بازی عدد را حدس بزن

بازی عدد را حدس بزن!

 شانس خود را امتحان کنید.

راهنمای بازی:

در ابتدا بازه ای از عددی را که می خواهید انتخاب کنید به سیستم دهید. و سپس عدد مورد نظر خود را در این بازه حدس می زنید 
سیستم تعداد دفعاتی را که پس از آن موفق به حدس عدد مورد نظر خواهید شد  به شما نمایش می دهد.


تعداد بازدیدکنندگان:2544
تاریخ بارگذاری:1392/3/20

کلمات کلیدی

7