عنوان پرسش:
با سلام یک سوال تاریخی داشتم، آیا می دانید مغولان سفاک اهالی کدام شهر ایران را به طو کامل قتل عام کردند؟
پاسخ:
طبق متون تاریخی چنگیزخان وقتی با مقاومت ده ماهه ی مردم طالقان روبرو شد از پسرانش (جغتای، اکتای و تولوی) کمک گرفت و به انتقام این حقارت و کشته شدن جغتای حتی سگ و گربه ای را زنده نگذاشت. لعنت خدا براو باد.

تعداد بازدیدکنندگان:545