – دقیقا پشت قلب فیزیکی ، قلب معنوی قرار دارد . این ماجرا برای ببسیاری از مردم رخ می دهد . هنگامی که قلب معنوی شروع به باز شدن می کند در قلب فیزیکی تان نیز موج هایی را خواهید داشت . با احساس عجیب که شاید برای برخی با سوزش شدید نمود یابد و گاه با تپش و حالت ترکیدن که حالتی شبیه به حمله عصبی است .
وقتی افراد به مراقبه عمیق نزدیک می شوند در احتمال وقوع چنین حالتی روح معنوی شروع به تپیدن و باز شدن می کند انگار گلبرگ هایش دارد می شکند و بدین ترتیب قلب فیزیکی شروع به تپش و لرزش می کند . اما این یک نشانه زیباست ، از این اتفاق هراسان نشوید .
اولین نشانه ها ناراحتی و بی قراری است چون چیزهای تازه ای که به آنها عادت ندارید در حال وقوع است . با کمی عادت کردن و بعد دقت ، درک می کنیم بی قراری نیست بلکه حالت جدیدی است که قبلاً آن را نمی شناختید . ابتدا آشفته و بعد احساس تازه ای از صلح و آرامش که از آن عشقی بزرگ ظهور می کند .
هنگامی که مراکز معنوی ما شروع به باز شدن می کنند حملات عشقی را خواهیم داشت . بدن دچار بی قراری و لرزش می شود و بعد به تدریج از بین می رود . ما یک وجود جدید یا سطح جدیدی از وجود را دارا خواهیم بود. فکر ، بین قلب فیزیکی و قلب معنوی قرار دارد . ذهن تنها نقش مانع را ایفا می کند . کل تلاش مراقبه گر باید هدف متفرق کردن فکر ذهن شود . همین که ذهن خلع صلاح شد قلب فیزیکی وقلب معنوی شروع به رقصیدن با یکدیگر می کنند و حالت زیبایی به وجود می آورند . این حالت تنها یک حالت معنوی نیست بلکه تأثیر آن در چهره فیزیکی ما نمود خواهد داشت .


تعداد بازدیدکنندگان:66
تاریخ بارگذاری:1398/3/11

کلمات کلیدی

2