این اسامی خدا را قبل از دعاهایتان بگویید تا اجابت شوید

این اسامی خدا را قبل از دعاهایتان بگویید تا اجابت شویداین هشت اسم خدا را قبل از دعاهایتان بگویید تا اجابت شوید


السلام عليک يا ابوالفضل العباس يا کاشف الکرب

رسول خدا فرمود برای خدا هشت اسم است كه در ساق عرش و قلب خورشید و در بهشت و درخت طوبی نوشته شده هركس قبل از دعا بگوید مستجاب می شود و آن هشت اسم این است:

یا دائِمُ,یا حَیُّ, یا وتْرُ, یا فردُ, یا اَحدُ, یا قَویُّ, یاقَدیمُ,  یا قادر

همچنین:
 اسم مبارک <الله>  980 بار درقرآن کریم امده است که همه صفات جلال و جمال و کمال در این اسم جمع شده است و  اختصاص به ذات مقدسه الهی دارد.

پس هر گاه <الله> گفته شود گویا همه اسما حسنی گفته شده است.

 حضرت علی(ع) میفرماید: هرکس 100 آیه از آیات قرآن را از هر جا که باشد قرائت کند وبعد از آن هفت بار یا الله بگوید ،اگر بر سنگی دعا کند هر آینه خداوند تبارک وتعالی آن را بشکافد.


برای مطالعه مطالب بیشتر، به قسمت مقالات مراجعه کنید

السلام عليک يا ابوالفضل العباس يا کاشف الکربتعداد بازدیدکنندگان:1242
تاریخ بارگذاری:1393/7/13

کلمات کلیدی

3