نیروی عادت

هوالله الربی
" نیروی عادت "

پلیدی محرک پلیدان است . برای آنکه پلیدی ها تحریک شوند بستر لازم است . هیچ گاه در این بستر شریک نشوید ، بلکه در جمع کردن آن بستر کمک کنید . غم و پلیدی یأس را کنار  بزنید. بدها به بدی عادت دارند. ما مخلوقاتی هستیم که عاداتی داریم و بدون آنها نمی توانیم زندگی کنیم. برخی عادات را مطلقاّ نکوهیده و یک پدیده منفی به شمار می آورند چرا که به عقیده آنان شعور و استقلال روانی شخص را از او می گیرد چنانکه ژان ژاک روسو ، کانت و عین القضاة از این گروه هستند.
عین القضاة مکرراً عادت را مورد نکوهش قرار داده است . از جمله گفته است یک رکعت نماز که به فرمان صاحبدلی کنی به از هزاران رکعت که باعث بر آن عادت است . ( نامه های عین القضاة )
اما برخی در مورد عادت ، حکم مطلق صادر نکردند بلکه آن را به منفی و مثبت تقسیم کردند . در روایات نیز عادت ، نه مطلقا ستوده شده است و نه نکوهش بلکه به خوب و بد تقسیم شده است.
امام علی به امام حسن سفارش کرده اند: خود را به شکیبایی بر ناگواری ها عادت بده . هر بار که به هم بریزید دام است . هر ناگواری امتحان است اگر تمرینات و انتخاب درست باشد امکان ندارد در امتحان خدا ببازیم.
عادت از ریشه عود یعنی بازگشتن وو مراد از آن کار یا حالتی است که آدمی مکررا بدان باز می گردد. هر گاه پدیده های زشت یا زیبایی روانی تکرار شود به تدریج به صورت عادت در می آید و جزء شخصیت آدمی می شود.
مولا علی ع می فرماید : عادت خوی دوم آدمی است . می توان گفت که عادت دو ویژگی اصلی دارد : نخست آنکه اکتسابی است و دوم آنکه از تکرار توأم با دقت و تمرکز حاصل می آید.
دو گونه عادت داریم:
1)    عادت خوب : افعال و احوال خوب را در آدمی استوار می کند . در این خصوص محمود شیستری به عادات و احوال گذرا و ناپایدار را به خوی و صفت تبدیل می کند.
 
به عادت ، حال ها با خوی گردد                               به مدت میوه ها خوشبوی گردد
عبدالرزاق لاهیجی می فرماید : بدان که هر چه از کیفیات نفسانی سریع الزوال آن را حال خوانند آن را خوی و خلق باشد. به عادت و مواظبت و تکرار هر حال ، خوی و ملکه می گویند.
2)    عادت بد : افعال و صفت زشت را در آدمی استوار می سازد.

ابتدای کبر و کین از شهوت است                             راسخی شهوتت از عادت است
عادت بد ، درک و شعور آدمی را از او می گیرد . عادت بد هم صاحب عادت را آزار می دهد و هم دیگران را .
عادت بد را از 2 راه می توان محو کرد:
1)    با عزم و اراده شخصی
2)    به کمک راهنمای آگاه و دلسوز

کنده شدن از عادت به طور ناگهانی باعث رنج روحی و جسمی می شود. انسان از نظر فیزیولوژیکی به عادت کردن نیاز دارد تا احساس امنیت و آرامش کند.
هر چه بر مردم ، بلا و شدت است                            این یقین دان کز خلاف عادت است

گردآورنده: خدیجه رزاقی                                                    در پناه حق
                                                                                     یا علی                 
تعداد بازدیدکنندگان:753
تاریخ بارگذاری:1397/2/21

کلمات کلیدی

0