آداب دعا

آداب دعا

 
 به مسجد رفتن و یا رو به قبله قرار گرفتن ، وضو گرفتن و خود را طهارت ساختن آداب هنگام دعا
 


السلام عليک يا ابوالفضل العباس يا کاشف الکرب

 گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای دعا، مقدم داشتن مدح و ثنای حضرت حق بر دعا و حاجت
 

 مقدم داشتن صلوات بر دعا و حاجت ، اعتراف به گناهان ، استغفار از گناهان ، توسل جستن به معصومین
 

 توجه قلبی به دعا،  اظهار خضوع و خشوع در دعا ، نام بردن حاجت در دعا ، در پنهانی و خفا دعا کردن


 عمومیت دادن دعا ، دسته جمعی دعا کردن ، مقدم داشتن دیگران بر خورد در دعا ، بلند کردن دستها هنگام دعا

 سجده نمودن در دعا ، اصرار و پافشاری داشتن در دعا  ، ترک شتاب در دعا ،در غیاب برادران دینی دعا کردن


 گریه کردن و اشک از چشم جاری ساختن آداب پس از دعا
 

 صلوات بفرستد ، دست بر سرو صورت کشد ، بگوید ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم


 مواظبت نماید تا مرتکب گناه نشود ، دست از دعا نکشد و پیوسته مأنوس با دعا باشد
 

برای مطالعه مطالب بیشتر، به قسمت مقالات مراجعه کنید

السلام عليک يا ابوالفضل العباس يا کاشف الکرب


تعداد بازدیدکنندگان:442
تاریخ بارگذاری:1393/7/11

کلمات کلیدی

1