عنوان پرسش:
با سلام، امکان دارد بدانم اولین آیت الله چه کسی بود؟
پاسخ:
علامه حلی تنها عالم اسلامی است که طی قرون گذشته لقب آیت الله گرفت وی در قرن هفتم به دنیا آمد

تعداد بازدیدکنندگان:875