25 حديث درباره دروغ و دروغگو

25 حديث درباره دروغ و دروغگو


 25 حدیث درمذمت دروغ ازفرمایشات پیامبر(ص) وائمه عليهم السلام:

1- دروغ فسق و دروغگو فاسق است.


السلام عليک يا ابوالفضل العباس يا کاشف الکرب


2- دروغگو ایمان ندارد.
3- دروغ از قماربدتر است.
4- دروغگو دشمن خداست.
5- روي دروغگو سیاه است.
6- دروغ ازشراب بدتر است.
7- دروغگو بوی دهانش متعفن است.
8- خدای تعالی دروغگو را لعنت می کند.
9- بوی گند دهان دروغگو به عرش می رسد.
10- دروغ مخرب ایمان است.
11- دروغ مانع چشیدن طعم ایمان است.
12- دروغگو تخم کینه درسینه ها می کارد.
13- دروغگو مروتش ازهمه خلق کمتر است.
14- به جهت یک دروغ ،هفتاد هزار فرشته دروغگو را لعنت می کنند.
15- دروغ علامت نفاق است.
16- دروغ بدترین ریاهاست.
17- دروغ فراموشی می آورد.
18- دروغ دریست ازدرهای نفاق.
19- دروغگو به عذابی مخصوص در قبر گرفتار خواهد شد.
20- دروغ ،محروم کند دروغگو را از نماز شب و روز.
21- دروغ سبب خذلان الهی است.
22- دروغ سبب گرفتن صورت انسانی ازدروغگو است.
23- دروغ ، بزرگترین خباثت است.
24- دروغگو  ،بزرگترین گناهکاران است.
25- دروغ صاحبش را هلاک کند.


برای مطالعه مطالب بیشتر، به قسمت مقالات مراجعه کنید

السلام عليک يا ابوالفضل العباس يا کاشف الکرب

تعداد بازدیدکنندگان:1188
تاریخ بارگذاری:1393/7/8

کلمات کلیدی

3